Бібліяграфія

ТВОРЫ А.Р. БЕНЗЕРУКА

1. Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля : аповесць пра гераічны час і славутых рыцараў / Анатоль Бензярук ; маст. Уладзімір Даўгяла. – Мінск :  Мастацкая літаратура, 2012. – 130 с. : іл.

2. Свята для сэрца : невялікія гісторыі для юных беларусаў / Анатоль Бензярук ; маст. Алег Алейнік. – Мінск : Литература и Искусство, 2009. – 152 с.: іл.

3. Крупчыцы. 1794 год : падзеі і памяць роднай гісторыі / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2007. – 152 с.

4. Сорак дарог / Расціслаў Бензярук, Анатоль Бензярук. – Брэст : Альтернатива, 2007. – 148, [12] c., [4] л. іл. 

5. Дарогамі роднага краю : турыстычныя маршруты Жабінкаўскага раёна / склад. Анатоль Бензярук. – Брэст : Технический центр-88, 2007. – 24 с. : фат.

6. Касцюшкі-Сяхновіцкія : гісторыя старадаўняга роду / Анатоль Бензярук. – Брэст : Академия, 2006. – 132 с. : іл.

7. Колодец памяти : документальная повесть / Ростислав Бензерук, Анатолий Бензерук. – Брест : Академия, 2006. – 134 с. : ил.

8. Памяць нашае зямлі : гісторыка-культурныя мясціны Жабінкаўскага раёна / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2002. – 36 с. : іл. 

9. Наш край – Жабінкаўшчына : дапаможнік па гісторыі Беларусі / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 1996. – 109 с. : іл.

Складальнік

1. Літаратурная прастора Брэстчыны : анталогія твораў сяброў Брэсцкага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі : [зборнік] / [склад. А.Р. Бензярук ; гал. рэдактар Т.М. Гагакавава]. – Брэст : Редакция Брестской областной газеты «Заря», 2018. – 320 с. – (Актуальные проблемы идеологического обеспечения деятельности органов власти ; 2018, № 1/2).

2. Памяць. Жабінкаўскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [уклад. Р.Я. Смірнова ; рэдкал.: А.Л. Петрашкевіч і інш. ; раён. камісія па стварэнню гіст.-дакум. хронікі: А.Р. Бензярук і інш.]. – Мінск : Ураджай, 1999. – 510, [2] с., [6] л. іл. : іл.

3. По родным местам Тадеуша Костюшко : туристические маршруты Брестчины : буклет / Брест. обл. исполком ; сост: А. Бензерук и др. – Брест : Брествестпресс, 2006. – 1л. (слож. в 5 раз).

Публікацыі ў зборніках і даведніках

1. Жабінкаўскі раён / Анатоль Бензярук // Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. У 10 т. Т. 3. Кн. 1 : Брэсцкая вобласць / [рэд. кал.: Г.П. Пашкоў і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2006. – С. 309-356.

2. Крупчыцкі кармеліцкі кляштар / Анатоль Бензярук // Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя. У 3 т. Т. 2 : Кадэцкі корпус – Яцкевіч / [рэдкал.:Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2006. – С. 148. 

3. Жыж і Жыжка ; Трохграшовы : [апавяданні] / Анатоль Бензярук // Літаратурная прастора Брэстчыны : анталогія твораў сяброў Брэсцкага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі / [склад. А.Р. Бензярук ; гал. рэдактар Т.М. Гагакавава]. – Брэст : Редакция Брестской областной газеты «Заря», 2018. – С. 25-31.

4. Куды блінок закаціўся? : казка / Анатоль Бензярук // Лірычны поўдзень : ад пачаткаў «Плыні» – літб’яднання пры газеце «Сельская праўда» / Р.М. Бензярук. – Брэст : Альтэрнатыва, 2017. – С. 54-56.

5. Пра мястэчка Ружу / Анатоль Бензярук // Зачараваны замак : легенды, паданні, казкі, песні / [уклад. У.М. Сіўчыкаў]. – Мінск : Папуры, 2016. – С. 54-56.

6. Гультай і Лянотка / Анатоль Бензярук // Як Мурлыку ашукалі : казкі / [уклад.В. Аляксеева]. – Мінск : Звязда, 2014. – С. 21-24.

7. Два Галёшы – пара; Куды блінок закаціўся; Вёска Прышыхвосты / Анатоль Бензярук // Куды блінок закаціўся : казкі / [уклад. В. Аляксеева]. – Мінск : Звязда, 2013. – С. 36-47.

8. Першы кароль Літвы; Дрэва Гедзіміна; Рыхтуйце добры нам прыём!; У паход няблізкі выйшаў прынц англійскі; Залаты пояс Кейстута; На полі Грунвальда; Карона Вітоўта; Не азірніся!; Як раней каралей абіралі; Жывое перамагае / Анатоль Бензярук // Цвёрды арэшак : апавяданні, абразкі, прыпавесці, фантазіі, навелы / [укладанне А. Масла]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – С. 5-24. – (Маладзік).

9. Славуты Полацк у агні; Нямігі крывавыя берагі; Вікінг і князёўна; Крыж Еўфрасінні; Прэч ідзі, нялюбы князь! : [апавяданні] / Анатоль Бензярук // Закаханы ў Снягурку : апавяданні, казкі, мініяцюры / [уклад. Алёна Масла]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – С. 44-56. – (Маладзік).

10. Жыццё Тадэвуша Касцюшкі / Анатоль Бензярук // Вясёлка : вершы, апавяданні, казкі, п’есы, песні / [уклад. М.А. Маляўка]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – С. 127-130.

11. Першы гісторык Жабінкі : нарыс / Анатоль Бензярук // Натхнёныя водарам роднага краю : сборник конкурсных работ / Главное управление идеологической работы Брестского облисполкома ; [отв. за выпуск Л.В. Бедуля]. – Брест : Брестская типография, 2012. – С. 9-14.

12. Жыццё Тадэвуша Касцюшкі / Анатоль Бензярук // Нам засталася спадчына : нарысы, вершы / [уклад. М. Маляўка, Т. Тарасава, У. Мазго]. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. – С. 58-60.

13. Першая кніга пра апошняга караля / Анатоль Бензярук // Станіслаў Аўгуст Панятоўскі: манарх, асветнік, мецэнат / Леанід Несцярчук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2011. – С. 11-12.

14. Што ў хлопчыка на носе? Як Лянота з Гультаём дзяліліся; Лад у хаце / Анатоль Бензярук // Карусель / [сост. Т.А. Демидович]. – Брест: Альтернатива, 2010. – С. 30-35.

15. Куды блінок закаціўся? : казка / Анатоль Бензярук // Вясёлка : вершы, апавяданні, казкі. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2007. – С. 195-196.

16. Пра Касцюшку і аўтара кнігі / Анатоль Бензярук // Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка. Вяртанне героя / Леанід Несцярчук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2006. – С. 11-16. – (Знакамітыя людзі Беларусі).

17. Всегда на линии огня / Анатоль Бензярук // История пожарной службыг. Рогачева. 1879-2004 годы / М. Ольха, В. Поладенко. – Рогачев, 2004. – С. 4-6.

18. Пра мястэчка Ружу / Анатоль Бензярук // Бярозка : вершы, апавяданн, эсэ / [уклад. У.В. Мароз]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2003. – С. 187-193. 

19. Калі нарадзіўся Тадэвуш Касцюшка: спрэчка, якая цягнецца 200 гадоў / Анатоль Бензярук // Тадэвуш Касцюшка ў дыскурсе 200-гадовай прасторы памяці : матэр. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22 чэрвеня 2017 г.) / [уклад. А. Трафімчук ; пад рэд. акадэміка А. Лакоткі]. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2018. – С. 10-16.

20. Валынскія і Палескія вытокі роду Касцюшкаў-Сяхновіцкіх / Анатоль Бензярук // Хроніки Ладомеріі. Выпуск ІІ. Матеріали ІІ Всеукраінскоі історико-краезнавчоі конференціі, присвяченоі 1025-й річниці заснування епископськоі кафедри у Володимирі. 30 листопада 2017 року, м. Володимир-Волинский / [заг. ред. В. Пикалюк]. – Тернопіль : Паляниця, 2017. – С. 75-80.

21. Справы каралевы Боны / Анатоль Бензярук // Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання па ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі : тэксты дыктантаў / [склад. І.У. Булаўкіна і інш.]. – Мінск : НІА : Аверсэв, 2017. – С. 48-49.

22. Куды блінок закаціўся? : казка / Анатоль Бензярук // Пазакласнае чытанне ў 3–4 класах : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / Н.У. Антонава, Г.А. Галяш. – Мінск : Нац. Ін-т адукацыі, 2014. – С. 32-36.

23. Справы каралевы Боны / Анатоль Бензярук // Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў : узровень агульнай базавай адукацыі : тэксты дыктантаў / [склад. Л.М. Гамеза і інш.]. – Мінск : НІА: Аверсэв, 2011. – С. 31.

24. 12 крокаў да краязнаўства : методыка прылучэння школьнікаў да гістарычнай спадчыны / Анатоль Бензярук // Румлёўскія старонкі: турыстычны патэнцыял нацыянальнай культурна-гістарычнай спадчыны Панямоння : матэрыялы III адкрытай навукова-практычнай канферэнцыі па праблемах рэгіяналістыкі і краязнаўства «Румлёўскія чытанні», Гродна, 19 лютага 2009 г. / Установа адукацыі «Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы» ; [рэдкал.: В.В. Швед і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 4-30.

25. Стваральнік уніі : [пра Адама Пацея] / Анатоль Бензярук // Вывучаем беларускі правапіс. 5-9 кл. : вучэб.-метад. комплекс / Г.М. Валочка,В.У. Зелянко. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. – С. 130-131. – Са зместу : [А. Бензярук]. – С. 75, 76.

26. Пра Ружаны / Анатоль Бензярук // Беларуская мова : вучэб. дапам. для 8-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч, І.М. Саматыя. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009. – С. 107-108.

27. Епіскап Брэсцкі Ігнацій Жалязоўскі / Анатоль Бензярук // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1. / ГрДУ імя Я. Купалы ; [рэдкал. С.В. Марозаваі інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 329-332.

28. Методыка далучэння дзяцей школьнага ўзросту да гісторыка-культурнай спадчыны / Анатоль Бензярук // Традыцыйная культура і дзеці : праблемы этнавыхавання. Вып. 3 : матэрыялы IV Рэспубліканскай навук.-практ. канферэнцыі, г.п. Акцябрскі, 2-3 крас. 2008 г. / [рэдкал.: М.А. Козенка (аўт. праекта і ўклад.), А.М. Боганева, Т.Б. Варфаламеева]. – Мінск : БелДІПК, 2008. – С. 116-121.

29. Сяброўства / Анатоль Бензярук // Дыктанты па беларускай мове для 5-10 кл. / [аўт.-склад. Г.У. Важнік]. – Мінск : Юнипресс, 2008. – С. 38-39.

30. Унёсак Юліяна Нямцэвіча ў стварэнне біяграфіі Тадэвуша Касцюшкі / Анатоль Бензярук // Юльян Урсын Нямцэвіч : асоба ў кантэксце часу : да 250-годдзя з дня нараджэння : міжнар. нав.-практычн. канферэнцыя, Брэст, 30-31 мая 2008 г. / [склад.: С.У. Басаў, А.М. Мяснянкіна ; рэд. Л.М. Несцярчук]. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2008. – С. 177-183.

31. Асвятленне баявых дзеянняў на Берасцейшчыне ў рапартах кіраўнікоў расійскіх фарміраванняў (ліпень – верасень 1794 года) / Анатоль Бензярук // Краязнаўства Берасцейшчыны : стан і перспектывы развіцця : матэрыялы круглага стала, Брэст, 12 снежня 2006 г. / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага. – Брэст : [БрДУ імя А.С. Пушкіна], 2007. – С. 11-15.

32. Т. Костюшко – великий сын Белорусской земли / Анатоль Бензярук // По родным местам Тадеуша Костюшко : туристические маршруты Брестчины : [буклет] / Управление по физической культуре, спорту и туризму Брестского облисполкома. – Брест : Технический центр-88, 2007.

33. Баявыя дзеянні вакол Брэста летам і восенню 1794 года / Анатоль Бензярук // Знаменитые полякии Полесья. Тадеуш Костюшко (1746-1817) : матер. междунар. поп.-научн. конференции / [под. ред. Х. Бурштыньской, З. Левчук]. – Брест : Академия, 2006. – С.19-23.

34. Праграма класа саломапляцення Залуззеўскай ШНТ Жабінкаўскага раёна / А.Р. Бензярук // Зборнік праграм для дзіцячых школ народнай творчасці / А.Р. Бензярук, Л.М. Пратасевіч. – Брэст, 2004. – С. 27-33.

Аб жыцці і творчасці А.Р. Бензерука

КНІГІ: 

1. Бензярук Анатоль Расціслававіч (нар. 04.01.1969 г.) // Творчы партрэт пісьменніцкай суполкі : біябібліяграфічны даведнік / [склад. Н.М. Парчук]. – Брэст : Альтернатива, 2018. – С. 17-23.

2. Бензярук Анатоль // Культура Беларусі : энцыклапедыя. У 6 т. Т. 1 / [редкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – С. 657.

3. Бензерук Анатолий // Кто есть кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ. Выпуск 3 / [под ред. И.В. Чекалова]. – Мінск : Энциклопедикс, 2006. – С. 38.

4. Бензерук Анатолий Ростиславович // Кто есть кто в Республике Беларусь / [под ред. И.В. Чекалова]. – Минск : Энциклопедикс, 2004. – С. 31. 

5. Анатоль Бензярук (нар. у 1969 годзе) // Літаратурная карта Берасцейшчыны / Галоўнае ўправленне ідеалагічнай работы Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі ; [укл. і рэд. Анатоль Крэйзіч]. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2008. – С. 220.

6. Тамашэвіч, Г. Сказанне пра Грунвальд / Георгій Тамашэвіч // Журналистские будни / Георгий Томашевич. – Брест : Брестская типография, 2014. – С. 26-27.

7. Пресс-тур в глубинку : информ. проект Мин-ва информ. РБ и бел. прессы / [сост. Е.М. Галиновская ; фото В.В. Гиль]. – Минск : Обществ. пресс-центр Дома прессы, 2006. – 320 с. – Из содержания : [А. Бензерук]. – С. 307.

8. Регион. Брестская область: время действий и преобразований = Тhe region. Region Brest: the time of actions and transformations : фотоальбом / [ред.-сост. З.К. Пригодич ; фото А.Г. Шаблюк и др. ; пер. на англ.: С.П. Столица и др.]. – Минск : Обществ. пресс-центр Дома прессы, 2006. – 199 с. – Из содерж. : [А. Бензерук].

ПЕРЫЁДЫКА:

1. Дземідовіч, Т. Пісьменнік з гарачым сэрцам : жабінкаўскаму гісторыку, краязнаўцу, журналісту, празаіку Анатолю Бензеруку ўчора споўнілася пяцьдзясят гадоў / Таццяна Дземідовіч // Заря. – 2019. – 5 января. – С. 14.

2. Баброва, А. Краязнавец, пісьменнік і журналіст : [да 50-годдзя А. Бензерука] / Алена Баброва // Сельская праўда. – 2019. – 5 студзеня. – С. 4.

3. Васількова, Т. Пад адной вокладкай : анталогію «Літаратурная прастора Брэстчыны» прадставіли шырокай публіцы / Тамара Васількова // Заря. – 2018. – 15 декабря. – С. 14.

4. «Літаратурная прастора Брэстчыны» : [прэзентацыя кнігі, складальнікам якой стаў А. Бензярук, прайшла ў Брэсцкай гарадской бібліятэцы імя А.С. Пушкіна] // Сельска праўда. – 2018. – 15 снежня. – С. 2.

5. Дземідовіч, Т. Свята ў Полацку : [Дзень беларускага пісьменства, у якім прыняў удзел А. Бензярук] / Таццяна Дземідовіч // Заря. – 2017. – 14 верасня. – С. 19.

6. Журналіст, гісторык, пісьменнік : [творчасць А.Р. Бензярука] // Астрамечаўскі рукапіс : Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах / рэд. і ўклад. Аляксандр Валковіч. – 2017. – № 3. – С. 48.

7. Бурдыка В. Літаратурны дуэт : бацька і сын : [аб жыцці і творчай дзейнасці Расціслава і Анатоля Бензярукоў] // Народная трыбуна. – 2015. – 27 лістапада. – С. 11.

8. «Сваёй зямлі прысвечаныя словы» : [у Брэсцкім музеі «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці» адбылася творчая сустрэча з пісьменнікамі Расціславам і Анатолем Бензерукамі ; кар. інф-цыя] // Сельская праўда. – 2015. – 3 кастрычніка. – С. 2.

9. Локун, В. Цэнтрам быційнай прасторы  : [у т.л. рэцэнзія на кнігу А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля»] / Валянціна Локун // Маладосць. – 2013. – № 10. – С. 56-60.

10. Кнігу аб Грунвальдскай бітве прэзентуюць ў Брэсце : [прэзентацыя кнігіА. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля» ў Брэсцкай абласной бібліятэкі] // Брестская газета. – 2013. – 17-23 мая. – С. 2.

11. Гармель, А. У кнігарню – на сустрэчу з пісьменнікам [творчая сустрэча зА. Бензеруком у кнігарні «Іскра»] / Алена Гармель // Заря. – 2013. – 6 апреля. – С. 8.

12. Бяласін, Я. Кнігарня «Іскра» зладзіла першую сустрэчу з аўтарам : [прэзентацыя кнігі Анатоля Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля»; г. Брэст] / Яўген Бяласін // Брестский курьер. – 2013. – 4 апреля. – С. 22.

13. Гетман, І. Аповесць пра Грунвальдскую бой : новая кніга пісьменніка Анатоля Бензерука вучыць любіць Бацькаўшчыну / Ігар Гетман // Заря. – 2013. – 15 сакавіка. – С. 3.

14. Гетман І. Аповесць пра Грунвальдскую бітву / Ігар Гетман // Заря над Бугом. – 2013. – 7 март.

15. Гетман, І. У сэрцы мячамі : [аб кнізе А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля»] / Ігар Гетман // Брестский вестник. – 2013. – 7 марта. – С. 6.

16. Гетман, І. Аповесць пра Грунвальдскі бой / Ігар Гетман // Навіны Камянеччыны. – 2013. – 2 сакавіка. – С. 17.

17. Ганчар, І. У ліку лепшых – «Мячы Грунвальда» : [аповесць «Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля» адзначана на нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі – 2013» дыпломам І ступені] / Ірына Ганчар // Сельская праўда. – 2013. – 13 лютага. – С. 1.

18. Тамашэвіч, Г. Сказанне пра Грунвальд [рэцэнзія на кнігу А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля»] / Георгій Тамашэвіч // Заря. – 2013. – 7 февраля. – С. 18.

19. Бензярук, А. «Шчаслівы знаёмствам з малой радзімай» : [інтэрв’ю з А. Бензеруком] / Анатоль Бензярук // Лунінецкія навіны. – 2012. – 21 снежня. – С. 6.

20. Рублевская Л. Тысяча причин для радости [обзор книг, в том числе повести А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля»] / Людмила Рублевская // Советская Белоруссия. – 2012. – 21 сентября. – С. 16.

21. Лапіцкая, А. Вобразна, моцна, вынаходліва! / А. Лапіцкая // Літаратура і мастацтва. – 2011. – 30 верасня – С. 5.

22. Мацвіенка Р. Адзначылі сталасць творчасці : [пра ўганараванне літпрэміяй імя У. Калесніка, у т.л. А. Бензерука] / Р. Мацвіенка // Сельская праўда. – 2009. – 12 снежня. 

23. Лешніца, К. Традыцыі – палымнець!.. : [уручэнне літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка, у т.л. А. Бензеруку] / Кастусь Лешніца // ЛiМ. – 2009. – 11 снежня. – С. 3.

24. Прэмія імя У. Калесніка : [уручэнне літаратурнай прэміі імя У. Калесніка,у т.л. А. Бензеруку] // Навiны Камянеччыны. – 2009. – 9 снежня. – С. 1.

25. Бурдыка, В. Шлях на Парнас : [уручэнне літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка, у т.л. А. Бензеруку] / Вячаслаў Бурдыка // Народная трыбуна. – 2009. – 5 снежня. – С. 11.

26. Елянеўскі, М. Зорнасць «Лунінскай восені» : [уручэнне літаратурнай прэміі імя У. Калесніка] / Мікалай Елянеўскі // Полесская правда. – Пинск, 2009. – 5 декабря. – С. 1-2.

27. Арлоў, І. ...Дзе слова роднае лунае : [уручэнне літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка, у т.л. А. Бензеруку] / І. Арлоў // Вечерний Брест. – 2009. – 4 декабря. – С. 5.

28. Паўлюкевіч, Н. Цяплом сагрэе «Лунінская восень»: [вынікі літаратурнай прэміі імя У. Калесніка, прайшла ў в.Лунін Лунінецкага раёна] / Н. Паўлюкевіч // Лунiнецкiя навiны. – 2009. – 4 снежня. – С. 1-2.

29. Грышкавец, В. І слова ў сэрцы адгукнецца : [вынікі літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка] / В. Грышкавец // Заря. – 2009. – 3 декабря. – С. 2.

30. Свістуновіч, С. Усе мы дзеці аднаго народа : [вынікі літаратурнай прэміі імя У. Калесніка] / Сымон Свістуновіч // Звязда. – 2009. – 3 снежня. – С. 6.

31. Крэйдзіч А. «Свята для сэрца», або Кніга, без якой не абысціся ніводнай школе : [крытыка на кнігу А. Бензерука «Свята для сэрца»] / Анатоль Крэйдзич // Заря. – 2009. – 22 октября.

 32. Крэйдзіч, А. «Свята для сэрца», або кніга, без якой не абысціся ніводнай школе / Анатоль Крэйдзіч // Чырвоная звязда. – Iванава, 2009. – 20 кастрычніка.

33. Крэйдзіч, А. «Свята для сэрца», або кніга, без якой не абысціся ніводнай школе / Анатоль Крэйдзіч // Iвацэвiцкi веснiк. – 2009. – 20 кастрычніка.

34. Крэйдзіч, А. «Свята для сэрца», або кніга, без якой не абысціся ніводнай школе / Анатоль Крэйдзіч // Маяк. – Береза, 2009. – 10 октября. – С.7.

35. Яскевіч, С. Да роднага ішоў праз гісторыю : [творчасць А. Бензерука] / Святлана Яскевіч // Звязда. – 2009. – 5 верас. – С. 5.

36. Ганчар, І. Свята для дзіцячага і дарослага : [прэзінтацыя кнігі «Свята для сэрца» А. Бензерука ў УК «Брэсцкая абласная бібліятэка»] / Ірына Ганчар // Сельская праўда. – 2009. – 6 чэрвеня.

37. Арлоў, І. Паміж коміксам і гісторыяй : [рэцэнзія на кнігу А. Бензерука «Свята для сэрца»] / Іван Арлоў // Вечерний Брест. – 2009. – 15 апреля. – С. 16

38. Кіт, А. Крупчыцы. 1794 год : [пра аднаімен. кн. А. Бензерука] / А. Кіт // ЛІМ. – 2008. – 28 сакавіка. – С. 4.

39. Арлоў, І. Чый подзвіг? : [крыт. на кн. А. Бензерука «Крупчыцы. 1794 год»] / І. Арлоў // Вечерний Брест. – 2008. – 2 апреля. – С. 8.

40. Маргевiч, Р. Сорак слаўных дарог : [прэзентацыя кнiгi Р. i А. Бензярукоў «Сорак дарог»] / Р. Маргевiч // Сельская праўда. – 2008. – 6 снежня.

41. Бензярук, А. Пра выдатны род славутай зямлі : рамова з вядучым метадыстам аддзела культуры райвыканкама па ахове гісторыка-культурнай спадчыны А. Бензеруком : [аб яго новай кнізе «Касцюшкі-Сяхновіцкія»] / А. Бензярук ; гутарыл Р. Мацвіенка // Сельская праўда. – 2006. – 8 лютага. – С. 3.

42. Мацвiенка, Р. Iх рукi дакранулiся да музеяў [пра энтузiястаў стварэння i развiцца школьных музеяў у раёне, у т.л. А. Бензерука,] / Р. Мацвiенка // Сельская праўда. – 2005. – 14 снежня.

43. Гэта – Жабінкаўшчына : [аб кн. А. Бензерука «Наш край –Жабінкаўшчына»] // ЛіМ. – 1998. – 27 лютага. – С. 6.

44. Яскевіч, С. Настаўнік кніжку напісаў : [аб кн. А. Бензерука «Наш край – Жабінкаўшчына»] / С. Яскевіч // Заря. – 1997. – 5 июня.

Сказка «Куды блінок закаціўся» - 1 страница, 2 страница.