Бібліяграфія

Кнігі:

1. Бензярук, Р. Вавёрчына дзякуй: апавяданні і казкі / Расціслаў Бензярук. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1975. – 38 с.: іл.

2. Бензярук, Р. Тры свечкі: вершы / Расціслаў Бензярук. – Брэст, 1997. – 64 с.

3. Бензярук, Р. Чаму сонца рана ўстала?: казкі: [для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту] / Расціслаў Бензярук; [маст. Таццяна Трус]. – Брэст, 1997. – 32 с., [2] л. іл.

4. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: казкі: [для малодшага школьнага ўзросту] / Расціслаў Бензярук; [маст. Іван Семілетаў]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2004. – 80 с.: іл.

5. Бензярук, Р. Вясёлка сяміколерная: вершы і пераклады / Расціслаў Бензярук; [маст. В.Г. Бурдзін]. – Брэст: Академия, 2005. – 40 с.

6. Бензярук, Р. Добры звычай: апавяданні і аповесці / Расціслаў Бензярук. – Брэст: Академия, 2005. – 112 с.: іл.

7. Бензярук, Р. Жыў на свеце дзед Васіль: кніга абразкоў пра В. Вітку, ягоны час і сяброў / Расціслаў Бензярук, Вісарыён Крысько. – Брэст: Академия,  2006. – 64 с., [4] л. фат.

8. Бензерук, Р. Колодец памяти: документальная повесть / Анатолий Бензерук, Ростислав Бензерук. – Брест: Академия, 2006. – 136 с., [4] л. фот.

9. Бензярук, Р. Сорак дарог / Расціслаў Бензярук, Анатоль Бензярук. – Брэст: Альтернатива, 2007.–152 с., [4] л. фат.

10. Бензярук, Р. Азбука наадварот: гумар і сатыра / Расціслаў Бензярук. – Брэст: Альтернатива, 2008. – 60 с.

11. Бензярук, Р. Аўтографы: эсэ, абразкі, вершы / Расціслаў Бензярук. – Брэст: Альтернатива, 2008. – 100 с., [2] л. фат.

12. Бензярук, Р. Патапка і яго сябры: казкі: для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту / Расціслаў Бензярук; [маст. С.А. Волкаў]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. – 72 с.: іл.

Зборнікі:

1. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: [казка] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: вершы, апавяданні, казкі: [для малодшага школьнага ўзросту] / [укл. Т. Тарасава; маст. І.А. Давідовіч і інш.]. – Мінск: Юнацтва, 1981. – С. 212-213.

2. Бензярук, Р. Зайцава помста: [казка] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: [для дзяцей малодшага школьнага ўзросту] / [укл. Т. Тарасава]. – Мінск: Юнацтва, 1987. – С. 163-164.

3. Бензярук, Р. Дружбакі; Шпак і верабей; Клекатунчык; Двое над морам; Як прыдумалі гульню; Пшанічны каласок; Вясёлая песенька; Малінавы чай; Зайцава помста; Як грыбы шапкі куплялі: [казкі]; Брат і сястра; Працавітыя, дружныя; Самы кароткі месяц; Чыя Моркаўка; Хмарчын ручнік; Грыбы ў горадзе; Жучок з ліхтарыкам; Хто падказваў ў класе?: казкі-загадкі / Расціслаў Бензярук // Птушка шчасця: зборнік  казак: [для малод. шк. узросту] / [маст. В.І. Валынец]. – Мінск: Юнацтва, 1991. – С. 17-40.

4. Бензярук, Р. Праўда; Жыццё: прытчы / Расціслаў Бензярук // Берасцейскія карані: гісторыка-краязнаўчы і літаратурны зборнік. – Брэст: Упраўленне інфармацыі Брэсцкага аблвыканкама, 1993. – С. 142-143.

5. Бензярук, Р. Сакавік: [казка] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: апавяданні, казкі, вершы / [укл. Т.С. Тарасава, М.А. Маляўка]. – Мінск: Юнацтва, 1997. – С. 132-133.

6. Бензярук, Р. Лясная госця: [загадка] // Беларусачка / А.В. Вольскі, І.А. Гімпель. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1999. – С. 155-157.

7. Бензярук, Р. Думаю пра вечнасць. У грыбах; Дзед Аўдзей; Рынак; Памяці Васіля Гадулькі; Эзоп; “За святам зноў прыходзіць будзень…”: [вершы] / Расціслаў Бензярук // Дзядзінец: паэзія Берасцейшчыны / [укл. М. Пракаповіч; рэд. С.Б. Лаўроў]. – Брэст: [Юраксэл], 1999. – С. 82-85. – (Берасцейскае вогнішча).

8. Бензярук, Р. 9 мая; Бацьку; Шапка медзякоў; Актавы: [вершы] // Дыялог на мяжы стагоддзяў 1999-2000 / Мікола Панасюк. – Мінск: Тэхнапрынт,         2000. – С. 159-161.

9. Бензярук, Р. На паляне, каля ёлкі…: [казка-п’еса] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: апавяданні, казкі, вершы: [для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту] / [укл. Т.С. Тарасава; маст. Яўген Ларчанка]. – Мінск: Юнацтва,             2002. – С. 173-176.

10. Бензерук, Р. Три свечи; “За праздником приходят будни”:  [стихотворения] // Белой вежи свет: поэзия Брестчины в переводах Валерия Гришковца / [сост. Гришковец, В.; ред. А.К. Каско]. – Брест: Академия, 2005. – С. 124-125.

11. Бензярук, Р. Забыты аўтограф; Каско ці Казка; Чага ад Купрэева; Інтэрнацыяналісты; Сямейнае імя: літпоказкі; Арэлі: казка / Расціслаў Бензярук // Жырандоля: літаратурны альманах Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў, № 1, 2008 / [уклад. Ніна Мацяш]. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – С. 194-199, 207-209.

12. Бензярук, Р. Цвёрды арэшак: аповесць / Расціслаў Бензярук // Цвёрды арэшак: абразкі, апавяданні, прыпавесці, навелы, фантазіі / [укл. Алена Масла]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – С. 27-52. – (Маладзік).

13. Бензярук, Р. Чаму сакавік на май злуецца; Зай у Белавежы: [вершы] / Расціслаў Бензярук // Куды блінок закаціўся?: казкі: [для дзяцей мал. і сярэд. шк. узросту] / [уклад. Вольга Аляксеева; маст. Марыя Каратаева]. – Мінск:  Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – С. 48-54.: іл. – (Казачны куфэрак).

Падручнікі:

1. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: [казка] / Р. Бензярук // Зборнік тэкстаў для ізлажэнняў па беларускай мове IV – VIII класаў / В.А. Несцяровіч – Мінск: Народная асвета, 1972. – С. 36-37.

2. Бензярук, Р. Новы зуб: [апавяданне] / Р. Бензярук // Хрэстаматыя для выразнага чытання ў дзіцячым садзе. – Мінск: Народная асвета, 1972.

3. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: [казка] / Р. Бензярук // Роднае слова: кніга для чытання ў 1-м кл. / [укл. В. Вітка, В.  Суша, В. Ціханравава]. – Выд. 5-е. – Мінск: Народная асвета, 1973. – С. 48-50.

4. Бензярук, Р. Крыніца і Возера; Вадой не разліць: [казкі] / Р. Бензярук // Беларуская мова: падручнік для 5 кл. школ з рус. мовай навучання / В.І. Несцяровіч, Я.Н. Марозава, Л.С. Васюковіч. – Мінск: Народная асвета, 1992. – С. 242, 275.

5. Бензярук, Р. Лясная госця: [казка] / Р. Бензярук // Акрайчык: чытанка для 1-2 класаў / [укл. Г. Каржанеўская, М. Яфімава]. – Мінск: Народная асвета, 1995. – С. 129-131.

6. Бензярук, Р. Зайцава помста: [казка] / Р. Бензярук // Званочак: вучэб. дапам. па беларус. мове для 1-га кл. шк. з рус. мовай навучання / М. Яленскі,   Т. Шылько. – 2-е выд. – Мінск: Народная асвета, 1996. – С. 164-166.

7. Бензярук, Р. Брат і сястра; Працавітыя, дружныя; Самы кароткі месяц; Каваль: [казкі-загадкі]; Клекатунчык: [казка] // Буслянка – 3: чытанка для вучняў 3-га кл. шк. з беларус. мовай навучання / [аўт.-укл. А.В. Вольскі, І.А. Гімпель]. – Мінск: Асар, 1997. – С. 52-55, 212-213.

Публікацыі ў перыядычных выданнях:

1.Ленкин характер: [рассказ] // Зорька. – 3 апр.; Ці прачнецца раніца?..: [апавяданне] // Работніца і сялянка. – № 6. – С. 15; Ліпавы цвет: [апавяданне] // Вясёлка. – № 7. – С.10-11; Каму тэлеграма?: [казка] // Вясёлка. – № 11. – С. 12-13; Апошні яблык: [апавяданне] // Бярозка. –   № 11.

2.Я змяніў прозвішча: [Гумарэска] // Вожык. – № 4; Зайцаў кажушок: [Казка] // Вясёлка. – № 4.; Новы зуб: [Апавяданне] // Вясёлка. – № 8. –  С. 10; Кошык: [Навела] // Настаўніцкая газета. – Жн.; Добры звычай: [Апавяданне] // Піянер Беларусі. – Кастр.

3.Сакавік: [Казка] // Вясёлка. – № 3; Я ўжо вялікі // Настаўніцкая газета. – Кастр.; Чаму чырванее лісце?: [Апавяданне] // Вясёлка. – № 11.

4.Справядлівая Ірынка; Калі ў вядзерцы добра...; Пафарбаваны бусел; Снегірам цяплей: [Апавяданні] // Чырвоная змена. – 10 студз.; Вожык: [Апавяданне] // Вясёлка. – № 9.– С. 7; Плады выхавання: [Гумарэска] // Вожык. – № 19. – С. 7.

5.Адпачынак і праца побач // Сельская праўда. – 6 ліп.; Бяроставы коўшык; Зоркі; Самая чыстая расінка: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 13 ліп.; Такі ён чалавек // Сельская праўда. – 15 жн.; Салодкія яблыкі; Акуляры: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 17 жн.; Аповесць пра мужнасць // Сельская праўда. – 27 жн.; Дружаць з калгасам // Сельская праўда. – 7 вер.; Твой уклад, культработнік; Вечар кветак // Сельская праўда. – 24 вер.; Сям'я Макарэвічаў // Сельская праўда.– 3 кастр.; Ветэран // Сельская праўда. – 12 кастр.; "Жывое серабро"// Сельская праўда. – 17 кастр.; Важная справа - кантроль: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 кастр.; Арганізаванасць і працавітасць // Сельская праўда. – 22 кастр.; Кожны ўрок – адкрыццё // Сельская праўда. – 7 ліст.; Галоўны клопат – выхаванне вучняў // Сельская  праўда. – 19 ліст.; Кабінет... для шклатары // Сельская праўда. –  21 ліст.; Трэці лішні; Горкі блін: [Гумарэскі] // Сельская праўда. –  30 ліст.; Вайцюкі з торфабрыкетнага // Сельская праўда. – 5 снеж.

6.Пад Новы год: [Апавяданне] // Бярозка. – № 1.; Маска зайца: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 1 студз.; Спажыўцам электраэнергіі // Сельская праўда. – 4 студз.; Рубяжы даярак фермы "Залуззе" // Сельская праўда. – 7 студз.; Пра мару, якая збываецца: [Нарыс] // Сельская праўда. – 14 студз.; Побач – цудоўныя людзі; Аб рамонце тэлевізараў; "Чэрствасць" // Сельская праўда. – 23 студз.; Чаму не ўстаноўлены тэлефоны?; Будаваць трэба хутчэй; Ці ўтульна будзе жыць? // Сельская праўда. – 4 лют.; Праз прызму сённяшніх   задач // Сельская праўда. – 27 лют.; Зніжаць себякошт прадукцыі раслінаводства // Сельская праўда. – 1 сак.; Сакавік: [Казка] // Сельская праўда. – 15 сак.; Узнагарода абавязвае // Сельская праўда. – 18 сак.; "Што ты ведаеш аб вайне?" // Сельская праўда. – 25 сак.; Пераемнасць пакаленняў // Сельская праўда. – 8 крас.; Безгаспадарчасць у лесе // Сельская праўда. – 10 крас.; Наваселле з сюрпрызамі // Сельская  праўда. – 26 крас.; Не толькі сцяжок; Пафарбаваны бусел; Калі ў вядзерцы лепш...: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 1 мая.; Няштатны карэспандэнт // Сельская праўда. – 5 мая.; Памяць аб маладосці // Сельская праўда. – 7 мая.; Павага за працу; Закладваюць сянаж // Сельская праўда. – 29 мая; У школах – экзамены // Сельская праўда. –  3 чэрв.; Працаўнік і настаўнік // Сельская праўда. – 5 чэрв.; Апаратчык Канстанцін Шумко // Сельская праўда. – 10 чэрв.; Шчасце росквіту // Сельская праўда. – 15 чэрв.; На выбарчым участку - перадавікі // Сельская праўда. – 17 чэрв.; Шчаслівыя хвіліны; Знайдзі сваё слова // Сельская праўда. – 28 чэрв.; Як будзеш жыць, Саша?..// Сельская праўда. – 5 ліп.; "Зайцы" паняволі // Сельская праўда. – 17 ліп.; Усё хлебароб зрабіў...: [Верш] // Сельская праўда. – 31 ліп.; Працоўная біяграфія // Сельская праўда. – 2 жн.; След на пожні // Сельская праўда. – 7 жн.; Цясляр Данько // Сельская праўда. – 9 жн.; Я змяніў прозвішча: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 16 жн.; Цяжкі ўрок // Сельская праўда. – 6 вер.; Муха і Слон; Каханне; Не пазнаў; Падзяліў: [Байкі ў прозе] // Сельская праўда. – 16 вер.; Радасць людзям // Сельская праўда. – 30 вер.

7.Пад Новы год: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 1 студз.; Як жывеш, малады рабочы? // Сельская праўда. – 5 студз.; Залатыя рукі // Сельская праўда. – 13 студз.; Яліны глядяцца ў вокны: [Каралішчавіцкія замалёўкі] // Сельская праўда. – 20 студз., 22 студз., 29 студз., 10 лют.; У сценгазеце... вясна // Сельская праўда. – 24 студз.; Рапарт-справаздача племсаўгаса "Беларусь" // Сельская праўда. – 29 студз.; Патрэбны кваліфікаваныя кадры // Сельская праўда. – 31 студз.; Добры памочнік у рабоце // Сельская праўда. – 21 лют.; Марынін хлеб: [Апавяданне] // Піянер Беларусі. – Сак.; Адзін вадаправод, а колькі з ім бяды... // Сельская праўда. – 27 сак.; Па абова бакі прылаўка // Сельская праўда. – 1 крас.; ...I частачку жыцця // Сельская праўда. – 3 крас.; Заслужаны аўтарытэт // Сельская праўда. – 20 крас.; У добры шлях, выпускнік // Сельская праўда. – 20 мая.; Праводзяць атэістычную прапаганду // Сельская праўда. – 25 мая.; "Бяром з камуністаў прыклад" // Сельская праўда. – 27 мая.; Свята піянерыі // Сельская праўда. – 3 чэрв.; Сачыненне пішуць завочнікі; У перасоўнай механізаванай калоне №85 // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Чаму не выконваецца план? // Сельская праўда. – 19 чэрв.; Наіўнае дзіця: [Гумарэска] // Сельская праўда. –  3 ліп.; Зямля, апетая паэтам: [Дарожныя нататкі] // Сельская праўда. –  5 жн.; Марынін хлеб: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 7 жн.; Ці задаволены сельскі працаўнік?.. // Сельская праўда. – 2 вер.; 02 слухае! // Сельская праўда. – 9 вер.; Нашы госці – удзельнікі семінара (школ са слабым зрокам); Асенняя пуціна ў "Сакалове" // Сельская праўда. –  25 вер.; Шчырая, зацікаўленая размова // Сельская праўда. – 28 вер.; Мухаморы: [Казка] // Сельская праўда. – 28 вер.; Сямейная эстафета // Сельская праўда. – 2 кастр.; Нарада кіраўнікоў школ; Паглыбленае вывучэнне палітыкі партіі // Сельская праўда. – 7 кастр.; Кожнаму – па сонцу!:[Апавяданне] // Сельская праўда. – 16 кастр.; ...Вучацца працаўнікамі звацца // Сельская праўда. – 21 кастр.; Адзіны яблык: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 23 кастр.; Раіса Васільеўна // Сельская праўда. - 28 кастр.; "Варта толькі вельмі-вельмі захацець..." // Сельская праўда. - 10 ліст.; Жоўты агеньчык: [Замалёўка] // Сельская праўда. - 16 ліст.; Гульня і ява: [Гумарэска] // Сельская праўда. –    27 ліст.; Ацэньваючы работу кожнага педагога: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 23 снеж.; Стваральнікі фільма – у Жабінцы // Сельская праўда. – 28 снеж.

8.Урок-творчасць // Сельская праўда. – 4 студз.; Эксперымент: [Гумарэска] // Бярозка. – № 2. – С. 23; Гандаль: поспехі і пралікі // Сельская праўда. – 8 лют.; Шчаслівай службы, Віктар! // Сельская праўда. – 22 лют.; "Каб дарыць вучню іскрынку ведаў..." // Сельская праўда. – 24 лют.; Игра: [Юмореска] // Заря. – Март.; У адказе за    дзяцей // Сельская праўда. – 3 сак.; Адна з дарог – твая! // Сельская праўда. – 26 сак.; Горад на асфальце: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 16 крас.; Кабінеты працуюць на веды // Сельская праўда. –  26 крас.; Добры звычай: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 26 мая.; Гаспадар зямлі // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Загадчыца магазіна; А здабытак адмоўны // Сельская праўда. – 25 чэрв.; Як хлопчык грыбы фарбаваў: [Апавяданне] // Работніца і сялянка. – № 7. – С. 25; Экзамен на майстэрства // Сельская праўда. – 2 ліп.; Шчодрасць душы // Сельская праўда. – 5 ліп.; Юбілею савецкай улады – наш працоўны рапарт // Сельская праўда. – 12 ліп.; Паклонімся ім, маці замяніўшым // Сельская праўда. – 23 ліп.; Так губляецца аўтарытэт // Сельская праўда. – 11 жн.; Дзе лепш нарадзіцца?: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 20 жн.; Гульня: [Гумарэска] // Чырвоная змена. – Вер.; У краіну ведаў // Сельская праўда. – 3 вер.; "Успомнім усіх паіменна" // Сельская праўда. – 13 вер.; Свята кветак // Сельская праўда. – 15 вер.; Справа, якой ён служыць // Сельская праўда. – 1 кастр.; Малочнай рацэ абмялець нядоўга // Сельская праўда. – 4 кастр.; Арганізавана, змястоўна // Сельская праўда. – 11 кастр.; Новае жыццё старога Савінца: [Нарыс] // Сельская праўда. – 15 кастр.; Рапарты партыі, Радзіме // Сельская праўда. – 4 ліст.; Гародніна ў нашых магазінах // Сельская праўда. – 19 ліст.; Выканаў план; Ці прыпісалі чараўнікоў?; Цяжкая работа: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 29 снеж.

9.Пра галінку, што стукае ў акно: [Апавяданне] // Бярозка. – №1. –  С. 10-11; Будзьце відушчымі на зямлі // Сельская праўда. – 26 студз.; Падказвае жыццё // Сельская праўда. – 31 студз.; Касманаўты: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 25 лют.; Самая першая ўзнагарода // Сельская праўда. – 18 сак.; У добры шлях, выпускнік // Сельская праўда. – 25 сак.; Канікулы – цікавая пара // Сельская праўда. – 30 сак.; Які ўклад работнікаў прылаўка?; Святая памяць // Сельская праўда. – 13 крас.; Сумесна з шэфамі // Сельская праўда. – 27 крас.; Падобныя: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 1 мая.; Вогненныя кіламетры // Сельская праўда. – 9 мая.; Навечна ў нашых сэрцах // Сельская праўда. – 11 мая.; Не спадзявайцеся на "авось" // Сельская праўда. – 23 мая.; Ручай; Грак – аграном; Прыгажосць: [Мініяцюры] // Сельская               праўда. – 27 мая.; Каб не згасла слава жабінкаўскіх пекараў // Сельская праўда. – 30 мая.; Сённяшні і заўтрашні дзень школы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 чэрв.; Падораныя сонцам // Сельская праўда. – 10 чэрв.; Галоўны суддзя; "У лагеры – цікава!" // Сельская праўда. – 15 чэрв.; Эксперымент: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 29 чэрв.; ... I прыйшло на вуліцу свята // Сельская праўда. – 4 ліп.; Патрэбна больш арганізаванасці; За стол сядуць ... 1000 чалавек: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 11 ліп.; Мекецы: бацькі і дзеці: [Замалёўка] // Сельская  праўда. – 18 ліп.; На шляху далейшай спецыялізацыі [Інтэрв'ю]; Дзякуюць людзі // Сельская праўда. – 22 ліп.; Хованкі: [Казка] // Сельская праўда. – 5 жн.; Прыгавор абыякавасці // Сельская праўда. – 10 жн.; Маці; Букет васількоў; Ці страшная хмара?: [Лірычныя замалёўкі] // Сельская праўда. – 26 жн.; Тут мой прычал...: [Нарыс] // Сельская праўда. – 28 кастр.; Гэта служба і ганаровая, і нялегкая // Сельская праўда. – 9 ліст.; Метад...абяцанняў // Сельская праўда. –   28 ліст.; "Валейбол – гэта нялёгка!"; Прафесію атрымае кожны старшакласнік: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 12 снеж.; Залатыя агеньчыкі; Клекатунчык: [Казкі] // Сельская праўда. – 16 снеж.; Мары тыя – сённяшняе жыццё // Сельская праўда. – 21 снеж.; Алея да школы: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 28 снеж.; Аднагодкі: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 30 снеж.

10. Вучням – атэістычную перакананасць // Сельская праўда. – 9 студз.; "Тут мой прычал..." // Чырвоная змена. – 18 студз.; Мы пісалі сачыненне: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 3 лют.; У інтарэсах і рабочых, і вытворчасці: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 лют.; Вечар маладых выбаршчыкаў // Сельская праўда. – 20 лют.; Салдатамі не нараджаюцца // Сельская праўда. – 22 лют.; Вернасць народу; Квітней, мая вёска! // Сельская праўда. – 24 лют.; Гронкі рабіны; Камар на снезе; Канец зімы: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 27 лют.; Трыумф савецкага народаўладдзя // Сельская праўда. – 6 сак.; Аляксандра Мікалаеўна // Сельская праўда. – 8 сак.; Пазалаці ручку! // Сельская праўда. – 15 сак.; Урокі літаратуры і атэістычная перакананасць // Сельская праўда. – 17 сак.; Гаспадар дарогі // Сельская праўда. –              20 сак.; Першы гол: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 14 крас.; Твая дарога ў жыццё, выпускнік! // Сельская праўда. – 21 крас.; Гучаць вершы // Сельская праўда. – 1 мая.; "Бясконцыя клопаты гэтыя..." // Сельская праўда. – 5 мая.; Свята добрай усмешкі // Сельская праўда. – 31 мая.; Першым пракладваў след // Сельская праўда. – 2 чэрв.; Другое прызванне // Сельская праўда. – 9 чэрв.; За сем школьных гадоў // Сельская праўда. – 14 чэрв.; У паліклініцы; Хмарка кінула ручнік; Кот Пірацік і памідор: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Добрае сэрца ўрача // Сельская праўда. – 28 чэрв; Засталося ў памяці нашай: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 3 ліп.; Дарагая бацькоўская зямля // Сельская праўда. – 7 ліп.; "Не адчуваю сябе адзінокай" // Сельская праўда. – 14 ліп.; Падзенне Івана Пасюка // Сельская праўда. – 25 жн.; Расціць грамадзяніна // Сельская праўда. – 30 жн.; Надзейнае плячо настаўніка // Сельская праўда. – 4 вер.; Песенька: [Казка] // Сельская  праўда. – 22 вер.; Калі ў горадзе будзе светла? // Сельская праўда. –  4 кастр.; Цяпло яе сэрца // Сельская праўда. – 6 кастр.; Які ж ён, школьны стадыён? // Сельская праўда. – 18 кастр.; Шпак і Верабей: [Казка] // Сельская праўда. – 3 ліст.; Вартавы правапарадку; Правілы руху ці для ўсіх? // Сельская праўда. – 9 ліст.; Алёша Курулюк // Сельская праўда. – 22 ліст.; Брат і сястра; Самы кароткі месяц: (Казкі-загадкі) // Сельская праўда. – 24 ліст.; Без спагады да людзей // Сельская праўда. – 29 ліст.; Калі падыходзіць творча: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 снеж.; Дзень быту // Сельская праўда. – 6 снеж.; На шырокі бальшак // Сельская праўда. – 8 снеж.; Хто падказваў у класе?: [Казка–загадка] // Сельская праўда. – 9 снеж.

11. Прадавец Ала Жук // Сельская праўда. – 19 студз.; Бальнічны аплачаны правільна // Сельская праўда. – 2 лют.; Сціплая слава салдацкая // Сельская праўда. – 23 лют.; На ўчастак - сям'ёй, брыгадай... // Сельская праўда. – 26 лют.; Вялікае сэрца // Сельская праўда. – 4 сак.; Працавітасць, таварыскасць // Сельская праўда. – 20 сак.; Сямейныя турніры // Сельская праўда. – 22 сак.; Каласок на далоні // Сельская праўда. – 29 сак.; Шчаслівай дарогі табе, выпуснік; Крыніца невычэрпнага натхнення // Сельская праўда. – 3 крас.; Дарогі, пройдзеныя двойчы // Сельская праўда. – 10 крас.; Праграмны матэрыял засвоены // Сельская праўда. – 12 крас.; Рэдактар; Этнаграфічны музей у школе // Сельская праўда. – 2 мая.; "Успомнім усіх пайменна" // Сельская праўда. – 6 мая.; Змястоўныя рэфераты // Сельская праўда. – 8 мая.; Чэмпіён рэспублікі // Сельская праўда. –  17 мая.; Экзамены пачаліся; Грамадскі аўтаіспектар // Сельская праўда. – 3 чэрв.; 3 наваселлем!; Паўтарыць настаўніка // Сельская праўда. – 17 чэрв.; Чаму ўзнікла скарга? // Сельская праўда. – 5 ліп.; На зямлі роднай, бацькаўскай // Сельская праўда. – 26 ліп.; Брат і сястра; Хмарчын ручнік: казкі-загадкі // Вясёлка. – № 8. – С. 10-11; Такая ў яго работа // Сельская праўда. – 9 вер.; Актыўнасць характару // Сельская праўда. – 16 вер.; Па праву вядучых; Ля дуба...: [Нарыс] // Сельская праўда. – 20 вер.; Аўтарытэт; Першая сцэнка; Нават кропка не такая; "Чоткая": [Замалёўкі з натуры] // Сельская праўда. – 27 вер.; Капітан: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 4 кастр.; Як узнікла гульня: [Казка] // Сельская праўда. – 18 кастр.; Камандзір атрада "Юнацтва"; Вялікая сіла садружнасці // Сельская праўда. – 25 кастр.; Два Віктары // Сельская праўда. – 11 ліст.; Зямля бацькоў у спадчыну... // Сельская праўда. – 22 ліст.; У любой рабоце ёсць рамантыка // Сельская праўда. – 29 ліст.; У гальштуках; Прыгажуня: [Мініяцюры] // Сельская праўда. –  9 снеж.; Школьная спартландыя // Сельская праўда. – 13 снеж. 

12. Дзед Мароз прышоў у госці // Сельская праўда. – 1 студз.; У рабочай сталоўцы // Сельская праўда. – 15 студз.; Мішакоў, брат Мішакова: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 17 студз.; Жыць не толькі сённяшнім днём // Сельская праўда. – 29 студз.; Любоў вечная, нязгасная // Сельская праўда. – 31 студз.; 3 днём нараджэння: [Казка] // Сельская праўда. – 31 студз.; Рэагаванні...моўчкі // Сельская праўда. – 14 лют.; Лекцыі для жывёлаводаў // Сельская праўда. – 19 лют.; Святло дабраты і праўды: [Нарыс] // Сельская праўда. – 21 лют., 24 лют.; Яшчэ адзін абавязак // Сельская праўда. – 5 сак.; Дзень быту // Сельская праўда. – 19 сак.; Шчаслівая сцяжынка // Сельская праўда. – 28 сак.; Чыя моркаўка?: [Казка] // Работніца і сялянка. – № 4. – С. 24.; Як праводзіцца нарыхтоўка сыравіны: [Інтэрв'ю]; 3 невычэрпных крыніц народных // Сельская праўда. – 4 крас.; Удзельнікі семінара ў Жабінцы // Сельская праўда. – 7 крас.; Выбірай сваю дарогу, выпускнік // Сельская праўда. – 11 крас.; Дыялог з гледачамі // Сельская праўда. – 21 крас.; Карані – у зямлі роднай: [Нарыс] // Сельская праўда. – 1 мая; Сіла друкаванага слова; Тэмы розныя, тэмы важныя: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 5 мая.; I майстэрства, і натхненне // Сельская праўда. –  16 мая.; Зацікаўлена да вывучаемага // Сельская праўда. – 21 мая.; "Няхай клапоціцца гарсавет..." // Сельская праўда. – 26 мая.; Твой экзамен, піянерскі камісар // Сельская праўда. – 28 мая.; Старт пятай працоўнай чвэрці // Сельская праўда. – 11 чэрв.; Далучэнне да подзвігу // Сельская праўда. – 18 чэрв.; ...Не толькі пра апетыт // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Васіль Гопша, камсамольскі важак: [Нарыс]; Дзень моладзі ў Жабінцы // Сельская праўда. – 30 чэрв.; Паўпраўды – не праўда; Колькі дзецям чакаць наваселля? // Сельская праўда. – 23 ліп.; Прыносяць добрую вестку // Сельская праўда. – 26 жн.; У кватэрах будзе цёпла: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 3 вер.; "Я з дынастыі чыгуначнікаў..." // Чырвоная змена. – 5 вер.; Неспакойны характар // Сельская праўда. – 8 вер.; Як будзеш жыць, Алена?..; Грамадскі аўтаінспектар Іван Арабейка // Сельская праўда. – 24 вер.; Крок – уперад, крок – назад // Сельская праўда. – 1 кастр.; Почырк прапагандыста; Маналог удзячнасці // Сельская праўда. – 3 крас.; Зямля нараджае герояў // Сельская праўда. – 7 кастр.; Больш гародніны і садавіны на прылавак: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 кастр.; Святло ў вокнах // Сельская праўда. – 7 ліст.; Мужнае сэрца // Сельская     праўда. – 10 ліст.; На скрыжаванні // Сельская праўда. – 14 ліст.; Уклад медыцынскіх работнікаў // Сельская праўда. – 26 ліст.; Пасвечанне ў прадаўцы // Сельская праўда. – 5 снеж.; Суд памяці // Сельская праўда. – 10 снеж.; Наташына мара // Сельская праўда. – 12 снеж.;                                 3 наваселлем! // Сельская праўда. – 19 снеж.

13. Падарунак юным музыкантам // Сельская праўда. – 1 студз.; Мару ўвайсці ў пяцёрку мацнейшых: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 9 студз.; Светафор: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 9 студз.; Факты, якія пераконваюць // Сельская праўда. – 14 студз.; Гучала паэтычнае слова // Сельская праўда. – 23 студз.; Зімовая загадка: [Эцюд] // Сельская   праўда. – 23 студз.; Урок не на карысць // Сельская праўда. – 4 лют.; Залатушка: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 13 лют.; Прыклад брыгадзіра // Сельская праўда. – 18 лют.; Узнагарода ветэрану; Другі Ордэн Славы: [Нарыс] // Сельская праўда. – 23 лют.; Сустрэча пакаленняў // Сельская праўда. – 25 лют.; Добрае сэрца ўрача // Сельская праўда. – 6 сак.; 3 характарам!: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 8 сак.; Іна Ляшчынская з 8 "Б" // Сельская праўда. – 20 сак.; Не забыць ніводнага наказу // Сельская праўда. – 23 сак.; Данік: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 17 крас.; Конкурс будучых прадаўцоў // Сельская праўда. – 20 крас.; У добры шлях, выпускнік! // Сельская праўда. – 29 крас.; ...I ажылі героі камедыі // Сельская праўда. – 8 мая.; Ветэраны даюць наказ // Сельская праўда. – 15 мая.;  3 паплечнікам Мікалая Кузнецова // Сельская праўда. – 18 мая.; Каб не псаваць апетыту // Сельская праўда. – 22 мая.; Яўген Кулікоў з  ПМК-85 // Сельская праўда. – 10 ліп.; У госці да Пушкіна // Сельская праўда. – 13 ліп.; "Урокі" прафілактыкі // Сельская праўда. – 24 ліп.; Непарыўныя ніці садружнасці // Сельская праўда. – 24 жн.; Клекатунчык : [Казка] // Работніца і сялянка. – № 9. – С. 24.; Добры дзень, школа! // Сельская праўда. – 2 вер.; Будзе ў клубе наваселле // Сельская праўда. – 9 вер.; Нашы госці – беларускія пісьменнікі // Сельская праўда. – 16 вер.; На прыёмным пункце – завозна; 3 дарог блізкіх і далёкіх: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 вер.; Цяпер слова за справай // Сельская праўда. – 28 вер.; Родам з дзяцінства // Сельская праўда. – 30 вер.; "Люблю пісаць пра людзей" // Сельская праўда. –  5 кастр.; 3 карысцю для слухачоў // Сельская праўда. – 10 кастр.; Пра людзей у белых халатах; Донар // Сельская праўда. – 12 кастр.; Як грыбы шапкі куплялі: [Казка] // Сельская праўда. – 16 кастр.; Неспакой // Сельская праўда. – 19 кастр.; Давер людзей // Сельская праўда. – 30 кастр.; Пад белым ветразем: [Аповесць] // Сельская праўда. – 7 ліст., 13 ліст., 20 ліст., 27 ліст., 4 снеж., 11 снеж.; На скрыжаванні // Сельская праўда. – 9 ліст.; Урок: [Навела] // Сельская праўда. – 2 снеж.; Дыялог з чытачамі // Сельская праўда. – 4 снеж.; Паклёп // Сельская праўда. – 18 снеж.

14. У добрых клопатах // Сельская праўда. – 15 студз.; Згубілася насценгазета // Сельская праўда. – 22 студз.; Разам з бацькам; "Усё будзе залежаць ад Вас..." // Сельская праўда. – 12 лют.; Памяці камкора // Сельская праўда. – 24 лют.; 3 улікам невырашаных  пытанняў // Сельская праўда. – 19 сак.; Лаўка, засыпаная снегам: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 22 крас.; У добрых клопатах // Сельская праўда. – 5 мая.; Прынцыпова пра сярэдні ўсенавуч // Сельская праўда. – 21 мая.; Па вопыт у школьную бібліятэку // Сельская праўда. – 26 мая.; I хлеб, і песня // Сельская  праўда. – 31 мая.; За вопытам у Рожышча // Сельская праўда. – 7 чэрв.; Жыве ў вёсцы фельчар; На прыз клуба "Скураны мяч" // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Усім арсеналам сродкаў // Сельская праўда. – 23 ліп.; Уславілі працу // Сельская праўда. – 26 ліп.; Сустрэча двух пакаленняў // Сельская праўда. – 1 вер.; Разам з ветэранам // Сельская праўда. – 3 вер.; "Інспектар ДАІ" // Сельская праўда. – 15 вер.; "Цяпло душы сваёй – дзецям" // Сельская праўда. – 1 крас.; Сур'ёзна пра кадры // Сельская праўда. – 13 крас.; Ці варта было скрадзіцца?.. // Сельская праўда. – 15 кастр.; Растуць маладыя гаспадары зямлі // Сельская праўда. – 20 кастр.; "Персанальны" грузавік // Сельская праўда. – 27 кастр.; Дзень за днём // Сельская праўда. – 9 ліст.; Зайцава помста: [Казка] // Сельская праўда. – 3 снеж.; Захопленнасць справай // Сельская праўда. – 10 снеж.; Вясковы бібліятэкар // Сельская праўда. – 15 снеж.

15. Першакласнікі: [Мініяцюры] // Настаўніцкая газета. – 1 студз.; Новыя далягляды // Сельская праўда. – 12 студз.; Адказ ананімшчыку // Сельская праўда. – 14 студз.; Камандзір дружыны // Сельская праўда. – 24 студз.; Урок на заводзе // Сельская праўда. – 26 студз.; Як прыдумалі гульню: [Казка] // Вясёлка. – №2. – С. 10-11.; Цяпло дабраты:[Навела] // Сельская праўда. – 4 лют.; Улічваючы невырашаныя // Сельская праўда. – 7 лют.; Адкажам ударнай працай // Сельская праўда. – 11 лют.; Молада, ды не зелена // Сельская праўда. – 16 лют.; Павялічыць колькасць профіляў: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  18 лют.; Лекцыя пра ашчаднасць // Сельская праўда. – 28 лют.; Паштальёнка // Сельская праўда. – 1 сак.; Арыенцір – попыт людзей // Сельская праўда. – 17 сак.; Юбілею прысвячаецца: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 31 сак.; Прызёр алімпіяд // Сельская праўда. –  7 крас.; Яго захапленні // Сельская  праўда. – 14 крас.; Калі вы хочаце зрабіць завяшчанне: [Інтэрв’ю] // Сельская праўда. – 26 крас.; Букет бэзу // Сельская праўда. – 28 крас.; Нялёгка быць героям!:[Апавяданне] // Бярозка. – №5. – С. 6-7; Яе тэма // Сельская праўда. – 5 мая.; Памяць абавязвае // Сельская праўда. – 9 мая.; Словы сынавай удзячнасці // Сельская праўда. – 12 мая.; Дарогамі баявой славы // Сельская праўда. – 15 мая.; Добры дзень, працоўная чвэрць! // Сельская праўда. – 9 чэрв.; Свята вёскі Хмелева // Сельская праўда. – 14 чэрв.; "Неўміручы подзвіг народа" // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Прызёр рэспубліканскага конкурсу // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Лёс Рыгора Нікуліна; На Мінскім напрамку // Сельская праўда. – 30 чэрв.; У лагеры – другая змена // Сельская праўда. – 3 ліп.; 3 дынастыі медыкаў // Сельская праўда. – 10 ліп.; Гэта трэба жывым... // Сельская праўда. – 14 ліп.; Тут нават зоркі пахнуць хлебам // Сельская праўда. – 17 ліп.; Алёнка: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 28 ліп.; "Прыбужжа" дорыць радасць // Сельская праўда. – 28 ліп.; Паслугі для вяскоўцаў: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 жн.; 3 даверам да маладых // Сельская праўда. – 18 жн.; Прыносіць радасць людзям // Сельская праўда. – 25 вер.; Сям'і і школе – памочнікі // Сельская праўда. – 29 вер.; Вадою не разліць: [Казка] // Работніца і сялянка. –  №10. – С. 24; Арабінка; Які букет лепшы?: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 6 кастр.; Асеннія позвы // Сельская праўда. – 16 кастр.; Ці варта было скардзіцца? // Сельская праўда. – 23 кастр.; Пецькавы "аўтографы" [Гумарэска] // Сельская праўда. – 25 кастр.; Ківаць – значыць вучыць // Сельская праўда. – 30 кастр.; "Прапаную кнігу..." // Сельская праўда. – 7 ліст.; Дзям'янавіч // Сельская праўда. – 8 ліст.; Шчыльней рады, дазорныя! // Сельская праўда. – 18 снеж.Давалі слова без аглядкі // Сельская праўда. – 10 студз.; У доме стала цяплей // Сельская праўда. – 19 студз.; Аднадушная падтрымка // Сельская праўда. – 24 студз.; Прыносім радасць у дом // Сельская  праўда. – 29 студз.; Задача пра Дзям'янавага бычка: [Апавяданне] // Сельска праўда. – 2 лют.; Як першы экзамен // Сельская праўда. –  12 лют.; Патрэбная, як хлеб // Сельская праўда. – 16 лют.; Прафесія – абараняць Айчыну // Сельская праўда. – 23 лют.; Як грыбы шапкі выбіралі: [Казка] // Вожык. – № 6. – С. 8; Лясное люстэрка: [Казка] // Сельска праўда. – 2 сак.; "Снежны фестываль" // Сельская праўда. –   5 сак.; След пракладвае першым: [Нарыс] // Сельская праўда. – 8 сак.; 3 арыенцірам на попыт // Сельская праўда. – 16 сак.; Для ўрачыстасці і на кожны дзень // Сельская праўда. – 21 сак.; Дэвіз конкурсу – "Салют, Перамога!" // Сельская праўда. – 26 сак.; Паклон Вам, салдацкія маці // Сельская праўда. – 2 крас.; Звонкі голас баяна: [Нарыс] // Сельская праўда. – 6 крас.; Абаранілі рэфераты // Сельская праўда. – 11 крас.; Сход пайшчыкаў // Сельская праўда. – 13 крас.; Злавілі "ёршыка": [Гумарэска] // Сельская праўда. – 20 крас.; У пошуку // Сельская            праўда. – 3 мая.; Нязгасная зорка надзеі // Сельская праўда. – 7 мая.; Магчымасці і праблемы падсобнай гаспадаркі // Сельская праўда. –              16 мая.; І што ўзамен?.. // Сельская праўда. – 13 чэрв.; Жыве ў вёсцы доктарка; У лагеры "Юнацтва" // Сельская праўда. – 15 чэрв.; Абагачаць духоўнасць: [Інтэрв'ю]; Салдацкая адысея // Сельская праўда. – 29 чэрв.; Яго пазіцыя – актыўнасць // Сельская праўда. –   4 ліп.; Няхай хмель не дурманіць галаву, або Што робіцца па барацьбе з п'янствам у інтэрнаце Цукровага завода // Сельская праўда. – 16 ліп.; Спадзяваліся... // Сельская праўда. – 17 ліп.; Родам з дзяцінства // Сельская праўда. – 30 ліп.; Хто стукнуў у акно: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 3 жн.; Школьная рэформа – у дзеянні // Сельская праўда. – 29 жн.; Тэма – жыццё сучаснай вёскі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 21 вер.; Аляксей Трыгуб і слон Нарцыс: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 26 кастр.; Зайцава помста: [Казка] // Вясёлка. –  №11. – С. 13; Родніць з выхавацелем // Сельская праўда. – 8 ліст.; Справаздача ў працоўным калектыве // Сельская праўда. – 16 ліст.; У працоўным калектыве // Сельская праўда. – 26 ліст.; Грамадскі аўтаінспектар; Зайдзі, песня, у кожны дом // Сельская праўда. –   28 ліст.; Певень; Чаму крапіва пячэцца?: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 21 снеж.

16. След на зямлі // Сельская праўда. – 4 студз.; Усімі колерамі вясёлкі // Сельская праўда. – 9 студз.; Адкрывае таямніцы родны край // Сельская праўда. – 11 студз.; Ад галоўнага карэспандэнта // Сельская праўда. –  25 студз.; Двое над морам: [Казка] // Сельская праўда. – 25 студз.; Вяжа ўвішная рука // Сельская праўда. – 8 лют.; Новы год у маці: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 15 лют.; Цвёрды арэшак:               [Аповесць] // Бярозка. – №3. – С. 6-13; Час сталення // Сельская праўда. – 13 сак.; У добрых клопатах // Сельская праўда. – 15 сак.; Для ўсіх узростаў і на любы густ // Сельская праўда. – 20 сак.; Выступіў работнік таможні // Сельская праўда. – 1 крас.; Канкрэтна, па- дзелавому // Сельская праўда. – 8 крас.; Вясеннія позвы // Сельская праўда. – 10 крас.; Цвёрды арэшак: [Раздзел з аповесці] // Сельская праўда. – 19 крас.; Сустрэчы з казачнікам // Сельская праўда. – 17 мая.; Яны былі першымі // Сельская праўда. – 29 мая.; Камень на дарозе: [Казка] // Сельская праўда. – 31 мая; Колькі фарбаў у свята // Сельская праўда. – 5 чэрв.; Кветкі ад родных // Сельская праўда. – 7 чэрв.; Стварылі... і забылі // Сельская праўда. – 15 ліп.; Час канкрэтных спраў // Сельская праўда. – 24 ліп.; Бацькаў наказ // Сельская праўда. –  26 ліп.; Баявітасць партгрупы // Сельская праўда. – 29 ліп.; Калі ўзяцца разам...: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 31 ліп.; Хто стукаў у акно?; Чаму крапіва пячэцца: [Апавяданні] // Работніца і сялянка. – №8. –  С. 24; Адпачываем усёй сям'ёй // Сельская праўда. – 2 жн.; ...I скарачаецца адлегласць // Сельская праўда. – 9 жн.; Перад навальніцаю: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 9 жн.; Святло дабрыні: [Нарыс] // Сельская праўда. – 14 жн.; Пара слаўнай сталасці // Сельская праўда. – 16 жн.; Як правучылі скнару: [Казка] // Сельская праўда. – 16 жн.; Адзнакі "пяць" не заслугоўваюць // Сельская праўда. – 21 жн.; Вясёлкавыя ўзоры // Сельская праўда. – 23 жн.; I дапамога, і вучоба // Сельская праўда. – 26 жн.; Школьная рэформа: шляхі рэалізацыі // Сельская праўда. – 30 жн.; Азяцкая сярэдняя школа: інтэрв'ю пасля ўрока // Сельская праўда. – 2 вер.; Пельменная... без пельменяў // Сельская праўда. – 6 вер.; Цыбуля ў няміласці // Сельская праўда. –  9 вер.; Майстрам звацца // Сельская праўда. – 11 вер.; Не падарунак дарагі... // Сельская праўда. – 13 вер.; Святло ў акне; Прафесія прафесій: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 кастр.; Журавы над хатай: апавяданне // Сельская праўда. – 4 кастр.; Работа на мінус: [Інтэрв'ю]; Будзь актыўным, юны ленінец!; ...I паклікалі хлопцаў позвы // Сельская праўда. – 16 кастр.; Аўтарытэт мацуюць справамі // Сельская     праўда. – 23 кастр.; "Люблю рабіць людзей прыгожымі..." // Сельская праўда. – 25 кастр.; Нож і кветкі: [Апавяданне] // Сельская праўда. –  25 кастр.; Пра тое, што хвалюе цукрозаводцаў // Сельская праўда. –  30 кастр.; У кіно: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 1 ліст.; "Арляняты" спрабуюць крылы // Сельская праўда. – 4 ліст.; Салдатамі не нараджаюцца // Сельская праўда. – 7 ліст.; Бацька і сын // Сельская праўда. – 8 ліст.; Свята кнігі // Сельская праўда. – 4 снеж.; Рыса характару – актыўнасць // Сельская праўда. – 6 снеж.; Новае ў правілах руху: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 11 снеж.; "Радасць мая - дзіцячы смех": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 13 снеж.; I якасць, і колькасць залежаць ад раскройшчыка: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –18 снеж.; Ударнай працай адгукнуліся: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 20 снеж.; Хоць спіртнога прададзена і менш... // Сельская праўда. – 23 снеж.; Дзеці ідуць услед // Сельская праўда. – 25 снеж.

17. У падарунак - наваселле // Сельская праўда. – 1 студз.; Лясная госця: [Казка–загадка] // Сельская праўда. – 1 студз.; Ад нашага галоўнага карэспандэнта: Сэрца аддаю дзецям // Сельская праўда. – 10 студз.; Мароз кляймуе бесклапотнасць // Сельская праўда. – 20 студз.: Рубяжы росту // Сельская праўда. – 22 студз.; Пачалі з мінуса: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 24 студз.; Бракуе наступальнасці // Сельская    праўда. – 27 студз.; Музычная гадзіна // Сельская праўда. – 31 студз.; "Хлеб павінен быць смачным...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 7 лют.; Рознымі сродкамі ўздзеяння // Сельская праўда. – 10 лют.; Дзеля галачкі; Гучалі мелодыі роднага краю // Сельская праўда. – 14 лют.; Галоўная задача кожнага – павышаць якасць паслуг // Сельская праўда. – 17 лют.; Праводзіны зімы: дзве думкі пра свята // Сельская праўда. – 5 сак.; Адкрытае пісьмо // Сельская праўда. – 14 сак.; Хто напоўніць клуб жыццём? // Сельская праўда. – 17 сак.; Не рублём адзіным // Сельская праўда. – 26 сак.; Адзін дзень канікулаў // Сельская праўда. – 28 сак.; 3 улікам надзённых задач // Сельская праўда. – 9 крас.; Пра тое, што набалела: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 9 крас.; Моладзь і клуб, або Чаму шмат праблем у рабоце культасвет- устаноў? // Сельская праўда. – 16 крас.; У баку ад гравійкі, або Яшчэ раз пра глыбінку // Сельская праўда. – 23 крас.; Ля свайго дома і ў "нічыйнай" зоне // Сельская праўда. – 28 крас.; Дзед Лявон:апавяданне // Сельская праўда. – 30 крас.; Крыніца і возера: [Казка] // Работніца і сялянка. – №5. – С. 24; Трыбуна для ўсіх і кожнага; А.Ф. Алясюк // Сельская праўда. – 2 мая.; Газету ацэньваюць чытачы // Сельская праўда. – 7 мая.; "3 надзеяй еду ў Мінск...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 мая.; Для людзей, а не для плана // Сельская праўда. – 16 мая.; Да ветэранаў прыходзяць цімураўцы // Сельская праўда. – 19 мая.; У пярэдадзень пятай працоўнай // Сельская праўда. – 23 мая.; Адна з шасці; Рана ставіць кропку // Сельская праўда. – 9 чэрв.; "Давер апраўдваю кожны дзень..." // Сельская праўда. – 20 чэрв.; Раіцца з кожным // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Зацікаўленная размова аб справах саўгасных у раённай газеце // Сельская праўда. – 25 чэрв.; Нас вадзіла моладасць...: [Нарыс] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Калядны блін: [Абразок] // Сельская праўда. – 4 ліп. – С. 3.; Твой уклад, бібліятэкар // Сельская праўда. – 9 ліп.; Хто прыйдзе працаваць у гандаль?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 11 ліп.; Пералётная птушка // Сельская праўда. – 14 ліп.; Нялёгка выйсці на плюс: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 ліп.; Газеты і часопісы - у кожны дом:[Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 жн.; ... I лета працуе на веды: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 6 жн.; Ці будзе цёпла ў кватэрах? // Сельская праўда. – 13 жн.; Канфліктная сітуацыя // Сельская праўда. – 15 жн.; Пара ранняй восені: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 29 жн.; Гаспадар зернесушыльнага комплексу; Слова стрымалі: [Інтэрв'ю]; "Сэрцы ў нас маладыя..." // Сельская праўда. – 3 вер.; Дыпламатычны ход: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 12 вер.; Замест дапамогі... паперка // Сельская праўда. – 24 вер.; Чаму ў Зайца рассечана губа?: [Казка] // Вясёлка. – № 10. – С. 12; "Гусак": [Абразок] // Сельская праўда. - 14 ліст.; Адысея Аляксандра Байсюка // Сельская праўда. –  17 ліст.; Ці ёсць падставы для аптымізму? // Сельская праўда. –  21 ліст.; Абапірацца на працоўныя калектывы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 ліст.; Каб кніга заставалася духоўным скарбам // Сельская праўда. – 28 ліст.; Выходзіць на праблемы // Сельская праўда. – 1 снеж.; Зямля тут пявучая // Сельская праўда. – 3 снеж.; Сустрэча з Янкам Брылём // Сельская праўда. – 5 снеж.; I тваёй працы часцінка // Сельская праўда. – 10 снеж.; Патрэбны наступны крок: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 17 снеж.; Час выбіраць брыгадзіра // Сельская праўда. – 22 снеж.; Вясёлка ў доме // Сельская праўда. – 26 снеж.

18. Юбілей школы // Сельская праўда. – 1 студз.; Святло "Праметэя" // Сельская праўда. – 5 студз.; Пастух... без статка // Сельская праўда. –   9 студз.; 3 рукзаком пад вясёлкай // Сельская праўда. – 23 студз.; Ад галоўнага карэспандэнта; Падвялі... рыбакі // Сельская праўда. –           26 студз.; Інтэрв'ю перад сустрэчай // Сельская праўда. – 28 студз.; У прыватнасці і ў цэлым // Сельская праўда. – 2 лют.; Першы крок рэарганізацыі // Сельская праўда. – 4 лют.; "...Нібыта ў дзяцінства прыходзім" // Сельская праўда. – 16 лют.; А калі без штуршка зверху? // Сельская праўда. – 18 лют.; "Справа не ў трох рублях..." // Сельская праўда. – 20 лют.; Не метелица - просто снежок...; Февральская капель: [Стихотворения] // Сельская праўда. – 20 лют.; Праводзіны   зімы // Сельская праўда. – 25 лют.; Пра гаспадара лесу і пячатку: [Казка для дарослых] // Сельская праўда. – 27 лют.; Бег на месцы? // Сельская праўда. - 1 сак.; Асіпоўка і іншыя малыя рэкі // Сельская праўда. - 3 сак.; Ключы ад свайго дома // Сельская праўда. – 5 сак.; Добрая вестка // Сельская праўда. – 12 сак.; Арыенцір - попыт людзей // Сельская праўда. – 19 сак.; Па старым сцэнарыі // Сельская праўда. – 26 сак.; Талентаў не пазычаць // Сельская праўда. – 7 крас.;                                   3 нараджэннем, райспажыўсаюз; "Як мяцеліца мяце..." // Сельская праўда. – 9 крас.; Цябе чакаюць, спецыяліст // Сельская праўда. –            12 крас.; Будзе зона адпачынку // Сельская праўда. – 4 крас.; Без цеплыні; За вачамі, за плячамі // Сельская праўда. – 19 крас.; А слова сябра?.. // Сельская праўда. – 21 крас.; Захопленнасць // Сельская праўда. – 5 мая.; Ці актыўны "актыў"? // Сельская праўда. – 12 мая.; Дарога павінна быць // Сельская праўда. – 14 мая.; Як развівацца службе быту // Сельская праўда. – 21 мая.; Як зрабіць газету цікавай // Сельская праўда. – 24 мая.; Бяздумнае "геройства" // Сельская  праўда. – 31 мая.; Слухаць і раіцца // Сельская праўда. – 4 чэрв.; Прадаваць. А выхоўваць густ?..; Адказнасць прадпрыемтсва і заказчыка // Сельская праўда. – 11 чэрв.; У чэрвеня свой "твар": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 чэрв.; У добрых клопатах // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Як жывеш, малакамплектная? // Сельская праўда. – 28 чэрв.; Хлопец з дома пад вербамі // Сельская праўда. – 5 ліп.; Ажыццявіць задуманнае: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 9 ліп.; Ці сумленне водзіць пяром? За глухой сцяной, альбо Хто як рэагуе на крытыку // Сельская праўда. – 12 ліп.; ...I крыху хутчэй; У "Сонейку" не сумуюць: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 ліп.; Старыя беды, альбо Яшчэ раз пра якасць хлеба // Сельская праўда. – 19 ліп.; Лёс Ганны Лясоты; "Партрэт" аднаго магазіна // Сельская праўда. – 23 ліп.; Заручыны: [Абразок] // Сельская праўда. – 30 ліп.; 3 днём нараджэння!: [Казка] // Работніца і сялянка. – №8. – С. 24; Школа адчыняе дзверы // Сельская праўда. – 4 жн.; Падпіска–89: [Інтэрв'ю] // Сельсккая праўда. – 6 жн.; Дні ранняй восені // Сельская праўда. – 9 жн.; След на пожыні // Сельская праўда. – 11 жн.; Дыялог: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 10 вер.; Запаліць факел // Сельская праўда. – 20 вер.; Хто мы? Колькі нас?: [Інтэрв'ю] // Сельсккая праўда. – 22 вер.; Чаму ўзніклі чэргі з соллю?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 24 вер.; Не выносіць смецця з хаты?; Далёка лётае "Бусел" // Сельская праўда. – 27 вер.; Сустрэчы, сустрэчы...: [Нататкі] // Сельская праўда. – 13 кастр., 18 кастр., 27 кастр.; Ямка на плошчы: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 15 кастр.; Пры агульным маўчанні // Сельская праўда. – 25 кастр.; ...I гэта называецца будні; "Праблемы тыя ж, што і ў іншых дружынах": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 10 ліст.; Сардэчная недастатковасць // Сельская праўда. – 19 ліст.; 3 фанфарамі і без // Сельская праўда. –   22 ліст.; Палёты ў сне: [Фельетон]; Сукенка ў крапінку: [Абразок] // Сельская праўда. – 26 ліст.; Лясная госця: [Казка] // Вясёлка. – №12. – С. 2; Радасць ад сустрэчы з цудоўным // Сельская праўда. – 1 снеж.; Пад знакамі "плюс" і "мінус" // Сельская праўда. – 6 снеж.; Усё пачынаецца з захаплення // Сельская праўда. – 15 снеж.; Прастудзіўся Дзед Мароз: [Казка] // Сельская праўда. – 29 снеж.

19.Ірынчыны дыялогі: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 1 студз.; Плюралізм па-якаўчыцку, альбо Як мы вучымся дэмакратыі; Вытокі – у народных традыцыях // Сельсккая праўда. – 5 студз.; На скрыжаванні думак, альбо Што паказала анкета; Міласэрнасць // Сельская праўда. – 17 студз.; Як справы, сувязісты?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  19 студз.; "Нам трэба адкрываць адзін аднаго...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 студз.; Сто пытанняў - сто адказаў // Сельская праўда. –  2 лют.; Канфлікт мясцовага значэння // Сельская праўда. – 9 лют.; Для поўнага шчасця: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 11 лют.; Пра тое, што набалела: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 18 лют.; Ці ўмела шукаем таленты? // Сельская праўда. – 23 лют.; Пачатак біяграфіі // Сельская праўда. – 28 лют.; Ксенія Данілаўна; Нялёгкае шчасце: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 8 сак.; Цана пахавання: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 сак.; Тэхагляд–89: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 18 сак.; Падрыхтавацца ўсебакова; Падман не прайшоў // Сельская праўда. – 21 сак.; Сустрэча ў рэдакцыі // Сельская праўда. – 23 сак.; Людзі аценьваюць работу міліцыі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 сак.; Пешка, якая марыла стаць каралевай: [Казка] // Сельская праўда. – 25 сак.; Урокі на заўтра // Сельская праўда. –  28 сак.; Дзень падману: [Фельетон] // Сельская праўда. – 1 крас.; Чаму знікнуў тэлефон? // Сельская праўда. – 4 крас.; Што набылі, над чым задумаліся // Сельская праўда. – 8 крас.; Як глыток гаючай вады: [Нататкі] // Сельская праўда. – 15 крас.; Вы нам пісалі...; Выбіралі... прадаўцоў // Сельская праўда. – 18 крас.; Слова – карэспандэнту // Сельская праўда. – 20 крас.; Мацярынскае шчасце // Сельская праўда. – 27 крас.; Што дае супрацоўніцтва з газетай: [Інтэрв'ю]; "Сельская праўда" – на афсеце // Сельская праўда. – 4 мая.; Не быць т. Андрайчук загадчыцай // Сельская праўда. – 3 чэрв.; "Святая, як хлеб,вёсачка мая..." // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Іх аб'яднала праца // Сельская праўда. – 15 чэрв.; "Мая прафесія – міласэрнасць"; Каб уключыць кааператыўныя камісіі ў работу // Сельская праўда. – 17 чэрв.; Вакол неіснуючага гаража, альбо Расказ пра камандзіроўку па званку // Сельская праўда. – 24 чэрв.; Неба без зорак: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 24 чэрв.; Якім будзе наступны крок? // Сельская праўда. –  27 чэрв.; Чаму сонца рана ўстала?: [Казка] // Заря. – 29 июня; Вялікую цікаўнасць // Сельская праўда. – 29 чэрв.; Чаму сонца рана ўстала?: казка // Работніца і сялянка. – №7. – С. 24; Вяртанне ў маладосць // Сельская праўда. – 1 ліп.; След пракладвае першы; Як прадаваць дэфіцытныя тавары?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Крыгалом: [Абразок] // Сельская праўда. – 12 жн.; Прадчуванне свята: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 17 жн.; Занясіце маю вёску ў Чырвоную кнігу // Сельская праўда. – 22 жн.; Аўтарытэт слова; Падпіска–90: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 24 жн.; У "метадычнай гасцёўні" // Сельская праўда. – 26 жн.; Жнівеньскі педсавет // Сельская праўда. –  31 жн.; Па Крымскім узбярэжжы // Сельская праўда. – 2 вер.; Вясёлка ў доме // Сельская праўда. – 9 вер.; Сястра Хатыні // Сельская праўда. – 14 вер.; Спраўдзілася надзея // Сельская праўда. – 23 вер.; За волю да перамогі // Сельская праўда. – 28 вер.; Задача пра Дзям'янавага бычка: [Гумарэска] // Заря. – 29 сент.; Ад жыватворных народных крыніц // Сельская праўда. – 5 кастр.; Падарунак: [Апавяданне] // Сельская  праўда. – 14 кастр.; Ад верасня да верасня // Сельская праўда. –  19 кастр.; Размова па сутнасці // Сельская праўда. – 21 кастр.; Прыемнага Вам апетыту! // Сельская праўда. – 24 кастр.; Что паказалі справаздачы ў кааперацыі // Сельская праўда. – 26 кастр.; Бабуліны загадкі: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 4 ліст.; Ваш спакой і гонар берагуць: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 10 ліст.; "Тут мой прычал" // Сельская праўда. – 9 снеж.; Справа не толькі ў дэфіцыте // Сельская праўда. – 14 снеж.; Дапамагае гаспадарчы разлік: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 снеж.; "Прадавец – прафесія мужчынская": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 19 снеж.; Гісторыя ў нас адна // Сельская праўда. –  21 снеж.; Павага і медаль ВДНГ; Пачатак ёсць. А працяг? // Сельская праўда. – 26 снеж.

20. Адбылася нарада // Сельская праўда. – 6 студз.; Па сцэнарыі і адступіўшы ад яго // Сельская праўда. – 11 студз.; Да нашага галоўнага карэспандэнта // Сельская праўда. – 16 студз.; "Хочацца бачыць Саветы поўнаўладнымі...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 20 студз.; Ці будзе на вуліцы свята? // Сельская праўда. – 1 лют.; Каб быць паўнапраўным арандатарам // Сельская праўда. – 8 лют.; Хто ставіць хворым дыягназ?: [Інтэрв'ю]; Познія журавы // Сельская праўда. –  10 лют.; Да сацыяльнай справядлівасці: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 13 лют.; Без віны вінаваты; У сямі нянек // Сельская праўда. – 20 лют.; "Дапамагчы паверыць у праўду...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  24 лют.; Ганніна дарога // Сельская праўда. – 27 лют.; Вясёлая песенька: [Казка] // Работніца і сялянка. – №3. – С. 23; Часы мяняюцца да лепшага: [Верш] // Сельская праўда. – 3 сак.; Пра выбары народных дэпутатаў; Выйсці на балынак // Сельская праўда. – 6 сак.; Цяпло дабрыні // Сельская праўда. – 8 сак.; ...I клапоцімся аб прыродзе: [Інтэрв'ю]; Дабрачынны фонд "Правапарадак": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 сак.; Хто верне надзею?; Дзімкавы захапленні // Сельская праўда. – 17 сак.; Павее радасна вясною...: [Трыялет] // Сельская    праўда. – 17 сак.; Праўда: [Прытча] // Сельская праўда. – 24 сак.; Зайцава помста: [Казка] // Ніва. (Беласток). – 25 сак. – С. 10; Нарада ў райкаме партыі // Сельская праўда. – 27 сак.; Што зберагла памяць // Сельская праўда. – 12 крас.; Дом на тратуары? // Сельская праўда. –  19 крас.; "Просім зацвердзіць дырэктара..." // Сельская праўда. –  24 крас.; Трыццаць сярэбранікаў: [Абразок] // Сельская праўда. –  26 крас.; Пакланіцца Багдановічу // Беларуская мова і літаратура ў школе. – №5. – С. 73; Няхай цвітуць браткі // Сельская праўда. – 1 мая.; Газету ацэньваюць чытачы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 8 мая.; Вечны агонь памяці // Сельская праўда. – 12 мая.; Красворд // Сельская праўда. – 19 мая.; Балада пра нязжатае жыта: [Верш] // Сельская праўда. – 26 мая.; Бывай, школа! // Сельская праўда. – 29 мая.; I ўсё-такі сям'я...: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 31 мая.; У лесе, на паляне... // Сельская праўда. – 5 чэрв.; У доме з вокнамі да сонца // Сельская праўда. – 9 чэрв.; На скрыжаванні думак, альбо Што паказала анкета // Сельская праўда. – 12 чэрв.; Бальніца ў засені дрэў // Сельская праўда. – 16 чэрв.; Лясны чараўнік: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Колькі каштуе слова? // Сельская праўда. – 23 чэрв.; У чаканні наваселля; Зваротная сувязь // Сельская праўда. – 26 чэрв.; Магазін Глінскіх // Сельская праўда. – 7 ліп.; Не скупіцеся на культуру... // Сельская праўда. – 24 ліп.; "Хочаце купіць? Калі ласка, Ваш талон::.": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 ліп.; Выгадна калгасу і людзям // Сельская праўда. – 31 ліп.; Прадчуванне свята // Сельская праўда. –  2 жн.; Як светлая заранка // Сельская праўда. – 4 жн.; "Памяняліся... поры года" // Сельская праўда. – 7 жн.; А было гэта так...: [Інтэрв'ю]; Адказ Мікалаю, і не толькі яму // Сельская праўда. – 23 жн.; Адрасы вандровак: Адрас 1-ы: У госці да Багрыма // Сельская праўда. – 25 жн.; Думкі ў Крошыне: [Верш] // Сельская праўда. – 25 жн.; ...А верасень стукае ў дзверы // Сельская праўда. – 28 жн.; Грыбы ў горадзе: [Казка–загадка] // Вясёлка. – №9. – С. 11.; Жнівеньскі педсавет // Сельская праўда. – 1 вер.; Адрасы вандровак: Адрас 2-і: Што ўспамінае старажытны Нясвіж? // Сельская праўда. – 4 вер.; Скарынінскія ўрокі // Сельская праўда. – 6 вер.; Адрасы вандровак: Адрас 3-і: Калыска твораў Міцкевіча // Сельская праўда. – 6 вер.; Красворд // Сельская праўда. – 8 вер.; Адрасы вандровак: Адрас 4-ы: Гудзевічы, у Алеся Белакоза // Сельская праўда. – 13 вер.; Як разлічвацца чэкамі:[Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 вер.; Як настаўніку знайсці ідэал? // Сельская праўда. – 20 вер.; Чакаюцца перамены да лепшага // Сельская праўда. – 27 вер.; Іванаў выбар // Сельская праўда. – 29 вер.; Тры апельсіны: [Казка] // Сельская праўда. – 2 кастр.; Дарога даўжынёю ў 32 гады // Сельская праўда. – 6 кастр.; Родны пагост: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 13 кастр., 16 кастр., 25 кастр., 27 кастр.; 3 устаноўкай на дабрыню: [Інтэрв'ю]; Зладжана // Сельская праўда. –  16 кастр.; Як назваць раёнку? // Сельская праўда. – 27 кастр.; Засталася журналістам надзея // Сельская праўда. – 1 ліст.; Пад шыльдай "Сельгаснарыхтпрома" // Сельская праўда. – 6 ліст.; "Перажыць давялося ўсяго..." // Сельская праўда. – 7 ліст.; Пакуль не ордэн; Садружнасць саўгаса і магазіна: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  15 ліст.; Клічуць хлопцаў асеннія позвы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  20 ліст.; Хлеб... толькі для сяхновіцкіх // Сельская праўда. – 22 ліст.; Збірацца ў вырай рана // Сельская праўда. – 24 ліст.; Над Мышчыцамі... НЛА? // Сельская праўда. – 6 снеж.; Ці будзе школа ў Сцяпанках? // Сельская праўда. – 8 снеж.; На паляне, каля ёлкі...: [П'еса–казка] // Сельская праўда. – 8 снеж.; Знаёмцеся: новая газета // Сельская праўда. – 22 снеж.; Талоны, чэкі, візіткі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 снеж.

21. Як Дзеда Мароза лячылі: [Казка] // Работніца і сялянка. – №1. – С. 24.; 100 радкоў навін // Сельская праўда. – 12 студз.; Чарнобыльскі дыпціх: 1. Балада пра апошную ўсмешку. 2. Плач маці: [Вершы] // Сельская праўда. – 19 студз.; Крыніца інфармацыі, або Агляд пошты за 1990 г.; "Дапамажыце знайсці справядлівасць..."; Майстрыха // Сельская праўда. – 22 студз.; "Ні капейкі ад павялічэння кошту паслуг...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 студз.; Служба як служба // Сельская праўда. – 29 студз.; "Дэпутат – больш заканадаўца..." // Сельская праўда. – 2 лют.; Рэклама; Сённяшняя размова: [Вершы] // Сельская праўда. – 2 лют.; Пісьмо сыну: [Верш] // Сельская праўда. – 23 лют.; Навіны, падзеі, факты; Сустрэча пакаленняў; Урэзалі паёк:[Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 2 сак.; Росныя ранкі // Сельская праўда. – 7 сак.; "Рэферэндум" у быткамбінаце: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 сак.; Тут яго прычал // Сельская праўда. – 2 крас.; Пра "дэпалітызацыю" школы, ролю дзіцячых арганізацый // Сельская праўда. – 20 крас.; Знаёмцеся: Васіль Марчанка // Сельская праўда. –   4 мая.; Дзень друку ў Жабінцы // Сельская праўда. – 8 мая.; След на  зямлі // Сельская праўда. – 25 мая.; Што можа натарыяльная кантора: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 чэрв.; За педагогіку супрацоўніцтва // Сельская праўда. – 4 чэрв.; Чым горш, тым лепш? // Сельская праўда. –  15 чэрв.; На Візжары без перамен // Сельская праўда. – 6 ліп.; Ці патрэбен кааператыўны кантроль? // Сельская праўда. – 13 ліп.; Поспех вырашаюць людзі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 ліп.; Працавітыя, дружныя; Жучок з ліхтарыкам: [Казкі-загадкі] // Сельская праўда. – 20 ліп.; У абарону... правілаў руху: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 30 ліп.; "Хваробы" медыкаў: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 27 жн.; Бар'ер бязважкасці // Сельская праўда. – 31 жн.; Мова: [Прытча] // Сельская праўда. – 21 вер.; Не будзем у баку: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 кастр.; "Лёгкай зімы не бачу" // Сельская праўда. – 10 кастр.; Журавы: [Верш] // Сельская праўда. – 10 кастр.; Буракі "бясплатна"; Шыюць увішлыя рукі // Сельская праўда. – 22 кастр.; Несвяточныя думкі перад святам: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  7 ліст.; Навіны, падзеі, факты // Сельская праўда. – 23 ліст.; Юбілейны нясун: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 30 ліст.; На магіле Багдановіча: [Верш] // Сельская праўда. – 7 снеж.; На магіле паэта: [Верш] // Заря. – 7 дек.; На кругі свае // Сельская праўда. – 10 снеж.

22. Першы снег; Без снегу, без марозу...: [Вершы] // Сельская праўда. –  4 студз.; Педагог года, альбо Сачыненне на вольную тэму // Сельская праўда. – 11 студз.; Пад знакам Казярога; Пакуль вывучаецца пытанне // Сельская праўда. – 18 студз.; Што вядзе да аварыі?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 21 студз.; Родам з вайны: [Верш] // Сельская праўда. – 25 студз.; Залатыя рукі і медныя купалы // Сельская праўда. – 4 лют.; 3 пахаваннем... пачакаем?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 лют.; Вяртанне да вытокаў: [Інтэрв’ю] // Сельская                  праўда. – 29 лют.; Сотая вясна дзеда Нічыпара // Сельская праўда. –   7 сак.; "Жылі мы бязбедна", - расказвае былы батрак; Настаўніцкі            хлеб // Сельская праўда. – 18 сак.; Жыццё: [Прытча] // Сельская праўда. – 1 крас.; Прафкам: знайшлі вінаватага ці "крайняга"? // Сельская праўда. – 4 крас.; Вясновыя кантрасты // Сельская праўда. –   8 крас.; Хто заказвае музыку: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 крас.; Пажар: [Байка] // Сельская праўда. – 25 крас.; "Зубастае" пытанне // Сельская праўда. – 1 мая.; Ад суботы да суботы // Сельская праўда. – 23 мая.; Святло дзіцячай ўсмешкі; Равесніца... перабудовы // Сельская праўда. – 30 мая.; Доўгалецця Вам, Соф'я Іванаўна // Сельская праўда. – 3 чэрв.; "Куслівы" рамонт; Ці зарасце сцежка да лазні?: [Інтэрв’ю] // Сельская праўда. – 6 чэрв.; Паэт: [Прытча] // Сельская праўда. –               13 чэрв.; ...І дом ачышчаецца // Сельская праўда. – 13 чэрв.; Амбулаторыя ў засені ялін // Сельская праўда. – 20 чэрв.; Будзень і Свята: [Казка] // Сельская праўда. – 20 чэрв.; Жыццё: [Прытча] // Заря. – 25 июня; Не толькі пра сківіцы // Сельская праўда. – 27 чэрв.; Цяжкасці з перападпіскай: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 ліп.; Ад суботы да суботы // Сельская праўда. – 4 ліп.; Купальская песня; Суседу: [Вершы] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Дапамога на дзяцей: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 ліп.; "Пенсія скача, нібы ртуць..."; Нечаканая сустрэча // Сельская праўда. – 18 ліп.; У школе пахла фарбай; Лагер сустрэў... цішынёю // Сельская праўда. – 22 ліп.; Старшыня калгаса – на камбайне; "Як бы зубы не зламаць": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 29 ліп.; Ці будзе ў Шчэгліках клуб? // Сельская праўда. – 1 жн.; Нягледзячы на "дзіркі" ў гарадскім бюджэце // Сельская праўда. – 23 вер; "I крышачку аптымізму": [Інтэрв'ю]; "Роднае слова люблю змалку" // Сельская праўда. –  3 кастр.; На сваёй зямлі, альбо Штрыхі да аднаго партрэта; "Паслухай, што людзі кажуць" // Сельская праўда. – 10 кастр.; Вячоркі: [Абразок] // Сельская праўда. – 10 кастр.; Валоскі арэх каля дома // Сельская        праўда. – 31 кастр.; Чужы сярод сваіх // Сельская праўда. – 5 ліст.; Ад суботы да суботы // Сельская праўда. – 14 ліст.; Добра там, дзе нас няма // Сельская праўда. – 25 ліст., 2 снеж., 9 снеж., 16 снеж.; Жывуць у Крошыне легенды // Сельская праўда. – 28 ліст.; Каму тэлеграма?: [Казка] // Сельская праўда. – 28 ліст.; Развітанне: абразок; Дарога да дому: [Верш] // Сельская праўда. – 16 снеж.

23. Певень над дахам // Сельская праўда. – 1студз.; Зніклі пайкі? // Сельская праўда. – 13 студз.; Дабрыня: [Верш] // Сельская праўда. – 13 студз.; Мяжа праходзіць праз сэрца // Сельская праўда. – 23 студз.; А песня засталася; Як "праэкзаменавалі" старшыню // Сельская праўда. –  3 лют.; Вячоркі: [Верш]; Чаму людзі не знаюць дня сваёй смерці?: [Прытча] // Сельская праўда. – 3 лют.; Дарога да храма // Сельская праўда. –  6 лют.; Кніжку альбо цукерак?; "Кую-кую ножку!.."; Каб раслі: [Абразкі]; Каваль: [Казка–загадка] // Сельская праўда. – 6 лют.; Чарка гарэлкі за рулём – 15 тысяч рублёў: [Інтэрв'ю] // Сельская  праўда. – 27 лют.; Узнімем кілішак за новую цану // Сельская праўда. –  3 сак.; Штаны ў хаце: [Байка] // Сельская праўда. - 6 сак.; Каб веды словам родным прараслі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 13 сак.; Сакавік: [Верш] // Сельская праўда. – 27 сак.; Дом разладу: [Гумарэска]; На рынку: [Байка] // Сельская праўда. – 31 сак.; Кашуля з чырвонымі кветкамі // Сельская праўда. – 31 сак.; П'яніцу і штрафы не лякаюць // Сельская праўда. – 3 крас.; Першакласнікі гавораць "гутэн таг" // Сельская праўда. – 7 крас.; Уратуйце нашы душы!; Гарэзлівыя, з запалам танцы // Сельская праўда. – 17 крас.; Кветкі: [Абразок] // Сельская праўда. – 17 крас.; Настаўнік: пачатак усіх дарог // Сельская праўда. – 22 крас.; Вартаўнік: [Верш] // Сельская праўда. – 24 крас.; Дом, у якім жыве трывога // Сельская праўда. – 24 крас.; На крыжавых дарогах: [Нарыс] // Сельская праўда. – 22 мая.; Сціплая слава          салдацкая // Сельская праўда. – 26 мая.; Пакінем дзецям надзеі; ...I крышачку шансу; Гэта таксама выхаванне // Сельская праўда. –  29 мая.; Бярозавы конь: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 29 мая.; Лета... чым займацца дзецям?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 2 чэрв.; "У нас усё па- старому..." // Сельская праўда. – 12 чэрв.; Скупы плаціць двойчы // Сельская праўда. – 16 чэрв.; Падстаў для заспакоянасці няма: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 19 чэрв.; Інтэрнат, чый ты? // Сельская праўда. – 30 чэрв.; Служылі два таварышы; Клуб у Шчэгліках: пытанне без адказу // Сельская праўда. –3 ліп.; Гары ярчэй, купальскае вогнішча // Сельская праўда. – 10 ліп.; Роднае; Летняя ноч; "Спыталіся людзі ў жняі... " [Вершы] // Сельская праўда. – 17 ліп.; Паэт: [Верш] // Сельская праўда. – 24 ліп.; Смачна есці! // Сельская праўда. – 1 вер.; Год 1913-ы; Акопы: [Вершы] // Сельская праўда. –  4 вер.; Час не для песень? // Сельская праўда. – 8 вер.; Першы раз – у першы клас // Сельская праўда. – 11 вер.; Дзед Аўдзей: [Верш] // Сельская праўда. – 15 вер.; Ці знойдуць газеты свайго чытача?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 вер.; Грай, гармонік! // Сельская праўда. – 2 кастр.; Па дарозе ў школу: [Верш] // Сельская праўда. –  2 кастр.; Пра тое, што набалела // Сельская праўда. – 9 кастр.; Яблыня: [Казка] // Сельская праўда. – 23 кастр.; Асенняе пісьмо // Сельская праўда. – 23 кастр.; Выхадныя дні – найбольш аварыйныя: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 27 кастр.; Зямное прыцягненне // Сельская праўда. – 20 ліст.; Культуру нельга мераць рублём: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 ліст.; Ганіць той час не хачу // Сельская праўда. – 1 снеж.; Нялёгкая адысея Андрэя Кандрацюка // Сельская праўда. – 8 снеж.

24. Навагодні трыялет: [Верш] // Сельская праўда. – 1 студз.; Дарунак лёсу, ці Былое застаецца ў сэрцы: [Нарыс] // Сельская праўда. –             6 студз.; Чатыры пробныя маршруты: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 5 лют.; У гонар вызвалення Брэсцкай крэпасці; "Каб цымбалы звінелі і гармонік іграў..." // Сельская праўда. – 12 лют.; Бярозкі: [Абразок]; Страшны сон; Будзільнік: [Вершы] // Сельская праўда. – 12 лют.; Зімовы дождж: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 19 лют.; Роднае; Актавы; "Госць у хаце – Бог у хаце": [Вершы] // Народная трыбуна. –  26 лют.; На парозе вясны; Прызнанне; Па чарніцы; Вясеннім вечарам ; "Як часта ў гаду маладыя..." [Вершы] // Сельская праўда. – 26 лют.; Прызнанне; Вячоркі; Санет; "Без снегу, без марозу..."; Дарога да дому: [Вершы] // Заря. – 1 марта.; Абаронім безабароннага: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 2 сак.; "Непрыгожых жанчын не бывае..." // Сельская праўда. – 5 сак.; Наташка: [Верш]; Як ранні снег...: [Трыялет] // Сельская праўда. – 5 сак.; Загартаваны вандроўнік, альбо Дарога даўжынёю ў адзін год: [Нарыс] // Сельская праўда. – 12 сак.;3 правамі падатковай інспекцыі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  19 сак.; Запас бяды не чыніць? // Сельская праўда. – 26 сак.; Анекдоты // Сельская праўда. – 30 сак.; Пераборлівая; Пра вершы, Музу і Пегаса: [Вершы] // Сельская праўда. – 30 сак.; Дапамога на дзяцей: [Інтэрв'ю]; Высокае // Сельская праўда. – 13 крас.; У спектаклі – Іван Герасевіч // Сельская праўда. – 16 крас.; Жыла-была Амялінка: [Нататкі] // Сельская праўда. – 20 крас.; Канец легенды: [Верш] // Роднае слова. – №5. –  С. 66.; Гусак: [Апавяданне]; Шапка папіровак: [Абразок] // Сельская праўда. – 18 мая.; Ведаюць і нашых // Сельская праўда. – 28 мая.; Чалавек прыйшоў к людзям, альбо Аповесць пра Рабінзона XX стагоддзя // Сельская праўда. – 4 чэрв.; "Мне і сёння сніцца агонь Драмлёва: [Нататкі] // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Рыхтуй сані летам...: [Інтэрв'ю]; Жыццё выпрабавала яе моц //  Сельская праўда. – 6 ліп.; Яўрэйскае гета // Сельская праўда. – 20 ліп.; "Раскаціўся гарох на чатырыста дарог...": [Нататкі] // Сельская праўда. – 23 ліп.; Песня – вечная спадарожніца // Сельская праўда. – 30 жн.; Боль і смутак у сэрцы: [Нарыс] // Сельская праўда. – 20 жн.; Да назвы вёскі Хмелева; Канец легенды; У Бярозе-Картузскай: [Вершы] // Сельская праўда. –  3 вер.; "Дрэмле памятка дзён...": [Нататкі] // Сельская праўда. – 28 вер., 19 кастр., 16 ліст.; Пагоня: [Верш] // Сельская праўда. – 5 кастр.; Строгая дабрыня: [Нарыс] // Сельская праўда. – 5 ліст.; Па чарзе: [Абразок] // Сельская праўда. – 9 ліст.; Прэм'ера кнігі; Нягледзячы на цяжкасці: [Інтэрв'ю]; Беды мікрараёна №1 // Сельская праўда. –    26 ліст.; Адзінокі жораў; Элегія; Асенняе пісьмо: [Вершы] // Сельская праўда. – 30 ліст.; Як пад'есці... за 200 рублёў // Сельская праўда. –         3 снеж.; "Толькі б выжыць..."; Аб своечасовай выплаце кампенсацыі // Сельская праўда. – 7 снеж.; Ці будзе ў Жабінцы вуліца Касцюшкі? // Сельская праўда. – 10 снеж.; Уладарыла пані Паэзія // Сельская праўда. – 17 снеж.

25. I "вертыкаль" не абыйдзецца без справавода; "Мы пачалі з сябе..."; Раёну патрэбен заказнік // Сельская праўда. – 1 студз.; Пара слаўнай сталасці // Сельская праўда. – 11 студз.; Памяці настаўніка; Ля Берасцейскага вогнішча: [Верш] // Сельская праўда. – 18 студз.; Есць і раённая "вертыкаль"; Беражыце сваё жыццё, людзі!..: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 21 студз.; Ля Берасцейскага вогнішча: [Верш] //  Заря. – 24 янв.; Адбылося раздзяленне ўлады // Сельская праўда. –  25 студз.; I хлеба не наямося: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 28 студз.; "Ці дойдзем мы да Беларусі?": [Нататкі]; Балада пра адну здраду: [Верш] // Сельская праўда. – 28 студз.; Ход каня, альбо Чыста шахматная гісторыя: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 11 лют.; Дзякуй за "адзінку" // Сельская праўда. – 15 лют.; У грыбах; "Ад расы...": [Верш]; Высокі парог: [Абразок] // Сельская праўда. – 15 лют.; За ўдзел у Абарончай вайне // Сельская праўда. – 18 лют.; "Не хачу, каб лічылі мяне чыноўнікам..."; Сыны Мікіты падобныя на Кузьму, альбо Расчараванне майго суседа // Сельская праўда. – 25 лют.; Трэцяе пакаленне: [Нарыс] // Сельская праўда. – 7 сак.; Рабочая нарада // Сельская праўда. – 11 сак.; Каб выйсці на рубеж…1990 года // Сельская праўда. – 22 сак.; Сустрэча ў зялёным жыце: [Навела] // Сельская праўда. – 22 сак.; Наш зямляк - актор // Сельская праўда. – 1 крас.; Жыццё з кобрай; Успамін: [Вершы] // Сельская праўда. – 1 крас.; На юнацтва прыпала вайна; У добры шлях // Сельская праўда. – 5 крас.; Увагу і грошы – уводным аб'ектам // Сельская праўда. – 8 крас.; У тыдзень бяспекі руху // Сельская праўда. – 15 крас.; Гімназія: глыбокія веды, гімнастыка розуму, рыторыка: [Інтэрв'ю]; Дбаць аб чысціні // Сельская праўда. – 22 крас.; "3 грудзей міжволі рвецца нямы крык...": [Верш] // Сельская праўда. – 26 крас.; Для тых, хто пацярпеў ад радыяцыі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 крас.; Ва ўрачыстай абстаноўцы // Сельская праўда. – 29 крас.; Пагладзіць па галоўцы: [Абразок]; Бэз: [Верш] // Сельская праўда. – 24 мая.; Знаёмцеся: Варашылаў...// Сельская праўда. – 24 мая.; Празорца; Мацярынскае сэрца: прытчы // Сельская праўда. – 27 мая.; Вітаміны просяцца ў  меню // Сельская праўда. – 10 чэрв.; Стыхія: 5 тысяч гектараў пад вадою // Сельская праўда. – 14 чэрв.; Яблынька: [Абразок–памяць] // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Лёд рушыўся? // Сельская праўда. –  28 чэрв.; Магазін завецца "Пеўнік" // Сельская праўда. – 5 ліп.; ...А бабулькі гандлююць малаком; Выбіраць будзе пакупнік // Сельская праўда. – 8 ліп.; "Чаму ты, жыта, залатое", альбо Ушанаванне людзей працы ў саўгасе "Жабінкаўскі" // Сельская праўда. – 12 ліп.; Ачышчэнне вадой і полымем; ...I ў зайкі калыханка  ёсць // Сельская праўда. –  15 ліп.; Лежань: [Казка]; Асцюкі: [Байка]; 3 птушынай мовай: [Пародыя] // Сельская праўда. – 15 ліп.; Поле суседа не чужое // Сельская праўда. – 19 ліп.; Пройдзены экватар года: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 ліп.; Абудзіць душу людскую // Сельская праўда. – 26 ліп.; Што за людзі беларусы?..; Памаліся, бабулька!...: [Вершы] // Сельская праўда. – 26 ліп.; Загадка // Сельская праўда. – 9 жн.; Салдат усё ўмее: [Абразок] // Сельская праўда. – 9 жн.; Мусіць, патрэбны нянькі?..: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 жн.; Несцерка з Азятаў: [Нарыс] // Сельская праўда. – 9 вер.; На вуліцы Крачкоўскага: [Верш] // Сельская праўда. – 13 вер.; 3 эмблемай "Зубр" // Сельская праўда. –  27 вер.; I пакупніку, і прадаўцу выгадна // Сельская праўда. – 4 кастр.; Грант Сораса – сярэдняй школе №3 // Сельская праўда. – 14 крас.; Шапка медзякоў: [Верш]; Крыніца і возера: [Казка]; Бяроза-барометр: [Абразок] // Сельская праўда. – 21 кастр.; Зорная Антонава гадзіна // Сельская праўда. – 21 кастр.; Шчырая размова; На службе дабра // Сельская праўда. – 25 кастр.; Гуманітарная дапамога: [Абразок] // Сельская праўда. – 28 кастр.; Свята, падоранае людзям // Сельская праўда. – 11 ліст.; У вянок Караткевічу: Караткевіч у Брэсце: [Верш] // Сельская праўда. – 25 ліст.; Не махай, восень, белым крылом: [Нарыс] // Сельская праўда. – 29 ліст.; Чаму баліць галава ў галоўнага ўрача? // Сельская праўда. – 6 снеж.; Наперадзе гімназісты; Цыбуля "ваюе" з грыпам: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 снеж.; Каб не трапіць у дэмаграфічную ямку, альбо Яшчэ адна гаворка пра харчаванне школьнікаў // Сельская праўда. – 20 снеж.; І тчэ, забыўшыся рука..., альбо Некалькі штрыхоў да праграмы "Спадчына" // Сельская праўда. – 23 снеж.; ...I магазін у Брэсце; Несці слова Боскае; Назначэнні // Сельская праўда. – 30 снеж.; Тост: [Верш] // Сельская праўда. – 30 снеж.Калядная вячэра: [Верш] // Сельская праўда. – 6 студз.; Ёсць маладзёжны аддзел; Паварот на лета; "Беларусь мая сінявокая"; "Багуслаўка" // Сельская праўда. – 13 студз.; Бабуліна калыханка; Чужыя словы: [Вершы] // Сельская праўда. – 13 студз.; Газетны кіёск; Разумнік [Драмат. карцінкі] // Сельская праўда. – 24 студз.; Субсідзія будзе налічана: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 27 студз.; Сто гадоў дзеду Кавальчуку // Сельская праўда. – 3 лют.; Не помнім і не любім: [Верш] // Сельская  праўда. – 3 лют.; Выступілі ілюзіяністы // Сельская праўда. – 10 лют.; Векавы дуб: [Нарыс]; Нумар павінен пачырванець // Сельская праўда. – 17 лют.; I вярталіся ў строй салдаты // Сельская праўда. – 21 лют.; Калі дапамога не на паперы // Сельская праўда. -  28 лют.; Старшы інспектар; ...I ў святы на пасту; Жыві, "Жывіца" // Сельская праўда. – 2 сак.; Вясёлка ў марозны дзень // Сельская праўда. – 7 сак.; "... I шчодрае сэрца тваё, Беларусь!" // Сельская праўда. –  30 сак.; Крот-вартаўнік: [Байка]; Рэклама вучыць...; Суд?: [Карацелькі] // Сельская праўда. – 30 сак.; КБА: як выходзіць з прарыву? // Сельская праўда. – 3 крас.; Наша мова: [Байка] // Сельская праўда. – 4 крас.; Чайнік: [Верш]; Не грушы ў кошыку: [Абразок] // Сельская праўда. – 6 крас.; Пані Мар'я; Каша не з сякеры // Сельская праўда. – 6 крас.; Ізноў Аляксандр Варашылаў // Сельская праўда. – 10 крас.; Каб не згінула ў сэрцах нашых вера // Сельская праўда. –  13 крас.; Злая зорка: [Дзённікавыя запісы] // Сельская праўда. – 24 крас.; Крот-вартаўнік: [Байка] // Сельская праўда. – 30 крас.; Наша мова: [Байка] // Сельская праўда. – 4 мая.; Упарты пан і вёска Баранцы // Сельская праўда. – 4 мая.; Дарога вяла да Берліна // Сельская праўда. –   9 мая.; Дзень радасці і смутку // Сельская праўда. – 15 мая.; Паказаць "твар" гандлю; У добры шлях, дружыны! // Сельская праўда. – 22 мая.; Нашы – на тэлебачанні // Сельская праўда. – 25 мая.; Званок у самастойнае жыццё // Сельская праўда. –  29 мая.; Побач бабуля – надзейны чалавек // Сельская праўда. – 1 чэрв.; Цікаўны вечар: [Верш]; Імя для сына: [Абразок] // Сельская праўда. – 1 чэрв.; На сустрэчы з "алімпійцамі" // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Вазьму твой боль // Сельская праўда – 15 чэрв.; Цьфу, каб не сурочыць, альбо Тры школьныя гісторыі // Сельская праўда. – 22 чэрв.; "Кожнае другое парушэнне – перавышэнне хуткасці": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –   26 чэрв.; Эканоміцца газ, вада і... нашыя грошы; "Траянскі" бык // Сельская праўда. – 29 чэрв. ; Будзень і свята: [Казка] // Вясёлка. – №7. – С. 12; Прыемнае пастаянства; Асартымент на любы густ // Сельская праўда. – 6 ліп.; Па вопыт... да суседа // Сельская праўда. – 10 ліп.; Як у суседнім раёне // Сельская праўда. – 13 ліп.; Каб збылася мара // Сельская праўда. – 17 жн.; Лета працавала на веды; Жнівеньскія "засеўкі" // Сельская праўда. – 31 жн.; Слова; На магіле Багдановіча: [Вершы] // Роднае слова. – №9. – С. 207-208; Новыя правілы ведайце назубок: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 7 вер.; Двадцатае стагоддзе; Грэшнік: [Вершы] // Сельская праўда. – 7 вер.; Песня да Мінска  давядзе // Сельская праўда. – 14 вер.; "Пераходзім на пяцідзёнку" // Сельская праўда. – 18 вер.; На Фядору ўсякае лета канчаецца; Натхненне // Сельская праўда. – 21 вер.; Хутаранка: [Верш] // Сельская праўда. – 28 вер.; Завітайце да суседа: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –     2 кастр.; Зазірнуць у глыб стагоддзяў // Сельская праўда. – 5 кастр.; Калыханка для кацянят; Дождж: [Вершы] // Сельская праўда. –    19 кастр.; Прыходзяць, пакуль цікава; Гаманіў шматгалосы кірмаш, альбо Працяг добрай традыцыі // Сельская праўда. – 19 кастр.; Дыпломы ўручаны // Сельская праўда. – 23 кастр.; На Дзяды // Сельская праўда. – 2 ліст.; Скразная лінія Платонава; "Растлумачым народу, і ён зробіць выбар" // Сельская праўда. – 16 ліст.; У гадзіну "пік" на выбарчым участку; "Каларыт": год прызнання: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 23 ліст.; Вясельныя эцюды: [Вершы] // Сельская праўда. –   23 ліст.; Як у адным акопе; Цяжкае шчасце // Сельская праўда. –   11 снеж.; Пра Жабінку і жабінкаўчан; ...Плюс Сорасаўскі грант // Сельская праўда. – 17 снеж.; Каб сэрца не балела // Сельская праўда. – 24 снеж.; Два інтэрв'ю: [Інтэрв'ю]; След на зямлі, альбо Пяць захапленняў Аляксея Прыхожкі. Захапленне першае: гадзіннікі // Сельская праўда. – 31 снеж.

26. Зімовы салавей: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 4 студз.; След на зямлі, альбо Пяць захапленняў Аляксея Прыхожкі // Сельская праўда. –   11 студз., 15 студз., 1 лют., 12 лют.; Адкуль выток песні? // Сельская праўда. – 11 студз.; Мой род: [Жарт] // Сельская праўда. – 15 студз.; Ля дабрачыннай ёлкі // Сельская праўда. – 15 студз.; Сняжынкі; "Як човен выплывае з чаратоў..."; Табе: [Вершы] // Сельская праўда. – 22 студз.; Фонд нашых сэрцаў // Сельская праўда. – 25 студз.; Малітва беларускай маці: [Верш] // Сельская праўда. – 29 студз.; ...I пасёлак Ленінскі таксама // Сельская праўда. – 1 лют.; Сонца ў вокны // Сельская праўда. – 5 лют.; Дарослыя бесклапотныя, як дзеці... // Сельская        праўда. – 12 лют.; Дзень адчыненых дзвярэй // Сельская праўда. – 19 студз.; Адзін дзень з салдацкага жыцця: [Рэпартаж]; Прыгажосць... да Аргенціны давядзе; Бегма назад, альбо Сённяшні стан беларускай мовы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 лют.; Вечар школьных сяброў // Сельская праўда. – 1 сак.; Дваццатае стагоддзе; Паэтаў востраў; Верш у вершы: [Вершы] // Заря. – 4 марта.; Каб невад быў поўным // Сельская праўда. – 5 сак.; На мове дружбы // Сельская праўда. – 12 сак.; 3 чым звяртаюцца людзі ў райвыканкам...:    [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 сак.; За сто дзён да загаду... // Сельская праўда. – 19 сак.; Час вучыць гандляваць па-новаму:        [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 сак.; Калыханка: [Верш] // Сельская праўда. – 26 сак.; I хоць няма ўжо моцы дуба, у вёсцы дзеду з бабай люба // Буг СЭС Брест. – № 4. – С. 50-51; Як у вайну; Дзе бачыў?; Адшылі?: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 2 крас.; Людзі помняць // Сельская праўда. – 2 крас.; "Такіх майстроў і ў Брэсце няма..." // Сельская праўда. – 9 крас.; На сваім месцы // Сельская праўда. –              12 крас.; "...I запаліць з надзеяю лучыну"; Услед за марай // Сельская праўда. – 16 крас.; Камар і Карп: [Казка з заданнем] // Сельская  праўда. – 16 крас.; Для перасяленцаў і ліквідатараў // Сельская праўда. – 26 крас.; "Госць у хаце – Бог у хаце...": [Верш] // Сельская праўда. –  30 крас. – 1 мая.; Дом, які будуюць разам // Сельская праўда. – 3 мая.; Някідкая слава салдацкая, альбо Аповяд пра братоў Шчаноўскіх; Пад якое дэкальтэ шыю мыюць, альбо Яшчэ раз пра добраўпарадкаванне ў горадзе // Сельская праўда. – 8 мая.; Я хачу, шафёр, каб табе шанцавала... // Сельская праўда. – 14 мая.; Высокая горка: [Абразок]; Спрэчка: [Верш] // Сельская праўда. – 14 мая.; Я ў старасты пайшоў бы... // Сельская праўда. – 24 мая.; ...I Жабінцы патрэбны электроншчыкі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 28 мая.; Школа радасці?; Як генеральная рэпетыцыя // Сельская праўда. – 31 мая.; Трыадзіная праблема // Сельская праўда. – 4 чэрв., 7 чэрв., 11 чэрв.; Чалавек знакаміты на сяле // Сельская праўда. – 14 чэрв.; Разнабаковасць захапленняў // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Нялёгкі хлеб // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Пара светлай восені; Аднойчы выбраная дарога // Сельская праўда. – 2 ліп., "Колькі перажыць давялося!.." // Сельская праўда. - 9 ліп.; Зойдзем у музей // Сельская праўда. - 19 ліп., Захапленне Любові Скачыкоўскай // Сельская праўда. –  23 ліп.; Калі птушка ляціць ад гнязда: [Нарыс] // Сельская праўда. –  2 жн.; Баюся глядзець на зоркі: [Апавяданне] // Сельская праўда. –  6 жн.; ...I сыплецца "золата" ў кузаў: [Рэпартаж] // Сельская праўда. –  16 жн.; Бот ці лапаць?: [Казка] // Сельская праўда. – 20 жн.; Каплун // Сельская праўда. – 23 жн.; Спрэчка ў лесе: [Байка] // Сельская праўда. – 23 жн.; Дарыце кветкі каханым // Сельская праўда. – 30 жн.; Славікава пытанне: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 3 вер.; Ю.Цябук: "Працую на сябе" // Сельская праўда. – 3 вер.; След на пожні; Магія слова // Сельская праўда. – 6 вер.; Маналог Змітра Юрасіка: [Верш] // Сельская праўда. – 10 вер.; "3 песняй любая справа спорыцца..." // Сельская праўда. – 13 вер.; Бабуля Еўка: [Апавяданне] // Сельская праўда. –  17 вер.; Спаскі кірмаш; У тыя вераснёўскія дні // Сельская праўда. –         17 вер.; Хата гадамі багата; "Беражыце, людзі, спадчыну, як маці..."; 3 блакітнай пралескай; "...Каб помнілася твая прысутнасць у свеце"; Дзеля здароўя людзей // Сельская праўда. – 1 кастр.; Шапка медзякоў: [Верш] // Сельская праўда. – 21 кастр.; Гуманітарная дапамога: абразок // Сельская праўда. – 28 кастр. Караткевіч у Брэсце: [Верш] // Сельская праўда. – 11 ліст.;  Каза-дзераза: [Верш] // Сельская праўда. – 13 снеж.

1998. Дуб і жалуды: аповесць // Сельская праўда. – 1 ліп., 4 ліп., 8 ліп., 11 ліп., 15 ліп., 18 ліп., 29 ліп., 1 жн.; Купальскія агні…: [Верш] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Дарога, па якой ідуць: [Прытча] // Сельская праўда. –  19 жн.; Балада пра апошнюю ўсмешку; Вартаўнік: [Вершы] // Заря. –  8 сент.; “Гісторыю родную ведалі мала…”: [Верш] // Сельская праўда. – 30 вер.; Свой след на зямлі // Сельская праўда. – 31 снеж.

1999. Дзівакі; Непаслухмяны мяч; Пеўнік: [Вершы] // Сельская праўда. –   20 студз.; Каліноўскі: [Верш] // Сельская праўда. – 24 сак.; Паводка на Палессі: [Верш] // Сельская праўда. – 14 крас.; Дзядулеў наказ: [Верш] // Заря. – 1 июня.; Унук: [Верш] // Сельская праўда. – 2 чэрв.; “Я ў тым узросце ўжо, калі…”: [Верш] // Сельская праўда. – 13 кастр.; На паляне, каля ёлкі…: [П’еса-казка] // Вясёлка. – № 11.;Чым больш жыву, часцей мне сніцца…: [Верш] // Сельская праўда. – 15 снеж.; Дазвольце     дапоўніць // Сельская праўда. – 22 снеж.

2000. Аднакласніку: [Верш] // Сельская праўда. – 16 лют.; Колькі імёнаў!: [Верш]; Бабылі: байка // Сельская праўда. – 7 сак.; Беларускі дудар: трыпціх // Сельская праўда. – 18 сак.; Беларускі дудар: трыпціх // Вечерний Брест. – 22 марта.; Сукаваты кій: апавяданне // Сельская праўда. – 12 крас.; Бацьку; 9 мая: [Вершы] // Сельская праўда. – 6 мая.; Саперніца: апавяданне // Сельская праўда. – 19 ліп.; Пеўнік:           апавяданне // Сельская праўда. – 27 вер. – С. 3, 4; Позвы сэрца: нарыс // Сельская праўда. – 18 кастр.; Святая крыніца, альбо Некалькі сустрэч чалавека з прыродай // Сельская праўда. – 21 кастр.; “Прыснілася, нібы з дарогі…”: [Верш] // Сельская праўда. – 1 ліст.; Пеўнік: апавяданне // Звязда. – 15 ліст.; “…Толькі б вечнае шчасце каханай старонцы маёй”: эсэ // Заря. – 30 нояб.

Урокі вялікага мудраца: [Успаміны пра В. Вітку] // Сельская праўда. –      10 студз.; Маці: [Верш] // Сельская праўда. – 7 сак.; Перасяленка:     [Верш] // Сельская праўда. – 26 крас.; Вадамер: [Верш] // Сельская праўда. – 28 крас.; Таццяна Марчук: “Паклікала пані паэзія…” // Сельская праўда. – 16 мая.; Бярозавік: апавяданне // Сельская праўда. – 20 чэрв. – С. 3, 4.; Колькі колераў у лета?: казка // Сельская праўда. –            7 ліп.; Вецер і чалавек: казка // Вясёлка, – № 8.; Чаму воўк не складае вершаў?: казка // Сельская праўда. – 10 ліст.; Бярвенні з душы: пародыя // Сельская праўда. – 28 ліст.

2002. Можа, хтосьці дзесьць камусьці: пародыя; Чыстаплюй: жарт // Сельская праўда. – 30 сак.; Непаслухмяны мяч: [Верш] // Вясёлка. – № 4.; Буслы: [Верш] // Сельская праўда. – 8 мая.; Дум народных уладар: нататкі да юбілею Я. Купалы // Сельская праўда. – 24 ліп.; Два лісты    Я. Брыля // Сельская праўда. – 3 жн.; Госці: [Верш] // Сельская праўда. – 7 жн.; Крэпасць жыве ў сэрцы, альбо Слова пра Махнача // Заря. –  27 авг.; Пастка на пацука: апавяданне // Сельская праўда. – 2 кастр.; Пінская Мадонна: [Верш] // Сельская праўда. – 24 снеж.

2003. Каліноўскі: [Верш] // Сельская праўда. – 5 лют.; Берасцейскія карані Івана Аношкіна // Сельская праўда. – 26 лют.; Каза-дзераза: [Верш] // Вясёлка. – №2.; Паэт стаміўся жыць на свеце…: трыялет // Сельская праўда. – 5 сак.; Чаму воўк не складае вершаў?: казка // Вясёлка. – №3.; Мы выраслі на казках пра вайну: [Верш] // Сельская праўда. – 8 мая.; Павук: [Верш] // Сельская праўда. – 14 мая.; Тварам да ветру: пародыя // Сельская праўда. – 11 чэрв.; Летні спакой: [Верш] // Сельская праўда. – 13 жн.; Арэшак і бульбінка: казка // Вясёлка. – №10.; Песня вечаровая: апавяданне // Сельская праўда. – 6 ліст.; Рэха: [Верш] // Сельская    праўда. – 19 ліст. 

Ёлка для Патапкі: казка // Сельская праўда. – 1 студз.; Канцэрт для двух: апавяданне // Сельская праўда. – 21 студз.; Задачкі не рашыў // Вясёлка. – № 1.; Колькі дзетак у двары?: задачка // Сельская праўда. –   4 лют.; Агледзіны; На парозе вясны: [Вершы] // Заря. – 28 февр.; Успомнілі маладыя гады: гумарэска // Сельская праўда. – 31 сак.; Першае каханне: пераклад з рускай мовы верша К. Гарбоўскай // Сельская праўда. – 14 крас.; Чаму сакавік на май злуецца?: казка // Сельская праўда. – 14 крас.; Веласіпед “ОМЕGA”: апавяданне // Сельская праўда. – 22 мая.; Аблава на бліжняга, альбо Заметкі на палях двух аповесцяў // Сельская праўда. – 2 чэрв.; Ляцяць буслы; Спакой; 22 чэрвеня 2003 года: [Вершы] // Заря. – 14 авг.; Дзень пакаяння: апавяданне // Сельская праўда. – 22 вер.; Думкі ў Крошыне; 22 чэрвеня 2003 года; Ля Берасцейскага вогнішча; Суровая ралля: [Вершы] // Роднае слова. – № 9. – С. 111.; Скрыпка: прытча // Сельская праўда. –  10 ліст.; Три свечи: перевод на рус. яз. В. Гришковца // Заря. – 30 нояб. 

Сад, у якім жыве каханне: апавяданне // Сельская праўда. – 23 лют.; Арэлі: казка // Сельская праўда. – 7 мая.; Тры памятныя імгненні: апавяданне // Сельская праўда. – 13 ліп.; Жаўранак: казка //Сельская праўда. – 3 жн.; Р. Будзько: “Любоў мая – Жабінкаўскі раён”: нарыс // Сельская праўда. – 5 кастр.; Як ваду з агнём параднілі:казка // Сельская праўда. – 19 кастр.; Галчаня з чацвёртага паверха: казка // Сельская праўда. – 30 ліст.

2006. На марозе грэюцца; На станцыі Коласава: [Вершы] // Сельская праўда. – 18 студз.; Сваёй задаволена доляй…: [Верш] // Сельская праўда. – 7 сак.; Даганялкі з ветрам: [Верш] // Сельская праўда. – 15 сак.; Памажыце шчупаку: [Верш] // Сельская праўда. – 1 крас.; Пастушка рыфмаў // Сельская праўда. – 1 крас.; “Ад душы. І на ўсё добрае…”: [Пра М. Рудкоўскага] // ЛіМ. – 5 мая.; Паэтаў Востраў: [Верш] // ЛіМ. –  5 мая.; Хто хаваўся ў стаўку?: казка // Сельская праўда. – 9 вер.; У бабкінага лета ў гасцях: абразок // Сельская праўда. – 16 вер.; Ціміч: апавяданне // Заря. – 12 окт.; Фантазёрка: [Верш] // Сельская праўда. – 21 кастр.; Забыты аўтограф; Сямейнае імя; Інтэрнацыяналісты: абразкі // Сельская праўда. – 1 ліст.; Стандарты: гумарэска // Сельская праўда. – 18 ліст.; Радаслоўнае дрэва Ласёў // Сельская праўда. – 29 ліст.; Казка пра Алеся // Сельская праўда. – 9 снеж.; Пераднавагоднія клопаты Зая: казка // Сельская праўда. – 30 снеж.

2007. На станцыі Коласава; Балада пра каня; У Ялту, да Багдановіча: [Вершы] // ЛіМ. – №1. – С. 8.; У роднай школе: [Верш] // Сельская праўда. – 27 студз.; Тварам да ветру: пародыя // Сельская праўда. –   24 сак.; Дзядзька гном: гумарэска // Сельская праўда. – 31 сак.; Юла ці Юля; Не будзіце светлячка: [Вершы] // Сельская праўда. – 19 мая.; 17 верасня 1964 года: абразок // Сельская праўда. – 1 вер.; Дзве дарогі: казка // Сельская праўда. – 8 вер.; Паўлюку Багрыму: [Верш] // Заря. –   20 дек.

2008. Светлае ранне: нарыс // Сельская праўда. – 9 лют.; Тры хлебы: прытча // Сельская праўда. – 20 лют.; Калі цвілі сады: абразок // Сельская праўда. – 9 крас. – С. 3.; Бусел на будоўлі: загадка // Сельская праўда. –  26 ліп.; Свая дыялектыка: гумарэска // Вожык. – №9. – С. 4.; Крошынскі каваль і паэт // Сельская праўда. – 3 ліст.; Песня вечаровая: абразок // ЛіМ. – 21 ліст. – С. 9.; Кажушок з аўчыны: апавяданне // Сельская праўда. – 28 ліст.; Сарока, воўк і зайчаняты: казка // Сельская праўда. – 10 снеж.

2009. Віцязь на скрыжаванні: гумарэска // Сельская праўда. – 1 красав.; Цяпер разам – назаўжды! // Сельская праўда. – 25 крас. – С. 2.; Ваенная адысея сям’і Пратасевічаў // Сельская праўда. – 29 жн. – С. 2.; Адзначым сталасць творчасці // Сельская праўда. – 12 снеж. – С. 8.

2010. Ветразі надзеі і шчасця: нарыс // Сельская праўда. – 23 студз. – С. 3.; Напісанае застаецца // Сельская праўда. – 7 крас. – С. 2.; Каб захоўваўся культ ведаў і кнігі // Сельская праўда. – 15 крас. – С. 3.; Паэзія як споведзь // Сельская праўда. – 24 крас. – С. 7.; Асколак на цалю ад вока // Сельская праўда. – 28 крас. – С. 2.; Вага адной літары: думкі ўслых // Сельская праўда. – 15 мая. – С. 3.; Жыць заўсёды ў добрай згодзе: нарыс // 9 чэрв. – С. 2.; Мой Высоцкі; Мінае час уступаў і прэлюдый…: пер. з рус. мовы верша У. Высоцкага // Сельская праўда. – 24 ліп. – С. 7.; Эх і яго браты: казка // Сельская праўда. – 7 жн. – С. 3.; Пад зоркай Спаса // Сельская праўда. – 21 жн. – С. 2.; У гасцях у Мележавых герояў // Сельская праўда. – 11 вер. – С. 2.; Жанчына з веснавым імем // Сельская праўда. – 22 вер. – С. 3.; Азяцкаму сельскаму савету –   70 гадоў // Сельская праўда. – 23 кастр. – С. 2-3.; Настаўніцкі “хлеб” Ніны Кузьміч // Сельская праўда. – 13 ліст. – С. 2.; Калядная вячэра; На станцыі Коласава; Снежань; Вячоркі: [Вершы] // Народная трыбуна. – 24 снеж. – С. 11.

2011. Разам – вясялей! // Народная трыбуна. – 1 студз. – С. 14.; Ян Амос Каліна // Народная трыбуна. – 15 студз. – С. 3.; Мы адкрывалі для сябе Касцюшку… // Народная трыбуна. – 5 лют. – С. 4.; Пасол ад Жабінкі // Народная трыбуна. – 19 лют. – С. 3.; На парозе вясны; Мілы край маленства : [Вершы] // Народная трыбуна. – 19 лют. – С. 11.; Вясновыя актавы: [Верш] // Народная трыбуна. – 5 сак. – С. 3.; На зямлі Івана       Рэя // Народная трыбуна. – 26 сак. – С. 3.; Зорка Плын // Сельская    праўда. – 23 крас. – С. 2.; Дзе лунае птушка надзеі? // Народная           трыбуна. – 30 крас. – С. 3.; Сціплы паэтычны рупліўца // Народная трыбуна. – 21 мая. – С. 3.; Студэнцкі інтэрнат: санет // Народная трыбуна. – 21 мая. – С. 11.; Вага адной літары: думкі ўслых // Народная трыбуна. – 11 чэрв. – С. 11.; Сустрэча ў зялёным жыце // Народная трыбуна. – 18 чэрв. – С. 3.; Мара пра краіну Кіно // Народная трыбуна. – 9 ліп. – С. 3.; З каменя, жалеза і шкла // Народная трыбуна. – 13 жн. –  С. 3.; “Ад душы. І на ўсё добрае…” // Народная трыбуна. – 3 вер. – С. 3.; “Мы ў ляску грыбы збіраем…”; “- Суп паем, - сказаў Тараска…”: [Вершы] // Сельская праўда. – 10 вер. – С. 3.; У Гудзевічы, да Белакоза // Народная трыбуна. – 15 кастр. – С. 3.; Каб слова адгукнулася ў душах // Сельская праўда. – 26 кастр. – С. 2.; Калыска Міцкевічавых твораў // Народная трыбуна. – 26 ліст. – С.3.; Жаўталісце “Лунінскай восені” // Сельская праўда. – 3 снеж. – С. 3.

2012. Дыялог праз гады, праз вякі // Сельская праўда. – 6 студз. – С. 5.; Напрадвесні; “Павее радасна вясною…”: [Вершы] // Народная          трыбуна. – 16 сак. – С. 11.; Зярняты, высеяныя Крашэўскім // Народная трыбуна. – 16 сак. – С. 3.; На радаўніцу: апавяданне // Сельская праўда. – 28 сак. – С. 3.; “Без працы і веры няма чалавека!...” // Сельская праўда. – 25 крас. – С. 2.; Загадка для хлопчыка Венькі: [Верш] // Сельская праўда. – 12 мая. – С. 2.; Дзякуй вам, гаспадары!: казка // Сельская праўда. – 5 вер. – С. 3.; Аўтографы // ЛіМ. – 26 кастр. – С. 1.; У Доўгае,да Крашэўскага // Сельская праўда. – 28 ліст. – С. 3.

2013. У Ялту, да Багдановіча; Пайшла ў завею; Пінская Мадонна; “Як човен выплывае з чаратоў…”; Ноччу снег пасыпаў…: [Вершы] // ЛіМ. –    18 студз. – С. 6.; Віктар: абразок // Сельская праўда. – 27 лют. – С. 3.; Зай і “Мерседэс”: казка // Сельская праўда. – 3 крас.; Шторм нараджаецца ў моры: апавяданне // ЛіМ. – 7 чэрв. – С. 7.; Яе радаслоўнае дрэва // Сельская праўда. – 12 чэрв. – С. 3.; Заслужыў памяць людскую // Сельская праўда. – 24 ліп. – С. 8.; Той самы Дзімка: апавяданне // Сельская праўда. – 21 жн. – С. 4.; Свята трох пяцёрак // Сельская праўда. – 4 вер. – С. 8.; Верасень; Птушыны рытуал; Журавы; Трыялет: [Вершы] // ЛіМ. – 6 вер. – С. 6.; Гаспадар зямлі, дзіця         прыроды // ЛіМ. – 13 вер. – С. 5.; Тайвань: [Верш] // Сельская праўда. – 16 кастр. – С. 3.; “Каруначкам” – 30! // Сельская праўда. – 11 снеж. –   С. 2.; Завіруха; Вячоркі; Калядная вячэра; Наташцы: [Вершы] // ЛіМ. – 13 снеж. – С. 4.

2014.“Сказаць хачу” // ЛіМ. – 3 студз. – С. 14.; Непаседлівае галчаня; “Ды палёт той з паднябесся…”; “Мела Галя ў роднай хаце…”: [Вершы] // Сельская праўда. – 26 лют. – С. 8.; Памяць роднай зямлі: Мікалаю Елянеўскаму; Пайшла ў завею: памяці Ніны Мацяш; На чорнай Рэчцы; Правінцыйныя паэты: [Вершы] // Народная трыбуна. – 28 лют. – С. 11.; Бабуліна калыханка; Бацьку; Актавы; Табе; Сталі маладыя на ручнік : [Вершы] // ЛіМ. – 28 лют. – С. 4.

Спіс літаратуры аб жыцці і творчасці пісьменніка

Кнігі:

1. Борсук, Н.М. Наталіцца святым і адвечным: традыцыі М. Багдановіча ў сучаснай берасцейскай паэзіі: [аб творчасці Р. Бензерука] / Борсук Н.М. – Брэст: Выдавец Лаўроў С.Б. – С. 151, 152, 155, 159, 171, 172, 178.

2. Расціслаў Бензярук / Г.М. Снітко // Літаратурная Берасцейшчына: краязнаўчыя нарысы, партрэты, артыкулы / В.Я. Ляшук, Г.М. Снітко. – Мінск: Литература и Искусство, 2008. – С.254-255.

3. Расціслаў Бензярук // Літаратурная карта Берасцейшчыны / Галоўнае ўправленне ідеалагічнай работы Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі; [укл. Анатоль Крэйзіч]. – Брэст: Брэсцкая друкарня, 2008. – С. 211-214.

Публікацыі ў перыядычных выданнях:

1. Задарожны, С. “Птушка шчасця”: кнігі нашых землякоў / С. Задарожны // Сельская праўда. – 1991. – 20 ліп.

2. Сахарчук, В. Някідкі плённы талент: Расціславу Бензеруку – пяцьдзесят // Сельская праўда. – 1994. – 26 лют.

3. Казак, Т. З правам на давер: кнігі нашых землякоў / Таццяна Казак // Сельская праўда. – 1998. – 28 студз.

4. 3-я прэмія – Расціславу Бензеруку: лаўрэаты конкурсу 2000 года // Звязда. – 2001. – 13 студз.

5. Каско, А. “Дзякуй Богу за тое, што маю…”: пісьменніку і журналісту Расціславу Бензеруку – 60 / Алесь Каско // Заря. – 2004. – 28 февр.

6. Каско, А. Расціслаў Бензярук: “Я і цяпер хвалююся, перажываю…”: пісьменніку і журналісту – 60 / Алесь Каско // Сельская праўда. – 2004. –  25 лют. – С. 4.

7. Чарняўскі, М. “Жыву на зямлі недарма”: [да 60-годдзя Р. Бензярука] / Мікола Чарняўскі // Сельская праўда. – 2004. – 25 лют. – С. 4.

8. Чарняўскі, М. Ключык да дзіцячых сэрцаў [пра творчасць Р. Бензерука] / Мікола Чарняўскі // ЛіМ. – 2004. – 30 красав.

9. Міршчына, М. Два аўтары – адна тэма: [пра кнігу “Жыў на свеце дзед Васіль”] / М. Міршчына // ЛіМ. – 2007. – 6 крас. – С. 6.

10. Кухарчук, В. Пад покрывам светлай памяці: уручэнне штогадовай абласной літаратурнай прэміі імя У. Калесніка / Валерый Кухарчук // Народная  трыбуна. – 2008. – 29 ліст. – С. 12.

11. Галубовіч, Л. Памятаць свае імёны: [аб кнізе Р. Бензярука “Аўтографы”] / Леанід Галубовіч // ЛіМ. – 2009. – 13 лют. – С. 6.

12. “Раблю жыцця агледзіны…”: Расціславу Бензеруку – 70 // Сельская праўда. – 2014. – 26 лют. – С. 8.

13. Юбілеі: 70 гадоў Расціславу Бензеруку // Народная трыбуна. – 2014. –   28 лют. – С.11.

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ


Творы В. Сахарчука

1.Сахарчук, В. Зорны мост: [вершы] / Васiль Сахарчук // Крыло : зборнік вершаў / [уклад. Л. В. Дранько-Майсюк]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. –  С. 86–98. – (Першая кніга паэта).

2.Сахарчук, В. Даніна : вершы / Васіль Сахарчук. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. – 110 с.

3.Сахарчук, В. Ранішні госць : вершы і паэмы / Васіль Сахарчук. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1994. – 111 с.

4.Сахарчук, В. Што такое? Хто такі? : загадкі : [для малодшага школьнага ўзросту] / Васіль Сахарчук ; [мастак І. І. Бокі]. – Мінск : Юнацтва, 1998. – 31 с. : іл.

5.Сахарчук, В. Мой вечны бор : вершы, пераклады / Васіль Сахарчук. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2004. – 141 с.

6.Явараў, П. Апалавы пярсцёнак : лірыка / Пеё Явараў ; [пераклад з балг. Н. Гілевіча, В. Сахарчука ; прадмова, заўвагi В. Сахарчука]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. – 127 с., 4 л. іл., 1 л. партр. – (Паэзія народаў свету).

7.Дзеці – героі : нарысы : [для сярэдняга школьнага ўзросту] / [пераклад з балг. В.Я. Сахарчука ; мастак В.Р. Прыешкін]. – Мінск : Юнацтва ; Сафія : Народна младеж, 1991. – 206 с. : іл. – (Падлетак). 

8.Дэбелянаў, Д. Пад сурдзінку: вершы / Дзімча Дэбелянаў ; пер. з балг., прадм., заўв. В. Сахарчука. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1993. – 103 с. : іл., партр. – (Паэзія народаў свету). 

9.Паплаўскі, А. Спынены лістапад: вершы / Алесь Паплаўскі ; [прадмова              В. Сахарчука]. – Берасьце : Шлях, 1997. – 64 с. – (Берасьцейскае вогнішча).

10.Пакаяльная малітва : [вершы Р. Васiлева, А. Германава, А. Далчава i iнш. балгарскіх паэтаў] / пераклад В. Сахарчука ;  публікац. М. В. Сахарчука // Полымя. – 2009. – № 10. – С. 107–114.

11. Сахарчук, В. Бясчассе ; Выгнаннік; “Не застрашай мяне самотай…” : сястры Валі ; Сустрэча на вуліцы ; Пупавіна ; Сляды ; За сямю пячаткамі ; Сумна… ; “Мяне няма, але я ёсць – адсутны…” : [вершы] / Васіль Сахарчук // ЛіМ. – 2003. – 7 сакав. –          С. 12–13.

12. Сахарчук, В.  Грамніцы ;  Панова ;  Настроі ;  Як было, так і будзе : [вершы] / Васіль Сахарчук // ЛіМ. – 2001. – 27 красав. – С. 8.

13. Сахарчук, В. Жабінка : Мікалаю Міцковічу : [верш] / Васіль Сахарчук // Сельская праўда. – 2002. – 22 мая. – С.3.

14. Сахарчук, В. “Жыццё нам – для выпрабавання…” ; “На чвэрць гадзіны выпала аднойчы…” ; “Год прыбавіў дрэву кольца-круг…” ; “Сорак восем. Толькі сорак восем…” : [вершы]  / Васіль Сахарчук  // Сельская праўда. – 2001. – 28 лістап. – С. 3.

15. Сахарчук, В. З “Падслуханых дыялогаў” : з рукапісаў В. Сахарчука / Васіль Сахарчук // Сельская праўда. – 2010. – 14 жніўня.

16. Сахарчук, В. Калядная сцюжа : [вершы] / Васіль Сахарчук // Дзядзінец: паэзія Берасцейшчыны. – Брэст : [Выдавецтва С. Лаўрова, 1999]. – С. 162–171. – (Берасьцейскае вогнішча).

17. Сахарчук, В. Музыка вясны : [верш] / Васіль Сахарчук // Заря. – 2001. – 14 апр.

18. Сахарчук, В. “От жизни я в поэзию бегу…” ; Кон ; Пустота : [стихи] / Василь Сахарчук  // Белой Вежи свет : сборник поэзии Брестчины в переводах Валерия Гришковца. – Минск : Літаратура і Мастацтва, 2010. – С. 47-48.

19. Сахарчук, В. Песня вандроўніка ; Мяжа ; Залатая пясчынка ; Зорка : [вершы] / Сахарчук Васіль // Жырандоля : літ. альманах Брэсцкага абл. аддзял. Саюза бел. пісьменнікаў, № 1, 2008. – Мінск : Кнігазбор, 2008. – С. 25-28.

20. Сахарчук, В. Развітанне : паэма-дыялог / Васіль Сахарчук // Крыніца. – 1998. – № 5. – С. 49–53.

21. Сахарчук, В. Тыдзень упаўнаважанага : фельетон / Васіль Сахарчук // Сельская праўда. – 1986. – 1 студзеня.

22. Сахарчук, В. Чысціня : [верш] / Васіль Сахарчук // Аглядзіны : вершы беларускіх паэтаў. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1998. – С. 168.

Аб жыцці і творчасці паэта

1. Абрамовiч, П. Краіна мёртвых паэтаў : [пра беларускіх паэтаў, у т. л. пра В. Сахарчука] / П. Абрамовiч // Arche. – 2007. – № 1–2. – С. 223–226.

2. Аляксейчык, Г. Прэм’ера кнігі : [аб кнізе В. Сахарчука “Даніна”] / Г. Аляксейчык // Сельская праўда. – 1988. – 27 жніўня.

3. Бензярук, Р. Пад вечнымі сузор’ямі : да гадавіны з дня смерці В.Я. Сахарчука / Расціслаў Бензярук // Сельская праўда. – 2004. – 24 студз. – С.4.

4. Бензярук, Р. Паэт стаміўся жыць на свеце… : трыялет / Расціслаў Бензярук // Сельская праўда. – 2003. – 5 сакав. – С.3.

5. Божуль, А. Ён умеў адкрывать таленты / Андрэй Божуль // Сельская праўда. – 2005. – 26 кастрыч.

6. Бяляцкі, А. Васемнаццаць заявак : [пра зб. “Крыло”, у тым ліку творчасць В. Сахарчука] / А. Бяляцкі // ЛіМ. – 1985. – 27 лютага. – С. 6.

7.Васіль Сахарчук // Беларускія пісьменнікі (1917–1990) : даведнік / [склад.А. К. Гардзіцкі]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1994. – С. 486.

8.Вашека, В.  “Сябрук…” :  памяці  В. Сахарчука :  [верш]  /  Вінцесь Вашека // Сельская праўда. – 2003. – 5 сакав. – С. 3.

9.Галубовіч, Л. Ранішні госць : [успаміны пра В. Сахарчука] / Леанід Галубовіч // ЛіМ. – 2003. – 7 сакав. – С. 12.

10. Гарачка,  У. Жыццё і смерць – набыткі і страты : [аб творчасці паэтаў, у т. л. В. Сахарчука] / У. Гарачка // Полымя. – 2005. – № 3. – С. 213–216. 

11. Глушко, Л. Мяжа : памяці Васіля Сахарчука : [верш] / Леанід Глушко // Сельская праўда. – 2006. – 8 красав. – С. 5.

12. Дацкевіч, І. Развітальнае : памяці В. Сахарчука : [верш] / Іван  Дацкевіч // Сельская праўда. – 2004. – 24 студз. – С. 4.  

13. Дацкевіч,  І.  Такім ён быў :  успаміны пра В. Сахарчука / Іван Дацкевіч // Сельская праўда. – 2003. – 5 сакав. – С. 3.

14. Дацкевіч, І. Філасофскі камень : Васілю Сахарчуку : [верш] / Іван Дацкевіч // Сельская праўда. – 1993. – 14 жніўня. – С. 4. 

15. Задарожны, С. “Ранішні госць” : [пра кнігу паэзіі В. Сахарчука] / С. Задарожны // Сельская праўда. – 1994. – 10 верасня.

16. Зубовіч, В. Памяць : В. Сахарчуку : [верш] / Віктар Зубовіч // Жырандоля: літ. альманах Брэсцкага абл. аддзял. Саюза  бел. пісьменнікаў, № 4, 2012. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2012. – С. 161-162. 

17. Каско, А. Далучанасць да споведзяў нечужых : Васіль Сахарчук – перакладчык / Алесь Каско // Новы час. – 2011. – № 44. – С. 20.

18. Каско, А. Зямныя і зорныя масты паэта / Алесь Каско // Сельская праўда. – 2003. – 9 ліп. – С. 3.

19. Каско, А. Міг, адведзены вечнасцю : 10 ліпеня Васілю Сахарчуку споўнілася б 55 / А. Каско // Сельская праўда. – 2008. – 9 ліп. – С. 4.

20. Каско, А. “Не турбуйцеся пра мой юбілей…” : [успаміны пра В. Сахарчука]  / Алесь Каско // ЛіМ. – 2003. – 7 сакав. – С. 12.

21. Каско, А. Несупыннасць : памяці Сябра : [верш] / Алесь Каско // Сельская праўда. – 2003. – 5 сакав. – С. 3.

22. Каско, А. Проба крыла / А. Каско // Заря. – 1985. – 6 августа.

23. Каско,  А. Што двойчы стала словам : даніна памяці / Алесь Каско // ЛіМ. – 2003. – 19 верасня.

24. Кухарчук,  В.  “Мяжа. За ёю небыццё.” : памяці Васіля Сахарчука : [верш] / Валерый Кухарчук // Заря. – 2004. – 28 декабря.

25. ЛеГал. Шлях да паэтаў : [пра паэтаў Жабiнкаўшчыны, у т. л. В. Сахарчука] / ЛеГал [Л.Галубовіч] // ЛіМ. – 2005. – 25 ліст. – С. 14.

26. Ляшук, В.Я. Літаратурная Берасцейшчына: краязнаўчыя нарысы, партрэты, артыкулы / В.Я. Ляшук, Г.М. Снітко. – Мінск : Литература и Искусство, 2008. – С. 261, 270, 275, 305 : іл.

27. Мацвiенка, Р. Што падымае птушку над зямлёй? : [аб прэзентацыі кніг В. Гадулькі “Голас” і В. Сахарчука “Мой вечны бор”] / Р. Мацвіенка // Сельская праўда. – 2005. – 2 лістап. – С. 3

28. Майсейчык, А. Каб жыць пад сімвалам падковы : [пра зборнік В. Сахарчука “Ранішні госць”] / А. Майсейчык // Заря. – 1995. – 4 апреля.

29. Сахарчук Васіль // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. Т. 5. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы АН РБ; Беларуская энцыклапедыя ; пад рэд. А.В. Мальдзіса. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 1995. – С. 263–264.

30. Сахарчук Васіль // Літаратурная карта Берасцейшчыны / [укл. і рэд. Анатоль Крэйдзіч]. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2008. – С. 74.

31. Сахарчук Васіль Якаўлевіч // Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 14 : Рэле – Слаявіна / пад рэд. Г. П. Пашкова і інш. – Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2002. – С. 207.

32. Святлова, С. Вуліца Васіля Сахарчука : [аб наданні імя В. Сахарчука вуліцы ў Жабінцы] // Сельская праўда. – 2009. – 17 студз. – С. 1.

33. Сіўко, Ф.  Васілёк :  [успаміны пра В. Сахарчука] / Франц Сіўко // ЛіМ. – 2003. – 7 сакав. – С. 13.

34. Старычонак, В. “І птушкі, і хмары, і дрэвы, як людзі” : антрапамарфічныя метафары : [у т. л. у творчасці В. Сахарчука] / В. Старычонак // Роднае слова. –  2007. – № 9. – С. 18–21.

35. У вянок паэту : [пра вечарыну памяцi паэта В. Сахарчука ў ГДК] // Сельская праўда. – 2003. – 12 ліп.

36. Федзюковіч, М. “У вершы можна свет змясціць…” : [пра аўтараў паэтычных кніг, выдадзеных апошнім часам выдавецтвам “Мастацкая літаратура”, у т. л. пра В. Сахарчука] / Мікола Федзюковіч // Звязда. – 1990. – 5 сакав. – С. 4.

37. Філатаў, А. Цяпельца на ўзбочыне : успаміны пра В. Сахарчука / Аляксей Філатаў // Сельская праўда. – 9 ліп. – С. 3.

38. Шніп, В. Балада Васіля Сахарчука : [верш] / Віктар Шніп // Проза і паэзія агню : вершы, аповесці, эсэ. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. – С. 140.39. Яго вечны бор : [пра кнігу паэзіі В. Сахарчука “Мой вечны бор”] // Сельская праўда. – 2004. – 29 кастр.

Бібліяграфія

1. Никончук, Д. На пороге двойной юбилей : ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» – 50 лет / Дарья Никончук // Сельская праўда. – Жабінка, 2018. – 22 снежня. – С. 3.

2. Бензярук, А. Тарфяныя балоты дыктавалі змены ў жыцці : [пра вёску Гатча-Осаўскае Жабінкаўскага раёна] / Анатоль Бензярук // Сельская праўда. –  Жабінка, 2018. – 7 лютага. – С. 4.

3. Бортник, Н.В. Реконструкция вселяет оптимизм : интервью с директором ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» Н.В. Бортником / Николай Владимирович Бортник ; записала Свелана Беляк // Сельская праўда. – Жабінка, 2016. – 20 студзеня. – С. 2, 3.

4. Бортнік, М.У. М.У. Бортнік: «Працаваць на перспектыву» : ААТ «Торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі» – 45 гадоў : [размова з дырэктарам торфапрадпрыемства] / Мікалай Уладзіміравіч Бортнік ; гутарыла Святлана Кіслая // Сельская праўда. – Жабінка, 2014. – 8 лютага. – С. 3.

5. Энергия тепла :  ОАО «Торфобрикетный завод «Гатча-Осовский» увеличивает объемы торфодобычи, производства и реализации брикета // Народная газета. – 2013. – 20 красавіка. – С. 8.

6. Бортнік, М.У. «Патрэбна зладжаная работа каманды…» : [інтэрв'ю з дырэктарам ААТ «Торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі» М.У. Бортнікам] / Мікалай Уладзіміравіч Бортнік ; гутарыла Дар’я Падалінская // Сельская праўда. – Жабінка, 2013. – 30 студзеня. – С. 3.

7. Каско, А. «Там, дзе піраміды» : [пра ўчастак здабычы торфу прадпрыемства «Гатча-Осаўскае»] / А. Каско // Сельская праўда. – Жабінка, 2009. – 20 мая. – С. 2.

8. Калектыў «Гатча-Осаўскага» імкнецца ў будучыню : [да 40-годдзя торфапрадпрыества] // Сельская праўда. – Жабінка, 2009. – 7 лютага. – С. 2-3.

9. Бортнік, М. «У будучыню глядзім з аптымізмам» : [да 35-годдзя торфапрадпрыества] / М. Бортнік // Сельская праўда. – Жабінка, 2004. – 14 студзеня. 

10. Орлова, И. Почему интересы отдельных государственных структур не могут вызреть в общегосударственный интерес? : на этот вопрос более десятка лет пытается найти ответ директор не совсем рядового торфопредприятия / Ирина Орлова // Народная газета. – 2003. – 27 снежня.

11. Бортнік, М. У будучыню глядзім з аптымізмам : заводу «Гатча-Осаўскі» – 30 : [гутарка з дырэктарам завода] / М. Бортнік ; гутарыла А. Антонава // Сельская праўда. – Жабінка, 1999. – 6 лютага. – С. 2.

12. Антонава, А. «Сонечны камень» чакае свайго часу, або Святло ў канцы эканамічнага тунеля торфабрыкетнага завода «Гатча-Осаўскі» / А. Антонава // Сельская праўда. – Жабінка, 1997. – 24 верасня. – С. 2. 

13. «Гатча-Осовский клондайк» // Знамя юности. – 1996. – 31 января.

14. Бортнік, М.У. Завод без сырваіны – насельніцтва без паліва, або Не зусім святочнае інтэрв’ю дырэктара торфабрыкетнага завода «Гатча-Осаўскі» М.У. Бортніка / М.У. Бортнік ; гутарыла С. Вішнеўская // Сельская праўда. – Жабінка, 1994. – 26 лютага.

15. Ім – брыкеты, нам – долары : [торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі» выходзіць на замежны рынак] // Звязда. – 1992. – 8 снежня.

16. Шалягейка, В. У авангардзе калектыву / В. Шалягейка // Сельская праўда. – Жабiнка, 1986. – 22 ліпеня.

17. Мартынчык, К. Мая рабочая гордасць : [пра торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі»] / К. Мартынчык // Сельская праўда. – Жабінка, 1985. –7 кастрычніка. 

18. Аксенін, С. На аб’екце «Гатча» : фотарэпартаж / С. Аксенін // Сельская праўда. – Жабінка, 1983. – 26 лютага.

19. Шалягейка, В. Памножыць працоўны плён : [пра торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі»] / В. Шалягейка // Сельская праўда. – Жабінка, 1982. – 23 лютага.

20. Леоновец, А. Наследство : [о директоре торфобрикетного завода «Гатча-Осовский» В.М. Скрябине] / А. Леоновец // Заря. – 1981. – 6 марта.

21. Каско, А. Новыя арыенціры : [торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі»] / А. Каско // Сельская праўда. – Жабінка, 1980. – 21 лютага.

22. Сацыялістычныя абавязацельствы калектыву торфабрыкетнага завода «Гатча-Осаўцы» на 1978 год // Сельская праўда. – Жабінка, 1978. – 31 студз.

23. Панасюк, У. Школа дзелавітасці / У. Панасюк // Сельская праўда. – Жабінка, 1977. – 17 мая.

24. Гатоўчыц, А. Таварыш : [пра Р. Путырскага] / А. Гатоўчыц // Сельская праўда. – Жабінка, 1977. – 9 красавіка.

25. Міцковіч, І. У адзінстве з практыкай / І. Міцковіч // Сельская праўда. – Жабінка, 1976. – 12 кастрычніка.

26. Путырская, Н. Торфабрыкетны завод / Н. Путырская // Сельская праўда. – Жабінка, 1970. – 29 снежня.

torfzavod

АAТ «Торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі» знаходзіцца на тэрыторыі Ленінскага сельскага Савета Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Ажыццяўляе здабычу фрэзернага торфу і яго перапрацоўку для вытворчасці паліўных брыкетаў. Вядзецца праца па арганізацыі вытворчасці торфу-сапрапелевых угнаенняў магутнасцю 1000 тон у год.

Праектнае заданне на будаўніцтва торфабрыкетнага завода «Гатча- Осаўскае» з сыравіннай базай распрацавана інстытутам «Белдзяржпраторф» Упраўлення тарфяной прамысловасці СНГ БССР на падставе задання на праектаванне, узгодненага з Дзяржпланам БССР ад 5 лютага 1965 году і зацверджанага Саўнаргасам БССР ад 9 лютага 1965 года.

Будаўніцтва торфабрыкетнага прадпрыемства «Гатча-Осаўскае» пачата ў 1966 годзе. Назва паходзіць ад злучэння назваў двух радовішчаў торфу, уключаных у сыравінную базу прадпрыемства.

«Пляцоўка для будаўніцтва брыкетнага завода і прамзоны размешчана на малапрыдатных ворных землях саўгаса «Рагазнянскі» Кобрынскага раёна (цяпер Жабінкаўскі р-н) і знаходзіцца на паўднёвым захадзе ад вёскі Рыкавічы (цяпер в. Чыжэўшчына) на адлегласці 600 м і на поўдзень ад аўтамагістралі Масква-Брэст на адлегласці 400 м. Выбар пляцоўкі зроблены камісіяй…» (акт выбару ад 17 ліпеня 1964).

У адпаведнасці з заданнем на праектаванне і дазволам Дзяржбуда БССР ад 18.02.1965 года будаўніцтва торфабрыкетнага завода прынята па паўторна-ужывальнаму праекту дзеючага торфабрыкетнага завода «Радзічава» (Слуцкі раён Мінскай вобласці).

Кіраваў будаўніцтвам завода дырэктар торфабрыкетнага завода «Кобрынскі» Патоня В.М.

На першым этапе будаваўся брыкетных цэх. У якасці асноўнага тэхналагічнага абсталявання брыкетнага цэха служылі тры парагазавыя сушылкі, тры прэсы і тры грохаты (прылада, якая ўжываецца на прадпрыемствах па перапрацоўцы торфу і прызначаецца для падзелу сыпучых матэрыялаў па памерах кавалкаў). Усё тэхналагічнае абсталяванне айчыннай вытворчасці.

Для забеспячэння аб'ектаў торфабрыкетнага завода, прамзоны і пасёлка цяплом, гарачым водазабеспячэннем пачалося таксама будаўніцтва кацельні, якая знаходзілася ў блоку з галоўным корпусам брыкетнага цэха.

Акрамя таго вялося будаўніцтва блока дапаможных службаў: рамонтна-механічнай майстэрні, лакаматыўна-вагоннага дэпо, пажарнага дэпо, матэрыяльнага склада і заводакіраўніцтва.

Брэсцкім аблвыканкамам і Міністэрствам сельскай гаспадаркі БССР прынята рашэнне аб адводзе Міністэрству тарфяной прамысловасці БССР пад сыравінную базу торфабрыкетнага завода «Гатча-Осаўскае» зямельнага ўчастка агульнай плошчай 2016 га з зямель саўгаса «Рагазнянскі» Кобрынскага раёна (цяпер Жабінкаўскі р-н). Работы па асушэнню забалочаных зямель, адведзеных пад сыравінную базу завода скончаны ў снежні 1968 года.

31 снежня 1968 года загадам Міністэрства тарфяной прамысловасці БССР торфабрыкетны завод уводзіцца ў эксплуатацыю з 1 студзеня 1969 года.  У гэты дзень выпушчана пробная партыя прадукцыі, а па-сапраўднаму вытворчасць тарфянога брыкету распачалася 7 лютага, пасля давяршэння пусканаладачных работ. Першапачатковая магутнасць завода склала 50 тыс. тон тарфяных брыкетаў у год. 

Вытворчае рэспубліканскае ўнітарнае торфапрадпрыемства «Гатча-Осаўскае» створана на падставе пастановы Савета Міністраў БССР № 10 ад 15 студзеня 1969 года і ўвайшло ў склад Беларускага дзяржаўнага вытворчага аб'яднання па паліву і газіфікацыі (ДВА «Белпалівагаз»). У першы год на торфапрадпрыемстве працавалі 231 чалавек.

У 1975 годзе з мэтай павышэння якасці прадукцыі праведзена рэканструкцыя брыкетнага цэха з устаноўкай сушылкі вытворчасці ГДР. Праектная прадукцыйнасць завода пасля рэканструкцыі склала 55 тыс. тон тарфяных брыкетаў у год.

У сувязі з вычарпаннем сыравінных рэсурсаў, памяншэннем аб'ёмаў здабычы торфу і вытворчасці таварнай прадукцыі і ў мэтах спрашчэння структуры кіравання, у адпаведнасці з Пастановай СМ БССР ад 23 лютага 1984 года з 01.01.1985 года торфапрадпрыемства «Гатча-Осовское» аб'яднана з торфапрадпрыемствам «Чапелеўскае багно» Пружанскага раёна, пасля чаго аб'яднанае прадпрыемства названа торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі».

На падставе загаду № 106 ад 24.12.1985 г. «Аб удасканаленні структуры кіравання галіной» створана вытворчае торфабрыкетнае аб'яднанне «Гатча-Осаўскае»: аб'яднаны торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі» (галаўное прадпрыемства) і полубрыкетны завод «Любашкінскае» (на правах вытворчай адзінкі; в. Любашкі (з 1970 – в. Галоўчыцы) Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці).

У 1987 годзе праведзена рэканструкцыя кацельні завода з пераводам на прыродны газ. 

У 1988 годзе ўпершыню апрабаваная тэхналогія вытворчасці торфавугольных брыкетаў, у 1989 годзе іх выпушчана 83 тыс. тон.

Загадам «Дзяржкампалгаз» № 37 ад 21 лістапада 1988 года торфабрыкетнага аб'яднанне «Гатча-Осаўскае» пераўтворана ў торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі».

22 кастрычніка 1996 года праведзена агульнарэспубліканская рэгістрацыя торфабрыкетнага завода «Гатча-Осаўскі» за № 9 у Адзіным дзяржаўным рэестры юрыдычных асоб.

1 студзеня 2009 года прадпрыемства адзначыла 40-гадовы юбілей. 3 снежня 2009 года яно рэарганізавана ў Адкрытае акцыянернае таварыства «Торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі».

У 2011 г. на заводзе завершана будаўніцтва лініі па выпуску фрэзернага торфу. У наступныя гады праведзены: распрацоўка пляцоўкі пад здабычу фрэзернага торфу на захад ад в. Падзяменне на землях ААТ «Гарадзец-Агра» Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці (2016); рэканструкцыя кацельні з пераводам на фрэзерны торф (2017); распрацоўка пляцоўкі для здабычы фрэзернага торфу з пад'язной аўтамабільнай дарогай і месцам для складавання торфу на тарфяным радовішчы «Завіднюўка» на захад ад в. Козій Брод Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці (2017-2018).

Торфабрыкетны завод прызнаваўся пераможцам сацыялістычных спаборніцтваў сярод прамысловых прадпрыемстваў Жабінкаўскага раёна: у 1989, 1983, 1982, 1979, 1974, 1971 гадах.

Пастановамі ЦК КПБ калектыў торфабрыкетнага завода «Гатча-Осаўскі» за датэрміновае выкананне народнагаспадарчага плана 1974 і 1975 гадоў прызнаны пераможцам у сацыялістычным спаборніцтве калектываў прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый і ўзнагароджаны пераходным Чырвоным Сцягам ЦК КПБ, Савета міністраў БССР, Белсаўпрофа і ЦК ЛКСМБ.

ААТ «Торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі» ў цяперашні час уяўляе сабой: участак здабычы торфу; брыкетны цэх; транспартны цэх; рамонтна-механічны ўчастак; рамонтна-будаўнічы ўчастак; цэх па здабычы і брыкетаванню торфу «Кобрынскі». Кацельня брыкетнага цэха ўжываецца толькі ў вытворчых мэтах (да кастрычніка 2011 года яна выкарыстоўвалася для ацяплення і гарачага водазабеспячэння аграгарадка Ленінскі).

Асноўным відам дзейнасці ААТ «Торфабрыкетны завод «Гатча-Осаўскі» з'яўляецца вытворчасць тарфяных брыкетаў, да іншых відах дзейнасці арганізацыі адносяцца здабыча торфу і аказанне транспартных паслуг.

Агульныя вытворчыя магутнасці прадпрыемства складаюць 70 тыс. тон тарфяных брыкетаў у год, у тым ліку магутнасць брыкетнага цэха «Гатча-Осаўскі» – 55 тыс. тон і магутнасць брыкетнага цэха «Кобрынскі» – 15 тыс. тон. У 2018-м годзе здабыча торфу склала больш за 80 тыс. тон. На прадпрыемстве працуе звыш 120 чалавек.

Прадукцыя торфабрыкетнага завода пастаўляецца як на ўнутраны рынак, так і на экспарт. Асноўнымі спажыўцамі замежжа з'яўляюцца Рэспубліка Польшча і Літоўская Рэспубліка.

Торфабрыкетны завод узначальвалі:

Путырскі Рамуальд Паўлавіч – першы дырэктар завода

Скрабін Вячаслаў Іванавіч – 22.12.1978 г. – 23.12.1991 г.

Бортнік Мікалай Уладзіміравіч – 03.01.1992 г. – 2015 г.

Кляўзо Міхаіл Мікалаевіч – 22.12.2016 г. – па цяперашні час.

 

Бібліяграфія

Бібліяграфія

ТВОРЫ А.Р. БЕНЗЕРУКА

1. Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля : аповесць пра гераічны час і славутых рыцараў / Анатоль Бензярук ; маст. Уладзімір Даўгяла. – Мінск :  Мастацкая літаратура, 2012. – 130 с. : іл.

2. Свята для сэрца : невялікія гісторыі для юных беларусаў / Анатоль Бензярук ; маст. Алег Алейнік. – Мінск : Литература и Искусство, 2009. – 152 с.: іл.

3. Крупчыцы. 1794 год : падзеі і памяць роднай гісторыі / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2007. – 152 с.

4. Сорак дарог / Расціслаў Бензярук, Анатоль Бензярук. – Брэст : Альтернатива, 2007. – 148, [12] c., [4] л. іл. 

5. Дарогамі роднага краю : турыстычныя маршруты Жабінкаўскага раёна / склад. Анатоль Бензярук. – Брэст : Технический центр-88, 2007. – 24 с. : фат.

6. Касцюшкі-Сяхновіцкія : гісторыя старадаўняга роду / Анатоль Бензярук. – Брэст : Академия, 2006. – 132 с. : іл.

7. Колодец памяти : документальная повесть / Ростислав Бензерук, Анатолий Бензерук. – Брест : Академия, 2006. – 134 с. : ил.

8. Памяць нашае зямлі : гісторыка-культурныя мясціны Жабінкаўскага раёна / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2002. – 36 с. : іл. 

9. Наш край – Жабінкаўшчына : дапаможнік па гісторыі Беларусі / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 1996. – 109 с. : іл.

Складальнік

1. Літаратурная прастора Брэстчыны : анталогія твораў сяброў Брэсцкага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі : [зборнік] / [склад. А.Р. Бензярук ; гал. рэдактар Т.М. Гагакавава]. – Брэст : Редакция Брестской областной газеты «Заря», 2018. – 320 с. – (Актуальные проблемы идеологического обеспечения деятельности органов власти ; 2018, № 1/2).

2. Памяць. Жабінкаўскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [уклад. Р.Я. Смірнова ; рэдкал.: А.Л. Петрашкевіч і інш. ; раён. камісія па стварэнню гіст.-дакум. хронікі: А.Р. Бензярук і інш.]. – Мінск : Ураджай, 1999. – 510, [2] с., [6] л. іл. : іл.

3. По родным местам Тадеуша Костюшко : туристические маршруты Брестчины : буклет / Брест. обл. исполком ; сост: А. Бензерук и др. – Брест : Брествестпресс, 2006. – 1л. (слож. в 5 раз).

Публікацыі ў зборніках і даведніках

1. Жабінкаўскі раён / Анатоль Бензярук // Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. У 10 т. Т. 3. Кн. 1 : Брэсцкая вобласць / [рэд. кал.: Г.П. Пашкоў і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2006. – С. 309-356.

2. Крупчыцкі кармеліцкі кляштар / Анатоль Бензярук // Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя. У 3 т. Т. 2 : Кадэцкі корпус – Яцкевіч / [рэдкал.:Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2006. – С. 148. 

3. Жыж і Жыжка ; Трохграшовы : [апавяданні] / Анатоль Бензярук // Літаратурная прастора Брэстчыны : анталогія твораў сяброў Брэсцкага аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі / [склад. А.Р. Бензярук ; гал. рэдактар Т.М. Гагакавава]. – Брэст : Редакция Брестской областной газеты «Заря», 2018. – С. 25-31.

4. Куды блінок закаціўся? : казка / Анатоль Бензярук // Лірычны поўдзень : ад пачаткаў «Плыні» – літб’яднання пры газеце «Сельская праўда» / Р.М. Бензярук. – Брэст : Альтэрнатыва, 2017. – С. 54-56.

5. Пра мястэчка Ружу / Анатоль Бензярук // Зачараваны замак : легенды, паданні, казкі, песні / [уклад. У.М. Сіўчыкаў]. – Мінск : Папуры, 2016. – С. 54-56.

6. Гультай і Лянотка / Анатоль Бензярук // Як Мурлыку ашукалі : казкі / [уклад.В. Аляксеева]. – Мінск : Звязда, 2014. – С. 21-24.

7. Два Галёшы – пара; Куды блінок закаціўся; Вёска Прышыхвосты / Анатоль Бензярук // Куды блінок закаціўся : казкі / [уклад. В. Аляксеева]. – Мінск : Звязда, 2013. – С. 36-47.

8. Першы кароль Літвы; Дрэва Гедзіміна; Рыхтуйце добры нам прыём!; У паход няблізкі выйшаў прынц англійскі; Залаты пояс Кейстута; На полі Грунвальда; Карона Вітоўта; Не азірніся!; Як раней каралей абіралі; Жывое перамагае / Анатоль Бензярук // Цвёрды арэшак : апавяданні, абразкі, прыпавесці, фантазіі, навелы / [укладанне А. Масла]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – С. 5-24. – (Маладзік).

9. Славуты Полацк у агні; Нямігі крывавыя берагі; Вікінг і князёўна; Крыж Еўфрасінні; Прэч ідзі, нялюбы князь! : [апавяданні] / Анатоль Бензярук // Закаханы ў Снягурку : апавяданні, казкі, мініяцюры / [уклад. Алёна Масла]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – С. 44-56. – (Маладзік).

10. Жыццё Тадэвуша Касцюшкі / Анатоль Бензярук // Вясёлка : вершы, апавяданні, казкі, п’есы, песні / [уклад. М.А. Маляўка]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – С. 127-130.

11. Першы гісторык Жабінкі : нарыс / Анатоль Бензярук // Натхнёныя водарам роднага краю : сборник конкурсных работ / Главное управление идеологической работы Брестского облисполкома ; [отв. за выпуск Л.В. Бедуля]. – Брест : Брестская типография, 2012. – С. 9-14.

12. Жыццё Тадэвуша Касцюшкі / Анатоль Бензярук // Нам засталася спадчына : нарысы, вершы / [уклад. М. Маляўка, Т. Тарасава, У. Мазго]. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011. – С. 58-60.

13. Першая кніга пра апошняга караля / Анатоль Бензярук // Станіслаў Аўгуст Панятоўскі: манарх, асветнік, мецэнат / Леанід Несцярчук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2011. – С. 11-12.

14. Што ў хлопчыка на носе? Як Лянота з Гультаём дзяліліся; Лад у хаце / Анатоль Бензярук // Карусель / [сост. Т.А. Демидович]. – Брест: Альтернатива, 2010. – С. 30-35.

15. Куды блінок закаціўся? : казка / Анатоль Бензярук // Вясёлка : вершы, апавяданні, казкі. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2007. – С. 195-196.

16. Пра Касцюшку і аўтара кнігі / Анатоль Бензярук // Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка. Вяртанне героя / Леанід Несцярчук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2006. – С. 11-16. – (Знакамітыя людзі Беларусі).

17. Всегда на линии огня / Анатоль Бензярук // История пожарной службыг. Рогачева. 1879-2004 годы / М. Ольха, В. Поладенко. – Рогачев, 2004. – С. 4-6.

18. Пра мястэчка Ружу / Анатоль Бензярук // Бярозка : вершы, апавяданн, эсэ / [уклад. У.В. Мароз]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2003. – С. 187-193. 

19. Калі нарадзіўся Тадэвуш Касцюшка: спрэчка, якая цягнецца 200 гадоў / Анатоль Бензярук // Тадэвуш Касцюшка ў дыскурсе 200-гадовай прасторы памяці : матэр. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22 чэрвеня 2017 г.) / [уклад. А. Трафімчук ; пад рэд. акадэміка А. Лакоткі]. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2018. – С. 10-16.

20. Валынскія і Палескія вытокі роду Касцюшкаў-Сяхновіцкіх / Анатоль Бензярук // Хроніки Ладомеріі. Выпуск ІІ. Матеріали ІІ Всеукраінскоі історико-краезнавчоі конференціі, присвяченоі 1025-й річниці заснування епископськоі кафедри у Володимирі. 30 листопада 2017 року, м. Володимир-Волинский / [заг. ред. В. Пикалюк]. – Тернопіль : Паляниця, 2017. – С. 75-80.

21. Справы каралевы Боны / Анатоль Бензярук // Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання па ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі : тэксты дыктантаў / [склад. І.У. Булаўкіна і інш.]. – Мінск : НІА : Аверсэв, 2017. – С. 48-49.

22. Куды блінок закаціўся? : казка / Анатоль Бензярук // Пазакласнае чытанне ў 3–4 класах : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / Н.У. Антонава, Г.А. Галяш. – Мінск : Нац. Ін-т адукацыі, 2014. – С. 32-36.

23. Справы каралевы Боны / Анатоль Бензярук // Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў : узровень агульнай базавай адукацыі : тэксты дыктантаў / [склад. Л.М. Гамеза і інш.]. – Мінск : НІА: Аверсэв, 2011. – С. 31.

24. 12 крокаў да краязнаўства : методыка прылучэння школьнікаў да гістарычнай спадчыны / Анатоль Бензярук // Румлёўскія старонкі: турыстычны патэнцыял нацыянальнай культурна-гістарычнай спадчыны Панямоння : матэрыялы III адкрытай навукова-практычнай канферэнцыі па праблемах рэгіяналістыкі і краязнаўства «Румлёўскія чытанні», Гродна, 19 лютага 2009 г. / Установа адукацыі «Гродзенскі дзярж. ун-т імя Я.Купалы» ; [рэдкал.: В.В. Швед і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2010. – С. 4-30.

25. Стваральнік уніі : [пра Адама Пацея] / Анатоль Бензярук // Вывучаем беларускі правапіс. 5-9 кл. : вучэб.-метад. комплекс / Г.М. Валочка,В.У. Зелянко. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010. – С. 130-131. – Са зместу : [А. Бензярук]. – С. 75, 76.

26. Пра Ружаны / Анатоль Бензярук // Беларуская мова : вучэб. дапам. для 8-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / З.І. Бадзевіч, І.М. Саматыя. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2009. – С. 107-108.

27. Епіскап Брэсцкі Ігнацій Жалязоўскі / Анатоль Бензярук // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1. / ГрДУ імя Я. Купалы ; [рэдкал. С.В. Марозаваі інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2009. – С. 329-332.

28. Методыка далучэння дзяцей школьнага ўзросту да гісторыка-культурнай спадчыны / Анатоль Бензярук // Традыцыйная культура і дзеці : праблемы этнавыхавання. Вып. 3 : матэрыялы IV Рэспубліканскай навук.-практ. канферэнцыі, г.п. Акцябрскі, 2-3 крас. 2008 г. / [рэдкал.: М.А. Козенка (аўт. праекта і ўклад.), А.М. Боганева, Т.Б. Варфаламеева]. – Мінск : БелДІПК, 2008. – С. 116-121.

29. Сяброўства / Анатоль Бензярук // Дыктанты па беларускай мове для 5-10 кл. / [аўт.-склад. Г.У. Важнік]. – Мінск : Юнипресс, 2008. – С. 38-39.

30. Унёсак Юліяна Нямцэвіча ў стварэнне біяграфіі Тадэвуша Касцюшкі / Анатоль Бензярук // Юльян Урсын Нямцэвіч : асоба ў кантэксце часу : да 250-годдзя з дня нараджэння : міжнар. нав.-практычн. канферэнцыя, Брэст, 30-31 мая 2008 г. / [склад.: С.У. Басаў, А.М. Мяснянкіна ; рэд. Л.М. Несцярчук]. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2008. – С. 177-183.

31. Асвятленне баявых дзеянняў на Берасцейшчыне ў рапартах кіраўнікоў расійскіх фарміраванняў (ліпень – верасень 1794 года) / Анатоль Бензярук // Краязнаўства Берасцейшчыны : стан і перспектывы развіцця : матэрыялы круглага стала, Брэст, 12 снежня 2006 г. / Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага. – Брэст : [БрДУ імя А.С. Пушкіна], 2007. – С. 11-15.

32. Т. Костюшко – великий сын Белорусской земли / Анатоль Бензярук // По родным местам Тадеуша Костюшко : туристические маршруты Брестчины : [буклет] / Управление по физической культуре, спорту и туризму Брестского облисполкома. – Брест : Технический центр-88, 2007.

33. Баявыя дзеянні вакол Брэста летам і восенню 1794 года / Анатоль Бензярук // Знаменитые полякии Полесья. Тадеуш Костюшко (1746-1817) : матер. междунар. поп.-научн. конференции / [под. ред. Х. Бурштыньской, З. Левчук]. – Брест : Академия, 2006. – С.19-23.

34. Праграма класа саломапляцення Залуззеўскай ШНТ Жабінкаўскага раёна / А.Р. Бензярук // Зборнік праграм для дзіцячых школ народнай творчасці / А.Р. Бензярук, Л.М. Пратасевіч. – Брэст, 2004. – С. 27-33.

Аб жыцці і творчасці А.Р. Бензерука

КНІГІ: 

1. Бензярук Анатоль Расціслававіч (нар. 04.01.1969 г.) // Творчы партрэт пісьменніцкай суполкі : біябібліяграфічны даведнік / [склад. Н.М. Парчук]. – Брэст : Альтернатива, 2018. – С. 17-23.

2. Бензярук Анатоль // Культура Беларусі : энцыклапедыя. У 6 т. Т. 1 / [редкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – С. 657.

3. Бензерук Анатолий // Кто есть кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ. Выпуск 3 / [под ред. И.В. Чекалова]. – Мінск : Энциклопедикс, 2006. – С. 38.

4. Бензерук Анатолий Ростиславович // Кто есть кто в Республике Беларусь / [под ред. И.В. Чекалова]. – Минск : Энциклопедикс, 2004. – С. 31. 

5. Анатоль Бензярук (нар. у 1969 годзе) // Літаратурная карта Берасцейшчыны / Галоўнае ўправленне ідеалагічнай работы Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі ; [укл. і рэд. Анатоль Крэйзіч]. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2008. – С. 220.

6. Тамашэвіч, Г. Сказанне пра Грунвальд / Георгій Тамашэвіч // Журналистские будни / Георгий Томашевич. – Брест : Брестская типография, 2014. – С. 26-27.

7. Пресс-тур в глубинку : информ. проект Мин-ва информ. РБ и бел. прессы / [сост. Е.М. Галиновская ; фото В.В. Гиль]. – Минск : Обществ. пресс-центр Дома прессы, 2006. – 320 с. – Из содержания : [А. Бензерук]. – С. 307.

8. Регион. Брестская область: время действий и преобразований = Тhe region. Region Brest: the time of actions and transformations : фотоальбом / [ред.-сост. З.К. Пригодич ; фото А.Г. Шаблюк и др. ; пер. на англ.: С.П. Столица и др.]. – Минск : Обществ. пресс-центр Дома прессы, 2006. – 199 с. – Из содерж. : [А. Бензерук].

ПЕРЫЁДЫКА:

1. Дземідовіч, Т. Пісьменнік з гарачым сэрцам : жабінкаўскаму гісторыку, краязнаўцу, журналісту, празаіку Анатолю Бензеруку ўчора споўнілася пяцьдзясят гадоў / Таццяна Дземідовіч // Заря. – 2019. – 5 января. – С. 14.

2. Баброва, А. Краязнавец, пісьменнік і журналіст : [да 50-годдзя А. Бензерука] / Алена Баброва // Сельская праўда. – 2019. – 5 студзеня. – С. 4.

3. Васількова, Т. Пад адной вокладкай : анталогію «Літаратурная прастора Брэстчыны» прадставіли шырокай публіцы / Тамара Васількова // Заря. – 2018. – 15 декабря. – С. 14.

4. «Літаратурная прастора Брэстчыны» : [прэзентацыя кнігі, складальнікам якой стаў А. Бензярук, прайшла ў Брэсцкай гарадской бібліятэцы імя А.С. Пушкіна] // Сельска праўда. – 2018. – 15 снежня. – С. 2.

5. Дземідовіч, Т. Свята ў Полацку : [Дзень беларускага пісьменства, у якім прыняў удзел А. Бензярук] / Таццяна Дземідовіч // Заря. – 2017. – 14 верасня. – С. 19.

6. Журналіст, гісторык, пісьменнік : [творчасць А.Р. Бензярука] // Астрамечаўскі рукапіс : Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах / рэд. і ўклад. Аляксандр Валковіч. – 2017. – № 3. – С. 48.

7. Бурдыка В. Літаратурны дуэт : бацька і сын : [аб жыцці і творчай дзейнасці Расціслава і Анатоля Бензярукоў] // Народная трыбуна. – 2015. – 27 лістапада. – С. 11.

8. «Сваёй зямлі прысвечаныя словы» : [у Брэсцкім музеі «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці» адбылася творчая сустрэча з пісьменнікамі Расціславам і Анатолем Бензерукамі ; кар. інф-цыя] // Сельская праўда. – 2015. – 3 кастрычніка. – С. 2.

9. Локун, В. Цэнтрам быційнай прасторы  : [у т.л. рэцэнзія на кнігу А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля»] / Валянціна Локун // Маладосць. – 2013. – № 10. – С. 56-60.

10. Кнігу аб Грунвальдскай бітве прэзентуюць ў Брэсце : [прэзентацыя кнігіА. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля» ў Брэсцкай абласной бібліятэкі] // Брестская газета. – 2013. – 17-23 мая. – С. 2.

11. Гармель, А. У кнігарню – на сустрэчу з пісьменнікам [творчая сустрэча зА. Бензеруком у кнігарні «Іскра»] / Алена Гармель // Заря. – 2013. – 6 апреля. – С. 8.

12. Бяласін, Я. Кнігарня «Іскра» зладзіла першую сустрэчу з аўтарам : [прэзентацыя кнігі Анатоля Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля»; г. Брэст] / Яўген Бяласін // Брестский курьер. – 2013. – 4 апреля. – С. 22.

13. Гетман, І. Аповесць пра Грунвальдскую бой : новая кніга пісьменніка Анатоля Бензерука вучыць любіць Бацькаўшчыну / Ігар Гетман // Заря. – 2013. – 15 сакавіка. – С. 3.

14. Гетман І. Аповесць пра Грунвальдскую бітву / Ігар Гетман // Заря над Бугом. – 2013. – 7 март.

15. Гетман, І. У сэрцы мячамі : [аб кнізе А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо дванаццать абаронцаў караля»] / Ігар Гетман // Брестский вестник. – 2013. – 7 марта. – С. 6.

16. Гетман, І. Аповесць пра Грунвальдскі бой / Ігар Гетман // Навіны Камянеччыны. – 2013. – 2 сакавіка. – С. 17.

17. Ганчар, І. У ліку лепшых – «Мячы Грунвальда» : [аповесць «Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля» адзначана на нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі – 2013» дыпломам І ступені] / Ірына Ганчар // Сельская праўда. – 2013. – 13 лютага. – С. 1.

18. Тамашэвіч, Г. Сказанне пра Грунвальд [рэцэнзія на кнігу А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля»] / Георгій Тамашэвіч // Заря. – 2013. – 7 февраля. – С. 18.

19. Бензярук, А. «Шчаслівы знаёмствам з малой радзімай» : [інтэрв’ю з А. Бензеруком] / Анатоль Бензярук // Лунінецкія навіны. – 2012. – 21 снежня. – С. 6.

20. Рублевская Л. Тысяча причин для радости [обзор книг, в том числе повести А. Бензерука «Мячы Грунвальда, альбо Дванаццаць абаронцаў караля»] / Людмила Рублевская // Советская Белоруссия. – 2012. – 21 сентября. – С. 16.

21. Лапіцкая, А. Вобразна, моцна, вынаходліва! / А. Лапіцкая // Літаратура і мастацтва. – 2011. – 30 верасня – С. 5.

22. Мацвіенка Р. Адзначылі сталасць творчасці : [пра ўганараванне літпрэміяй імя У. Калесніка, у т.л. А. Бензерука] / Р. Мацвіенка // Сельская праўда. – 2009. – 12 снежня. 

23. Лешніца, К. Традыцыі – палымнець!.. : [уручэнне літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка, у т.л. А. Бензеруку] / Кастусь Лешніца // ЛiМ. – 2009. – 11 снежня. – С. 3.

24. Прэмія імя У. Калесніка : [уручэнне літаратурнай прэміі імя У. Калесніка,у т.л. А. Бензеруку] // Навiны Камянеччыны. – 2009. – 9 снежня. – С. 1.

25. Бурдыка, В. Шлях на Парнас : [уручэнне літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка, у т.л. А. Бензеруку] / Вячаслаў Бурдыка // Народная трыбуна. – 2009. – 5 снежня. – С. 11.

26. Елянеўскі, М. Зорнасць «Лунінскай восені» : [уручэнне літаратурнай прэміі імя У. Калесніка] / Мікалай Елянеўскі // Полесская правда. – Пинск, 2009. – 5 декабря. – С. 1-2.

27. Арлоў, І. ...Дзе слова роднае лунае : [уручэнне літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка, у т.л. А. Бензеруку] / І. Арлоў // Вечерний Брест. – 2009. – 4 декабря. – С. 5.

28. Паўлюкевіч, Н. Цяплом сагрэе «Лунінская восень»: [вынікі літаратурнай прэміі імя У. Калесніка, прайшла ў в.Лунін Лунінецкага раёна] / Н. Паўлюкевіч // Лунiнецкiя навiны. – 2009. – 4 снежня. – С. 1-2.

29. Грышкавец, В. І слова ў сэрцы адгукнецца : [вынікі літаратурнай прэміі імяУ. Калесніка] / В. Грышкавец // Заря. – 2009. – 3 декабря. – С. 2.

30. Свістуновіч, С. Усе мы дзеці аднаго народа : [вынікі літаратурнай прэміі імя У. Калесніка] / Сымон Свістуновіч // Звязда. – 2009. – 3 снежня. – С. 6.

31. Крэйдзіч А. «Свята для сэрца», або Кніга, без якой не абысціся ніводнай школе : [крытыка на кнігу А. Бензерука «Свята для сэрца»] / Анатоль Крэйдзич // Заря. – 2009. – 22 октября.

 32. Крэйдзіч, А. «Свята для сэрца», або кніга, без якой не абысціся ніводнай школе / Анатоль Крэйдзіч // Чырвоная звязда. – Iванава, 2009. – 20 кастрычніка.

33. Крэйдзіч, А. «Свята для сэрца», або кніга, без якой не абысціся ніводнай школе / Анатоль Крэйдзіч // Iвацэвiцкi веснiк. – 2009. – 20 кастрычніка.

34. Крэйдзіч, А. «Свята для сэрца», або кніга, без якой не абысціся ніводнай школе / Анатоль Крэйдзіч // Маяк. – Береза, 2009. – 10 октября. – С.7.

35. Яскевіч, С. Да роднага ішоў праз гісторыю : [творчасць А. Бензерука] / Святлана Яскевіч // Звязда. – 2009. – 5 верас. – С. 5.

36. Ганчар, І. Свята для дзіцячага і дарослага : [прэзінтацыя кнігі «Свята для сэрца» А. Бензерука ў УК «Брэсцкая абласная бібліятэка»] / Ірына Ганчар // Сельская праўда. – 2009. – 6 чэрвеня.

37. Арлоў, І. Паміж коміксам і гісторыяй : [рэцэнзія на кнігу А. Бензерука «Свята для сэрца»] / Іван Арлоў // Вечерний Брест. – 2009. – 15 апреля. – С. 16

38. Кіт, А. Крупчыцы. 1794 год : [пра аднаімен. кн. А. Бензерука] / А. Кіт // ЛІМ. – 2008. – 28 сакавіка. – С. 4.

39. Арлоў, І. Чый подзвіг? : [крыт. на кн. А. Бензерука «Крупчыцы. 1794 год»] / І. Арлоў // Вечерний Брест. – 2008. – 2 апреля. – С. 8.

40. Маргевiч, Р. Сорак слаўных дарог : [прэзентацыя кнiгi Р. i А. Бензярукоў «Сорак дарог»] / Р. Маргевiч // Сельская праўда. – 2008. – 6 снежня.

41. Бензярук, А. Пра выдатны род славутай зямлі : рамова з вядучым метадыстам аддзела культуры райвыканкама па ахове гісторыка-культурнай спадчыны А. Бензеруком : [аб яго новай кнізе «Касцюшкі-Сяхновіцкія»] / А. Бензярук ; гутарыл Р. Мацвіенка // Сельская праўда. – 2006. – 8 лютага. – С. 3.

42. Мацвiенка, Р. Iх рукi дакранулiся да музеяў [пра энтузiястаў стварэння i развiцца школьных музеяў у раёне, у т.л. А. Бензерука,] / Р. Мацвiенка // Сельская праўда. – 2005. – 14 снежня.

43. Гэта – Жабінкаўшчына : [аб кн. А. Бензерука «Наш край –Жабінкаўшчына»] // ЛіМ. – 1998. – 27 лютага. – С. 6.

44. Яскевіч, С. Настаўнік кніжку напісаў : [аб кн. А. Бензерука «Наш край – Жабінкаўшчына»] / С. Яскевіч // Заря. – 1997. – 5 июня.

Сказка «Куды блінок закаціўся» - 1 страница, 2 страница.

БІБЛІЯГРАФІЯ


1. Будько Григорий Григорьевич // Регионы Беларуси : энциклопедия. В 7 т. Т. 1. Брестская область. В 2 кн. Кн. 1 / [ред. кол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др.] – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. – С. 217.

2. Будзько Рыгор Рыгоравіч // Архітэктура Беларусі: энцыклапедычны даведнік / рэд. кал.: А.А. Воінаў і інш. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. – С. 578.

3. Будько Григорий Григорьевич // Архитекторы Советской Белоруссии : биогр. справочник / Союз архитекторов БССР ; [авт.-сост.: В.И. Аникин и др]. – Минск : Беларусь, 1991. – С. 20.

4. Бензярук, Р. Яго нязменная любоў : Будзько Рыгор Рыгоравіч // Сорак дарог / Расціслаў Бензярук, Анатоль Бензярук. – Брэст : Альтернатива, 2007. – С. 105-109.

5.  Гарбуль, П.І. Жыллёвае будаўніцтва ў горадзе ў 1950–1990-я гады / П.І. Гарбуль // Памяць. Брэст. У 2 кн. Кн. 2 : гіст.-дакум. хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі / [укл.А.П. Кондак ; рэдкал.: Г.К. Кісялёў і інш.]. – Мінск : Белта, 2001. – С. 450-465. – Са зместу : [Р.Р. Будзько]. – С. 456.

6. Союза архитекторов БССР областная организация: [упом. Г. Будько] // Брест : энцикл. справочник. – Минск, 1987. – С. 336-337.

7. «Брестгражданпроект» // Брест : энцикл. справочник. – Минск, 1987. – С. 102-103.

8. Савостёнок, Д. Архитектурное развитие г. Бреста в 1970-е годы / Д. Савостёнок // Моладзь Берасцейшчыны : зб. студ. навук. прац. – Брэст, 2002. – С. 130-132.

9. Город прощается с архитектором Григорием Будько // Вечерний Брест. – 2017. – 7 июля. – С. 8.

10. Ляўчук, З. Равеснік Вялікай Перамогі : [70 гадоў Брэсцкаму дзяржаўнаму ўніверсітэту імя А.С. Пушкіна ; спіс жабінкаўскіх выпускнікоў і выкладчыкаў БрГУ імя А.С. Пушкіна, што паходзяць з Жабінкаўскага краю, у т.л. Р.Р. Будзько] / Зінаіда Ляўчук // Сельская праўда. – Жабінка, 2015. – 5 снежня. – С. 3.

11. Бензярук, Р. Рыгор Будзько: «Любоў мая – Жабінкаўскі раён» / Расціслаў Бензярук // Сельская праўда. – Жабiнка, 2005. – 5 кастрычніка. – С. 3.

 

 

Рыгор Рыгоравіч

 

Будзько

 

byytko

Рыгор Рыгоравіч Будзько нарадзіўся 4 красавіка 1933 года ў сям'і Рыгора Давідавіча і Кацярыны Паўлаўны ў вёсцы Арэпічы Жыцінскай гміны Брэсцкага павета Палескага ваяводства (цяпер Сцяпанкаўскага сельсавета Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці). Пасля яго нарадзіліся сястра Вольга і брат Глеб.
Рыгор пачынаў вучыцца яшчэ за польскім часам, потым была руская школа. Да Вялікай Айчыннай вайны паспеў закончыць тры класы, працягнуў вучобу пасля вызвалення Беларусі ў 1944 годзе. Пасля заканчэння Арэпіцкай школы паступіў на факультэт «Архітэктура» ў Львоўскі палітэхнічны інстытут, які скончыў у 1957 годзе. У гэтым жа годзе уладкаваўся на працу ў Гродзенскі філіял інстытута «Белдзяржпраект» (з 1959 г. – Гродзенская абласная праектная кантора «Аблпраект»).
Пераехаўшы ў 1961 годзе ў Брэст, Рыгор Будзько каля дваццаці гадоў адпрацаваў у інстытуце «Брэстграмадзянпраект», дзе з'яўляўся галоўным архітэктарам праектаў.
У 1960 гады пачала развівацца такая форма сучаснай забудовы горада, як архітэктурныя ансамблі. Адзін з першых у Брэсце архітэктурных ансамбляў сфарміраваўся на плошчы Леніна, якая стала адміністрацыйным і грамадскім цэнтрам горада. Усходняя частка плошчы (будынак аблсаўпрафа, шматкватэрныя жылыя дамы з гандлёвымі і грамадскімі ўстановамі ў першых паверхах) забудавана ў 1961–1963 гадах – архітэктары Р.Будзько, З.Леўчанка, Л.Маскалевіч, А.Сувораў. Рыгор Рыгоравіч удзельнічаў у праектаванні жылой забудовы па вул. Маскоўскай (1966), вул. Луннай, бульвары касманаўтаў, мікрараёна «Усход 3» (1978).
У 1962 годзе стварылася сям'я Рыгора і Раісы Будзько, у якой нарадзіліся дочкі Іна і Жанна.
З 1959 года Рыгор Рыгоравіч Будзько – член Саюза архітэктараў БССР, а з 1967 года па 1988 год ён з'яўляўся старшынёй Брэсцкага абласнога аддзялення СА БССР. У гэты час арганізаваў Дом архітэктараў – фактычна творчую лабараторыю, якая дала магчымасць перайсці ад муніцыпальных праектаў да свабоднага праектавання, выканала ў Брэсце ролю папярэдніка творчых майстэрняў, дзе сабраліся самыя таленавітыя дойліды, дзякуючы якім горад пачаў развівацца ў сучасных напрамках архітэктуры.
У 1979 годзе Будзько перайшоў на пасаду галоўнага архітэктара інстытута «Брэстсельбудпраект». Па яго праекце ўзведзены галоўны корпус Брэсцкага педагагічнага інстытута ім. А.С. Пушкіна (1981). Складана знайсці раён у Брэсцкай вобласці, дзе б не ўзводзіліся будынкі, спраектаваныя архітэктарам Рыгорам Будзько: забудова цэнтральнай сядзібы пасёлкаў Мухавецкі (1969), Астрамечава, Белавежскі, Матыкалы Брэсцкага раёна; Дом праектных інстытутаў (1969) і Дом Саветаў (1974) у Пінску; праект і забудова цэнтральнай сядзібы калгасаў «Памяць Ільіча» Брэсцкага (1980) і «Белавежскі» Камянецкага раёнаў (1981, абодва ў сааўт.). Пасля выхаду на пенсію, Рыгор Рыгоравіч часта аказваў інстытуту «Брэстсельбудпраект» дапамогу праектамі жылых дамоў у вёсках Вярхі, Крыўляны, Грабаўцы, Пшанаі Жабінкаўскага раёна.
З маладых гадоў Рыгор Будзько захапляўся песнямі. Спачатку хадзіў на спевы ў клуб чыгуначнікаў, потым рэгулярна наведваў хор ветэранаў вайны і працы.
На працягу ўсяго творчага шляху архітэктар Будзько не забываў пра сваю малую радзіму. У г. Жабінка ім спраектаваны абнаўленне помніка воінам і партызанам (пліта, на якой выбіты імёны загінуўшых, і Вечны агонь), забудова мікрараёна насупраць бальніцы, сярэдняя школа № 1 (1971), гарадскі Дом культуры (1979). Па яго праектах пабудаваны школы ў вёсках Крыўляны і Хмелева Жабінкаўскага раёна.
Пісьменнік Расціслаў Бензярук прысвяціў Рыгору Будзько верш, у якім злучыў імёны горада Жабінка і слыннага земляка: «Тут шчыраваў калісь Рыгор Будзько: / для Жабінкі жадаў шчаслівай долі».
Плённая дзейнасць архітэктара высока ацэнена: ў 1970 годзе ён узнагароджаны «Сярэбраным медалём ВДНГ» і «Залатым медалём ВДНГ» у 1987, у 1971 годзе – медалём «За працоўную доблесць», у 1979-м і 1985-м гадах – Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.
Пайшоў з жыцця Рыгор Рыгоравіч Будзько 29 чэрвеня 2017 года, пахаваны ў Брэсце.

Бібліяграфія

Бібліяграфія

1. Бульковская Успенская церковь // Культура Беларусі : энцыклапедыя. [У 6 т.] Т. 2 : Б–Г. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2001. – С. 118.
2. Бульковская Успенская церковь // Регионы Беларуси : энциклопедия. В 7 т. Т. 1 : Брестская область. В 2 кн. Кн. 1 / [ред. кол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. – С. 218.
3. Кулагін, А.М. Царква ў гонар Успення Прасвятой Багародзіцы / А.М. Кулагiн // Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыкл. даведнік / А.М. Кулагiн. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – С. 58.
4. Булькова // Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. У 9 т. Т. 3. Кн. 1 : Брэсцкая вобласць / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэд. кал.: Г.П. Пашкоў і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2006. – С. 321-322.
5. Памяць. Жабінкаўскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [уклад. Р.Я. Смірнова ; рэд. А.Л. Петрашкевіч і інш.] – Мінск : Ураджай, 1999. – 512 c., [6] л. іл. – Са зместу: [Свята-Успенская царква ў Булькова]. – С. 456, 485.
6. Бензярук, А.Р. Памяць нашае зямлі : гісторыка-культурныя мясціны Жабінкаўскага раёна / А. Р. Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2002. – 36 с. : іл. – Са зместу: [в. Булькова]. С. 5, 6, 28.
7. Кузіч, М. Як Фенікс з попелу, паўстаў Успенскі храм : [гісторыя царквы ў в. Булькова] / Міхаіл Кузіч // Сельская праўда. – 2017. – 5 красавіка. – С. 3.
8. Рубашевский, Ю. Чья чаша? : [о Свято-Успенской церкви в д. Бульково] / Юрий Рубашевский // Вечерний Брест. – 2001. – 2 марта. – С. 8.
9. Гундяева, В. Церковь отреставрирована : [церковь Успения Пресвятой Богородицы около Бреста] / В. Гундяева // Царкоўнае слова. – 1996. – № 1. – С. 3.
10. Вішнеўская, С. «Ухіляйся ад зла і рабі дабро…» : [аб гісторыі Свята-Успенскай царквы ў в. Булькова і яе аднаўленні] / С. Вішнеўская // Сельская праўда. – 1995. – 30 снежня. – С. 2.
11. Вішнеўская, С. Заззяла царква блакітнымі купаламі… : [аб свячэнні Свята-Успенскай царквы ў в. Булькова] / С. Вішнеўская ; фота Ірыны Жук // Сельская праўда. – 1995. – 15 лістапада. – С. 1.
12. Глущенко, Т. Бульковская невеста принарядилась к своему 100-летию : [церковь в д. Бульково] / Т. Глущенко // Вечерний Брест. – 1995. – 10 ноября.
13. Асвячэнне Свята-Успенскай царквы ў в. Булькова / фота Ю. Кускова // Народная трыбуна. – 1994. – 26 лістапада.
14. Дух справедливости в Бульково : [об освящении церкви в д. Бульково] / фото Ю. Кускова // Вечерний Брест. – 1994. – 25 ноября. – С. 1.
15. Бензярук, Р. Дарога да храма : [адраджэнне Свята-Успенскай царквы ў в. Булькова] / Р. Бензярук // Сельская праўда. –1993. – 6 лютага.
16. Мірочнік, А. Вяртаецца ў вёску традыцыя : [пра малебен з нагоды закладкі Успенскай царквы ў в. Булькова] / А. Мірочнік, старшыня выканаўчага органа Свята-Успенскай царквы ; фота А. Ганчука // Сельская праўда. – 1990. – 1 снежня. – С. 3.
17. Мірочнік, А. Каб зноў паўстала ва ўсёй красе : [лёс Свята-Успенскай царквы ў в. Булькова, якую вырашана аднавіць. На здымку: царква ў 1939 г.] / А. Мірочнік // Сельская праўда. – 1990. – 27 кастрычніка. – С. 2.
18. Мірочнік, А. Рвецца повязь часоў : [аб неабходнасці адрадзіць разбураную царкву ў в. Булькова] / А. Мірочнік ; фота [руінаў царквы] аўтара // Сельская праўда. – 1990. – 16 студзеня. – С. 3.

Бібліяграфія

КНІГІ:
1. Воробей, В.А. Бескупольные храмы Прибужского региона на примере Свято-Никитинской церкви в д. Здитово Жабинковского района / В.А. Воробей // Гістарычная культурная спадчына Берасцейшчыны : інфарм. бюлетэнь № 3 / [А.А. Башлакоў і інш. ; рэд.-склад.: В.І. Гарбузаў, Т.М. Гагакава]. – Брэст : [Брэсцкая друкарня], 2016. – С. 77-84 : іл.
2. Мароз, В. Свята-Мікітаўская царква (1502) у Здзітаве / В. Мароз // Драўлянае сакральнае дойлідства Палесся як феномен узаемадзеяння культур / В. Мароз // Гістарычная культурная спадчына Берасцейшчыны : інфарм. бюлетэнь № 3 / [А.А. Башлакоў і інш. ; рэд.-склад.: В.І. Гарбузаў, Т.М. Гагакава]. – Брэст : [Брэсцкая друкарня], 2016. – С. 47-48 : іл.
3. Здзітаўская Мікіцкая царква // Культура Беларусі : энцыклапедыя. [У 6 т.] Т. 4 : З–Л / рэд. У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – С. 109 : іл.
4. Здитовская Никитская церковь // Регионы Беларуси : энциклопедия. В 7 т. Т. 1 : Брестская область. В 2 кн. Кн. 1 / [ред. кол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. – С. 399-400 : ил.
5. Мікітцкая царква са званіцай // Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ; [склад.: В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. Барысюк]. – Мінск : Белта, 2009. – С.37-38 : іл.
6. Кулагін, А.М. Царква ў імя святога Мікіты (в. Здзітава, Жабінкаўскі раён Брэсцкай вобласці) / А.М. Кулагін // Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыкл. даведнік / А. М. Кулагiн. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – С. 178 : іл.
7. Здитовская Никитская церковь // Республика Беларусь : энциклопедия. В. 6. т. Т. 3 : Герасименко – Картель / ред. кол.: Г.П. Пашков (гл. ред.) и др. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2006. – С. 647-648 : ил.
8. Здзітава : [у т. л. пра Мікіцкую царкву] // Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. У 9 т. Т. 3. Кн. 1 : Брэсцкая вобласць / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэд. кал.: Г.П. Пашкоў і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2006. – С. 329-330 : іл.
9. Чарняўская, Т.І. Свята-Мікітаўская царква (в. Здзітава) / Т.І. Чарняўская // Манументальнае мастацтва і архітэктура раёна / Т.І. Чарняўская // Памяць. Жабінкаўскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [уклад. Р.Я. Смірнова ; рэд. А.Л. Петрашкевіч і інш.]. – Мінск : Ураджай, 1999. – С. 448-450 : іл.

10. Здзітаўская Мікітаўская царква // Архітэктура Беларусі : энцыклапедычны даведнік / рэд. кал.: А.А.Воінаў і інш. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. – С. 223 : іл.
11. Чернявская, Т.И. Никитская церковь (д. Здитово, Жабинковский горсовет) / Т.И. Чернявская // Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область / АН БССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора, Белорусская Советская Энциклопедия ; ред. кол.: С.В. Марцелев (гл. ред.) и др. – Минск : Белорусская Советская Энциклопедия, 1990. – С. 181-182 : ил.
12. Здзітаўская Мікітаўская царква / А. Я. Міцянін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т. 2 / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1985. – С. 520 : іл.
13. Чарняўская, Т.І. Мікітаўская царква (в. Здзітава, Жабінкаўскі гарсавет) / Т.І. Чарняўская // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Бресцкая вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэд. кал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1984. – С. 162 : іл.

***************
14. Здитово : [о Никитской церкви] // От Беловежской пущи до полесских болот : путеводитель по Брестской области / [текст: Татьяна Хвагина, Анатолий Варавва ; ред. Наталья Плыткевич ; фото: Сергей Плыткевич. – Минск : Рифтур, 2013]. – С. 82.
15. Іканапіс Заходняга Палесся ХVI - ХIХ стст. / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы ; [В.Ф. Шматаў і інш.]. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 348, [4] с. : іл. – Са зместу : [абраз “Маці Божая Іерусалімская” са здітаўскай Мікіцкай царквы ; кар інф-цыя ; фота]. – С. 92-93.
16. Бензярук, А. Мікіцкая царква (в. Здзітава, Жабінкаўскі сельсавет) : [кар. інф-цыя] / Анатоль Бензярук // Памяць нашае зямлі : гісторыка-культурныя мясціны Жабінкаўскага раёна / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2002. – С. 29 : іл.
17. Бензярук, А. Здзітава (Здитово, Здитов, Здитовец, мясцовае Здытово) : [у т. л. кар. інф-цыя пра Мікіцкую царкву] / Анатоль Бензярук // Наш край – Жабінкаўшчына : дапаможнік па гісторыі Беларусі / Анатоль Бензярук. – Брэст : [Брестская областная типография], 1996. – С.11-102.
18. Якимович, Ю.А. Деревянное зодчество Белорусского Полесья : [брошюра ; кр. инф-ция о церкви Никиты в д. Здиотво ; фото] / Юрий Александрович Якимович. – Минск : Полымя, 1979. – [16 с.] : ил.

***************
19. Здитовская Свято-Никитская церковь 1502 года : [фото] // Жабинка и окрестности = Zhabinka district : [фотоальбом] / [гл. ред. Владимир Шпарло ; авторы текста Антонина Хокимова, Владимир Шпарло; фотогр. Алексей Ганчук и др.]. – [Брест]: Вечерний Брест, [2010]. – С. 71.
20. Деревянной Свято-Никитской церкви в д. Здитово более 500 лет : [фото] // Брестчина, устремлённая в будущее : [фотоальбом] / [глав. ред. Владимир Шпарло]. – Брест : Вечерний Брест, 2009. – С. 147.
21. Свята-Мікіцкая царква. Здзітава : [фото] // Дарогамі роднага краю : турыстычныя маршруты Жабінкаўскага раёна / [складальнік Анатоль Бензярук. – Брест : Брествестпресс, 2007]. – С. 22.

ПЕРЫЁДЫКА:
22. Гневушева, А. Храмы Брестчины – в Список ЮНЕСКО! :[ в т.ч. о Свято-Никитской церкви в д. Здитово Жабинковского района] / Алена Гневушева // Заря. – 2017. – 18 ноября. – С. 4.
23. Кузіч, М. Шаноўны юбілей Свята-Мікіцкай царквы / Міхаіл Кузіч // Сельская праўда. – 2017. – 4 лістапада. – С. 3.
24. Ролич, О. Никитская церовь в Здитово / Ольга Ролич // Заря. – 2017. – 14 сентября. – С. 19.
25. Строк, В. Культурны ракурс / Вера Строк // ЛіМ. – 2017. – 31 сакавіка. – С. 16.
26. Ролич, О. Глас Господень на водах… : Свято-Никитской церкви в д. Здитово Жабинковского района исполнилось 510 лет / Ольга Ролич // Заря. – 2012. – 11 октября. – С. 19.
27. Бензярук, А. 510-годдзе храма і ласкі божай : [юбілей Свята-Мікіцкай царквы ў в. Здзітава] / Анатоль Бензярук // Сельская праўда. – 2012. – 3 кастрычн. – С. 1.
28. Хокимова, А. Колокольный звон над Мухавцем : [о Здитовской Свято-Никитской церкви] / Антонина Хокимова // Вечерний Брест. – 2012. – 18 июля. – С. 6.
29. Як з’явілася царква ў Здзітаве // Сельская праўда. – 2004. – 7 ліпеня.
30. Бензярук, А. Пяцiсотая восень храма / Анатоль Бензярук // Звязда. – 2002. – 23 кастрычніка.
31. Хокимова, А. К Патриарху на поклон : [к 500-летию Свято-Никитской церкви в д. Здитово] / Антонина Хокимова // Вечерний Брест. – 2002. – 4 октября.
32. Бензярук, А. Дзесяты юбілей Здзітаўскай царквы / Анатоль Бензярук // Сельская праўда. – 2002. – 4 верасня. – С. 3.
33. Чарняўская, Т. Нашчадкі часу : да 1000-годдзя Праваслаўнай царквы на Беларусі : храмы Жабінкаўшчыны / Т. Чарняўская // Сельская праўда. – 1992. – 5 верасня. – С. 2.

Бібліяграфія


1. Бензярук, Р.М. Дзіцячая музычная школа / Р.М. Бензярук // Памяць. Жабінкаўскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [уклад. Р.Я. Смірнова; рэд. кал.: А.Л. Петрашкевіч і інш.]. – Мінск : Ураджай, 1999. – С. 477-478.
2. Жабинковская детская школа искусств / [ГУО “Жабинковская детская школа искусств”. – Жабинка : И.П. “Ядревский”, 2017]. – 6с.
3. Вместе за нашу Беларусь! Социально-экономическое развитие Брестской области и Жабинковского района : информационно-методический бюллетень. – Брест : [б. м.], 2006. – 32 с., [2] л. ил. – Из содержания : [музыкальная школа]. С. 29-30.
4. Жабинковский район : [буклет] / [отв. за выпуск А.А. Старицкий; состав. Т.В. Данилюк, С.В. Лысенко; коррект. А.Р. Бензерук]. – [Жабинка : б. м., 2005]. – [18 с.]: ил. – Из содержания : [музыкальная школа]. – С. 14.
5. Там, где музыка звучит… / [сост. И.П. Гончар ; оформ. Г.Б. Беляк]. – Жабинка : Отдел библиотечного маркетинга Жабинковской ЦБС, 2007. – 25 с.
6. Бяляк, С. Дарослае свята дзіцячай школы : [Жабінкаўскай дзіцячай школе мастацтваў споўнілася 50 гадоў] / Святлана Бяляк // Сельская праўда. – 2017. – 31 мая. – С. 2.
7. Таргонская, Г. Адчуць цудоўнае імгненне [40 гадоў дзіцячай школе мастацтваў] / Г. Таргонская // Сельская праўда. – Жабінка, 2007. – 26 мая.
8. Кобяк, Э. Танцы на завтрак, песни на обед… : [к 40-летию детской школы искусств] / Эдуард Кобяк // Заря. – 2007. – 8 мая.
9. Каско, Л. У добры шлях, школа мастацтваў : [ўрачыстая перадача будынка пасля рэканструкцыі пад дзіцячую школу мастацтваў] / Л. Каско // Сельская праўда. – 2005. – 9 лютага.
10. Магдысюк, С. Искусство требует жертв… Но цель их оправдывает : [торжественное открытие школы искусств в г. Жабинка] / Сергей Магдысюк // Заря. – 2005. – 8 февраля.
11. Леванюк, А.С. Справаздачы бываюць i музычныя : [пра справаздачны канцэрт дзiцячай музычнай школы] / Аляксандр Сцяпанавіч Леванюк ; гутарыла С. Вiшнеўская // Сельская праўда. – 2003. – 24 мая.
12. Iванчанка, М. Сустрэча з музыкай : [пра справаздачны канцэрт дзiцячай музычнай школы] / М. Іванчанка // Сельская праўда. – 2002. – 1 чэрвеня.
13. Жук І. Трымалі справаздачу : [справаздачны канцэрт Жабінкаўскай дзіцячай музычнай школы] / І. Жук // Сельская праўда. – 2001. – 23 мая. – С. 4.
14. Антонава А. А музыка гучыць… : [гутарка з дырэктарам музычнай школы А.С. Леванюком] / А. Антонава // Сельская праўда. – 1999. – 17 сакавіка.
15. Леванюк, А. Дзе жывуць мелодыі : з гісторыі Жабінкаўскай дзіцячай музычнай школы / А. Леванюк, Р. Бензярук // Сельская праўда. – 1998. – 17 студзеня. – С. 2.
16. Мартынчук, В. Мацней музыкі толькі каханне… : [пра святкаванне 30-гадовага юбілея Жабінкаўскай муз. школы] / В. Мартынчук, Л. Каско // Сельская праўда. – 1997. – 11 чэрвеня. – С. 1, 4.
17. Мацвіенка, Р. “Каб цымбалы звінелі і гармонік іграў…” / Р. Мацвіенка // Сельская праўда. – 1994. – 12 лютага.
18. Леванюк, А. Музычнай школе – чвэрць веку / А. Леванюк // Сельская праўда. – 1992. – 6 чэрвеня. – С. 1.
19. Леванюк, А. Запрашаем на дзень музыкі : [у музычнай школе] / А. Леванюк // Сельская праўда. – 1984. – 12 карасавіка.
20. Косціна Л. Ёсць таленты : [аб музычнай школе] / Л. Косціна // Сельская праўда. – 1982. – 1 мая.
21. Мацвіенка Р. З наваселлем! : [адкрыцце муз. школы ў Жабінцы] / Р. Мцвіенка // Сельская праўда. – 1981. – 19 снежня. – С. 1.
22. Яны будуць музыкантамі // Сельская праўда. – 1981. – 6 студзеня.
23. Чырко В. Няхай гучыць музыка [пра Жабінкаўскую музычную школу распавядае дырэктар В.М. Чырко] / В. Чырко // Сельская праўда. – 1977. – 8 сакавіка.
24. Віктараў, К. Пяюць баяны, акардэоны : адбыўся першы выпуск Жабінкаўскай музычнай школы / К. Віктараў // Сельская праўда. – 1969. – 12 чэрвеня.
25. Чырко, В. Свет музычных ведаў : [аб дзіцячай музычнай школы] / В. Чырко // Сельская праўда. – 1967. – 14 лістапада.