Бібліяграфія

КНІГІ:
1. Воробей, В.А. Бескупольные храмы Прибужского региона на примере Свято-Никитинской церкви в д. Здитово Жабинковского района / В.А. Воробей // Гістарычная культурная спадчына Берасцейшчыны : інфарм. бюлетэнь № 3 / [А.А. Башлакоў і інш. ; рэд.-склад.: В.І. Гарбузаў, Т.М. Гагакава]. – Брэст : [Брэсцкая друкарня], 2016. – С. 77-84 : іл.
2. Мароз, В. Свята-Мікітаўская царква (1502) у Здзітаве / В. Мароз // Драўлянае сакральнае дойлідства Палесся як феномен узаемадзеяння культур / В. Мароз // Гістарычная культурная спадчына Берасцейшчыны : інфарм. бюлетэнь № 3 / [А.А. Башлакоў і інш. ; рэд.-склад.: В.І. Гарбузаў, Т.М. Гагакава]. – Брэст : [Брэсцкая друкарня], 2016. – С. 47-48 : іл.
3. Здзітаўская Мікіцкая царква // Культура Беларусі : энцыклапедыя. [У 6 т.] Т. 4 : З–Л / рэд. У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2012. – С. 109 : іл.
4. Здитовская Никитская церковь // Регионы Беларуси : энциклопедия. В 7 т. Т. 1 : Брестская область. В 2 кн. Кн. 1 / [ред. кол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. – С. 399-400 : ил.
5. Мікітцкая царква са званіцай // Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ; [склад.: В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. Барысюк]. – Мінск : Белта, 2009. – С.37-38 : іл.
6. Кулагін, А.М. Царква ў імя святога Мікіты (в. Здзітава, Жабінкаўскі раён Брэсцкай вобласці) / А.М. Кулагін // Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыкл. даведнік / А. М. Кулагiн. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – С. 178 : іл.
7. Здитовская Никитская церковь // Республика Беларусь : энциклопедия. В. 6. т. Т. 3 : Герасименко – Картель / ред. кол.: Г.П. Пашков (гл. ред.) и др. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2006. – С. 647-648 : ил.
8. Здзітава : [у т. л. пра Мікіцкую царкву] // Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя. У 9 т. Т. 3. Кн. 1 : Брэсцкая вобласць / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; [рэд. кал.: Г.П. Пашкоў і інш.]. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2006. – С. 329-330 : іл.
9. Чарняўская, Т.І. Свята-Мікітаўская царква (в. Здзітава) / Т.І. Чарняўская // Манументальнае мастацтва і архітэктура раёна / Т.І. Чарняўская // Памяць. Жабінкаўскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / [уклад. Р.Я. Смірнова ; рэд. А.Л. Петрашкевіч і інш.]. – Мінск : Ураджай, 1999. – С. 448-450 : іл.

10. Здзітаўская Мікітаўская царква // Архітэктура Беларусі : энцыклапедычны даведнік / рэд. кал.: А.А.Воінаў і інш. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1993. – С. 223 : іл.
11. Чернявская, Т.И. Никитская церковь (д. Здитово, Жабинковский горсовет) / Т.И. Чернявская // Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область / АН БССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора, Белорусская Советская Энциклопедия ; ред. кол.: С.В. Марцелев (гл. ред.) и др. – Минск : Белорусская Советская Энциклопедия, 1990. – С. 181-182 : ил.
12. Здзітаўская Мікітаўская царква / А. Я. Міцянін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т. 2 / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1985. – С. 520 : іл.
13. Чарняўская, Т.І. Мікітаўская царква (в. Здзітава, Жабінкаўскі гарсавет) / Т.І. Чарняўская // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Бресцкая вобласць / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; рэд. кал.: С.В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1984. – С. 162 : іл.

***************
14. Здитово : [о Никитской церкви] // От Беловежской пущи до полесских болот : путеводитель по Брестской области / [текст: Татьяна Хвагина, Анатолий Варавва ; ред. Наталья Плыткевич ; фото: Сергей Плыткевич. – Минск : Рифтур, 2013]. – С. 82.
15. Іканапіс Заходняга Палесся ХVI - ХIХ стст. / НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім. К. Крапівы ; [В.Ф. Шматаў і інш.]. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2005. – 348, [4] с. : іл. – Са зместу : [абраз “Маці Божая Іерусалімская” са здітаўскай Мікіцкай царквы ; кар інф-цыя ; фота]. – С. 92-93.
16. Бензярук, А. Мікіцкая царква (в. Здзітава, Жабінкаўскі сельсавет) : [кар. інф-цыя] / Анатоль Бензярук // Памяць нашае зямлі : гісторыка-культурныя мясціны Жабінкаўскага раёна / Анатоль Бензярук. – Брэст : Брэсцкая друкарня, 2002. – С. 29 : іл.
17. Бензярук, А. Здзітава (Здитово, Здитов, Здитовец, мясцовае Здытово) : [у т. л. кар. інф-цыя пра Мікіцкую царкву] / Анатоль Бензярук // Наш край – Жабінкаўшчына : дапаможнік па гісторыі Беларусі / Анатоль Бензярук. – Брэст : [Брестская областная типография], 1996. – С.11-102.
18. Якимович, Ю.А. Деревянное зодчество Белорусского Полесья : [брошюра ; кр. инф-ция о церкви Никиты в д. Здиотво ; фото] / Юрий Александрович Якимович. – Минск : Полымя, 1979. – [16 с.] : ил.

***************
19. Здитовская Свято-Никитская церковь 1502 года : [фото] // Жабинка и окрестности = Zhabinka district : [фотоальбом] / [гл. ред. Владимир Шпарло ; авторы текста Антонина Хокимова, Владимир Шпарло; фотогр. Алексей Ганчук и др.]. – [Брест]: Вечерний Брест, [2010]. – С. 71.
20. Деревянной Свято-Никитской церкви в д. Здитово более 500 лет : [фото] // Брестчина, устремлённая в будущее : [фотоальбом] / [глав. ред. Владимир Шпарло]. – Брест : Вечерний Брест, 2009. – С. 147.
21. Свята-Мікіцкая царква. Здзітава : [фото] // Дарогамі роднага краю : турыстычныя маршруты Жабінкаўскага раёна / [складальнік Анатоль Бензярук. – Брест : Брествестпресс, 2007]. – С. 22.

ПЕРЫЁДЫКА:
22. Гневушева, А. Храмы Брестчины – в Список ЮНЕСКО! :[ в т.ч. о Свято-Никитской церкви в д. Здитово Жабинковского района] / Алена Гневушева // Заря. – 2017. – 18 ноября. – С. 4.
23. Кузіч, М. Шаноўны юбілей Свята-Мікіцкай царквы / Міхаіл Кузіч // Сельская праўда. – 2017. – 4 лістапада. – С. 3.
24. Ролич, О. Никитская церовь в Здитово / Ольга Ролич // Заря. – 2017. – 14 сентября. – С. 19.
25. Строк, В. Культурны ракурс / Вера Строк // ЛіМ. – 2017. – 31 сакавіка. – С. 16.
26. Ролич, О. Глас Господень на водах… : Свято-Никитской церкви в д. Здитово Жабинковского района исполнилось 510 лет / Ольга Ролич // Заря. – 2012. – 11 октября. – С. 19.
27. Бензярук, А. 510-годдзе храма і ласкі божай : [юбілей Свята-Мікіцкай царквы ў в. Здзітава] / Анатоль Бензярук // Сельская праўда. – 2012. – 3 кастрычн. – С. 1.
28. Хокимова, А. Колокольный звон над Мухавцем : [о Здитовской Свято-Никитской церкви] / Антонина Хокимова // Вечерний Брест. – 2012. – 18 июля. – С. 6.
29. Як з’явілася царква ў Здзітаве // Сельская праўда. – 2004. – 7 ліпеня.
30. Бензярук, А. Пяцiсотая восень храма / Анатоль Бензярук // Звязда. – 2002. – 23 кастрычніка.
31. Хокимова, А. К Патриарху на поклон : [к 500-летию Свято-Никитской церкви в д. Здитово] / Антонина Хокимова // Вечерний Брест. – 2002. – 4 октября.
32. Бензярук, А. Дзесяты юбілей Здзітаўскай царквы / Анатоль Бензярук // Сельская праўда. – 2002. – 4 верасня. – С. 3.
33. Чарняўская, Т. Нашчадкі часу : да 1000-годдзя Праваслаўнай царквы на Беларусі : храмы Жабінкаўшчыны / Т. Чарняўская // Сельская праўда. – 1992. – 5 верасня. – С. 2.