Бібліяграфія

Кнігі:

1. Бензярук, Р. Вавёрчына дзякуй: апавяданні і казкі / Расціслаў Бензярук. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1975. – 38 с.: іл.

2. Бензярук, Р. Тры свечкі: вершы / Расціслаў Бензярук. – Брэст, 1997. – 64 с.

3. Бензярук, Р. Чаму сонца рана ўстала?: казкі: [для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту] / Расціслаў Бензярук; [маст. Таццяна Трус]. – Брэст, 1997. – 32 с., [2] л. іл.

4. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: казкі: [для малодшага школьнага ўзросту] / Расціслаў Бензярук; [маст. Іван Семілетаў]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2004. – 80 с.: іл.

5. Бензярук, Р. Вясёлка сяміколерная: вершы і пераклады / Расціслаў Бензярук; [маст. В.Г. Бурдзін]. – Брэст: Академия, 2005. – 40 с.

6. Бензярук, Р. Добры звычай: апавяданні і аповесці / Расціслаў Бензярук. – Брэст: Академия, 2005. – 112 с.: іл.

7. Бензярук, Р. Жыў на свеце дзед Васіль: кніга абразкоў пра В. Вітку, ягоны час і сяброў / Расціслаў Бензярук, Вісарыён Крысько. – Брэст: Академия,  2006. – 64 с., [4] л. фат.

8. Бензерук, Р. Колодец памяти: документальная повесть / Анатолий Бензерук, Ростислав Бензерук. – Брест: Академия, 2006. – 136 с., [4] л. фот.

9. Бензярук, Р. Сорак дарог / Расціслаў Бензярук, Анатоль Бензярук. – Брэст: Альтернатива, 2007.–152 с., [4] л. фат.

10. Бензярук, Р. Азбука наадварот: гумар і сатыра / Расціслаў Бензярук. – Брэст: Альтернатива, 2008. – 60 с.

11. Бензярук, Р. Аўтографы: эсэ, абразкі, вершы / Расціслаў Бензярук. – Брэст: Альтернатива, 2008. – 100 с., [2] л. фат.

12. Бензярук, Р. Патапка і яго сябры: казкі: для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту / Расціслаў Бензярук; [маст. С.А. Волкаў]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. – 72 с.: іл.

Зборнікі:

1. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: [казка] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: вершы, апавяданні, казкі: [для малодшага школьнага ўзросту] / [укл. Т. Тарасава; маст. І.А. Давідовіч і інш.]. – Мінск: Юнацтва, 1981. – С. 212-213.

2. Бензярук, Р. Зайцава помста: [казка] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: [для дзяцей малодшага школьнага ўзросту] / [укл. Т. Тарасава]. – Мінск: Юнацтва, 1987. – С. 163-164.

3. Бензярук, Р. Дружбакі; Шпак і верабей; Клекатунчык; Двое над морам; Як прыдумалі гульню; Пшанічны каласок; Вясёлая песенька; Малінавы чай; Зайцава помста; Як грыбы шапкі куплялі: [казкі]; Брат і сястра; Працавітыя, дружныя; Самы кароткі месяц; Чыя Моркаўка; Хмарчын ручнік; Грыбы ў горадзе; Жучок з ліхтарыкам; Хто падказваў ў класе?: казкі-загадкі / Расціслаў Бензярук // Птушка шчасця: зборнік  казак: [для малод. шк. узросту] / [маст. В.І. Валынец]. – Мінск: Юнацтва, 1991. – С. 17-40.

4. Бензярук, Р. Праўда; Жыццё: прытчы / Расціслаў Бензярук // Берасцейскія карані: гісторыка-краязнаўчы і літаратурны зборнік. – Брэст: Упраўленне інфармацыі Брэсцкага аблвыканкама, 1993. – С. 142-143.

5. Бензярук, Р. Сакавік: [казка] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: апавяданні, казкі, вершы / [укл. Т.С. Тарасава, М.А. Маляўка]. – Мінск: Юнацтва, 1997. – С. 132-133.

6. Бензярук, Р. Лясная госця: [загадка] // Беларусачка / А.В. Вольскі, І.А. Гімпель. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1999. – С. 155-157.

7. Бензярук, Р. Думаю пра вечнасць. У грыбах; Дзед Аўдзей; Рынак; Памяці Васіля Гадулькі; Эзоп; “За святам зноў прыходзіць будзень…”: [вершы] / Расціслаў Бензярук // Дзядзінец: паэзія Берасцейшчыны / [укл. М. Пракаповіч; рэд. С.Б. Лаўроў]. – Брэст: [Юраксэл], 1999. – С. 82-85. – (Берасцейскае вогнішча).

8. Бензярук, Р. 9 мая; Бацьку; Шапка медзякоў; Актавы: [вершы] // Дыялог на мяжы стагоддзяў 1999-2000 / Мікола Панасюк. – Мінск: Тэхнапрынт,         2000. – С. 159-161.

9. Бензярук, Р. На паляне, каля ёлкі…: [казка-п’еса] / Расціслаў Бензярук // Вясёлка: апавяданні, казкі, вершы: [для дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту] / [укл. Т.С. Тарасава; маст. Яўген Ларчанка]. – Мінск: Юнацтва,             2002. – С. 173-176.

10. Бензерук, Р. Три свечи; “За праздником приходят будни”:  [стихотворения] // Белой вежи свет: поэзия Брестчины в переводах Валерия Гришковца / [сост. Гришковец, В.; ред. А.К. Каско]. – Брест: Академия, 2005. – С. 124-125.

11. Бензярук, Р. Забыты аўтограф; Каско ці Казка; Чага ад Купрэева; Інтэрнацыяналісты; Сямейнае імя: літпоказкі; Арэлі: казка / Расціслаў Бензярук // Жырандоля: літаратурны альманах Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў, № 1, 2008 / [уклад. Ніна Мацяш]. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – С. 194-199, 207-209.

12. Бензярук, Р. Цвёрды арэшак: аповесць / Расціслаў Бензярук // Цвёрды арэшак: абразкі, апавяданні, прыпавесці, навелы, фантазіі / [укл. Алена Масла]. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2013. – С. 27-52. – (Маладзік).

13. Бензярук, Р. Чаму сакавік на май злуецца; Зай у Белавежы: [вершы] / Расціслаў Бензярук // Куды блінок закаціўся?: казкі: [для дзяцей мал. і сярэд. шк. узросту] / [уклад. Вольга Аляксеева; маст. Марыя Каратаева]. – Мінск:  Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – С. 48-54.: іл. – (Казачны куфэрак).

Падручнікі:

1. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: [казка] / Р. Бензярук // Зборнік тэкстаў для ізлажэнняў па беларускай мове IV – VIII класаў / В.А. Несцяровіч – Мінск: Народная асвета, 1972. – С. 36-37.

2. Бензярук, Р. Новы зуб: [апавяданне] / Р. Бензярук // Хрэстаматыя для выразнага чытання ў дзіцячым садзе. – Мінск: Народная асвета, 1972.

3. Бензярук, Р. Зайцаў кажушок: [казка] / Р. Бензярук // Роднае слова: кніга для чытання ў 1-м кл. / [укл. В. Вітка, В.  Суша, В. Ціханравава]. – Выд. 5-е. – Мінск: Народная асвета, 1973. – С. 48-50.

4. Бензярук, Р. Крыніца і Возера; Вадой не разліць: [казкі] / Р. Бензярук // Беларуская мова: падручнік для 5 кл. школ з рус. мовай навучання / В.І. Несцяровіч, Я.Н. Марозава, Л.С. Васюковіч. – Мінск: Народная асвета, 1992. – С. 242, 275.

5. Бензярук, Р. Лясная госця: [казка] / Р. Бензярук // Акрайчык: чытанка для 1-2 класаў / [укл. Г. Каржанеўская, М. Яфімава]. – Мінск: Народная асвета, 1995. – С. 129-131.

6. Бензярук, Р. Зайцава помста: [казка] / Р. Бензярук // Званочак: вучэб. дапам. па беларус. мове для 1-га кл. шк. з рус. мовай навучання / М. Яленскі,   Т. Шылько. – 2-е выд. – Мінск: Народная асвета, 1996. – С. 164-166.

7. Бензярук, Р. Брат і сястра; Працавітыя, дружныя; Самы кароткі месяц; Каваль: [казкі-загадкі]; Клекатунчык: [казка] // Буслянка – 3: чытанка для вучняў 3-га кл. шк. з беларус. мовай навучання / [аўт.-укл. А.В. Вольскі, І.А. Гімпель]. – Мінск: Асар, 1997. – С. 52-55, 212-213.

Публікацыі ў перыядычных выданнях:

1.Ленкин характер: [рассказ] // Зорька. – 3 апр.; Ці прачнецца раніца?..: [апавяданне] // Работніца і сялянка. – № 6. – С. 15; Ліпавы цвет: [апавяданне] // Вясёлка. – № 7. – С.10-11; Каму тэлеграма?: [казка] // Вясёлка. – № 11. – С. 12-13; Апошні яблык: [апавяданне] // Бярозка. –   № 11.

2.Я змяніў прозвішча: [Гумарэска] // Вожык. – № 4; Зайцаў кажушок: [Казка] // Вясёлка. – № 4.; Новы зуб: [Апавяданне] // Вясёлка. – № 8. –  С. 10; Кошык: [Навела] // Настаўніцкая газета. – Жн.; Добры звычай: [Апавяданне] // Піянер Беларусі. – Кастр.

3.Сакавік: [Казка] // Вясёлка. – № 3; Я ўжо вялікі // Настаўніцкая газета. – Кастр.; Чаму чырванее лісце?: [Апавяданне] // Вясёлка. – № 11.

4.Справядлівая Ірынка; Калі ў вядзерцы добра...; Пафарбаваны бусел; Снегірам цяплей: [Апавяданні] // Чырвоная змена. – 10 студз.; Вожык: [Апавяданне] // Вясёлка. – № 9.– С. 7; Плады выхавання: [Гумарэска] // Вожык. – № 19. – С. 7.

5.Адпачынак і праца побач // Сельская праўда. – 6 ліп.; Бяроставы коўшык; Зоркі; Самая чыстая расінка: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 13 ліп.; Такі ён чалавек // Сельская праўда. – 15 жн.; Салодкія яблыкі; Акуляры: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 17 жн.; Аповесць пра мужнасць // Сельская праўда. – 27 жн.; Дружаць з калгасам // Сельская праўда. – 7 вер.; Твой уклад, культработнік; Вечар кветак // Сельская праўда. – 24 вер.; Сям'я Макарэвічаў // Сельская праўда.– 3 кастр.; Ветэран // Сельская праўда. – 12 кастр.; "Жывое серабро"// Сельская праўда. – 17 кастр.; Важная справа - кантроль: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 кастр.; Арганізаванасць і працавітасць // Сельская праўда. – 22 кастр.; Кожны ўрок – адкрыццё // Сельская праўда. – 7 ліст.; Галоўны клопат – выхаванне вучняў // Сельская  праўда. – 19 ліст.; Кабінет... для шклатары // Сельская праўда. –  21 ліст.; Трэці лішні; Горкі блін: [Гумарэскі] // Сельская праўда. –  30 ліст.; Вайцюкі з торфабрыкетнага // Сельская праўда. – 5 снеж.

6.Пад Новы год: [Апавяданне] // Бярозка. – № 1.; Маска зайца: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 1 студз.; Спажыўцам электраэнергіі // Сельская праўда. – 4 студз.; Рубяжы даярак фермы "Залуззе" // Сельская праўда. – 7 студз.; Пра мару, якая збываецца: [Нарыс] // Сельская праўда. – 14 студз.; Побач – цудоўныя людзі; Аб рамонце тэлевізараў; "Чэрствасць" // Сельская праўда. – 23 студз.; Чаму не ўстаноўлены тэлефоны?; Будаваць трэба хутчэй; Ці ўтульна будзе жыць? // Сельская праўда. – 4 лют.; Праз прызму сённяшніх   задач // Сельская праўда. – 27 лют.; Зніжаць себякошт прадукцыі раслінаводства // Сельская праўда. – 1 сак.; Сакавік: [Казка] // Сельская праўда. – 15 сак.; Узнагарода абавязвае // Сельская праўда. – 18 сак.; "Што ты ведаеш аб вайне?" // Сельская праўда. – 25 сак.; Пераемнасць пакаленняў // Сельская праўда. – 8 крас.; Безгаспадарчасць у лесе // Сельская праўда. – 10 крас.; Наваселле з сюрпрызамі // Сельская  праўда. – 26 крас.; Не толькі сцяжок; Пафарбаваны бусел; Калі ў вядзерцы лепш...: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 1 мая.; Няштатны карэспандэнт // Сельская праўда. – 5 мая.; Памяць аб маладосці // Сельская праўда. – 7 мая.; Павага за працу; Закладваюць сянаж // Сельская праўда. – 29 мая; У школах – экзамены // Сельская праўда. –  3 чэрв.; Працаўнік і настаўнік // Сельская праўда. – 5 чэрв.; Апаратчык Канстанцін Шумко // Сельская праўда. – 10 чэрв.; Шчасце росквіту // Сельская праўда. – 15 чэрв.; На выбарчым участку - перадавікі // Сельская праўда. – 17 чэрв.; Шчаслівыя хвіліны; Знайдзі сваё слова // Сельская праўда. – 28 чэрв.; Як будзеш жыць, Саша?..// Сельская праўда. – 5 ліп.; "Зайцы" паняволі // Сельская праўда. – 17 ліп.; Усё хлебароб зрабіў...: [Верш] // Сельская праўда. – 31 ліп.; Працоўная біяграфія // Сельская праўда. – 2 жн.; След на пожні // Сельская праўда. – 7 жн.; Цясляр Данько // Сельская праўда. – 9 жн.; Я змяніў прозвішча: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 16 жн.; Цяжкі ўрок // Сельская праўда. – 6 вер.; Муха і Слон; Каханне; Не пазнаў; Падзяліў: [Байкі ў прозе] // Сельская праўда. – 16 вер.; Радасць людзям // Сельская праўда. – 30 вер.

7.Пад Новы год: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 1 студз.; Як жывеш, малады рабочы? // Сельская праўда. – 5 студз.; Залатыя рукі // Сельская праўда. – 13 студз.; Яліны глядяцца ў вокны: [Каралішчавіцкія замалёўкі] // Сельская праўда. – 20 студз., 22 студз., 29 студз., 10 лют.; У сценгазеце... вясна // Сельская праўда. – 24 студз.; Рапарт-справаздача племсаўгаса "Беларусь" // Сельская праўда. – 29 студз.; Патрэбны кваліфікаваныя кадры // Сельская праўда. – 31 студз.; Добры памочнік у рабоце // Сельская праўда. – 21 лют.; Марынін хлеб: [Апавяданне] // Піянер Беларусі. – Сак.; Адзін вадаправод, а колькі з ім бяды... // Сельская праўда. – 27 сак.; Па абова бакі прылаўка // Сельская праўда. – 1 крас.; ...I частачку жыцця // Сельская праўда. – 3 крас.; Заслужаны аўтарытэт // Сельская праўда. – 20 крас.; У добры шлях, выпускнік // Сельская праўда. – 20 мая.; Праводзяць атэістычную прапаганду // Сельская праўда. – 25 мая.; "Бяром з камуністаў прыклад" // Сельская праўда. – 27 мая.; Свята піянерыі // Сельская праўда. – 3 чэрв.; Сачыненне пішуць завочнікі; У перасоўнай механізаванай калоне №85 // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Чаму не выконваецца план? // Сельская праўда. – 19 чэрв.; Наіўнае дзіця: [Гумарэска] // Сельская праўда. –  3 ліп.; Зямля, апетая паэтам: [Дарожныя нататкі] // Сельская праўда. –  5 жн.; Марынін хлеб: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 7 жн.; Ці задаволены сельскі працаўнік?.. // Сельская праўда. – 2 вер.; 02 слухае! // Сельская праўда. – 9 вер.; Нашы госці – удзельнікі семінара (школ са слабым зрокам); Асенняя пуціна ў "Сакалове" // Сельская праўда. –  25 вер.; Шчырая, зацікаўленая размова // Сельская праўда. – 28 вер.; Мухаморы: [Казка] // Сельская праўда. – 28 вер.; Сямейная эстафета // Сельская праўда. – 2 кастр.; Нарада кіраўнікоў школ; Паглыбленае вывучэнне палітыкі партіі // Сельская праўда. – 7 кастр.; Кожнаму – па сонцу!:[Апавяданне] // Сельская праўда. – 16 кастр.; ...Вучацца працаўнікамі звацца // Сельская праўда. – 21 кастр.; Адзіны яблык: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 23 кастр.; Раіса Васільеўна // Сельская праўда. - 28 кастр.; "Варта толькі вельмі-вельмі захацець..." // Сельская праўда. - 10 ліст.; Жоўты агеньчык: [Замалёўка] // Сельская праўда. - 16 ліст.; Гульня і ява: [Гумарэска] // Сельская праўда. –    27 ліст.; Ацэньваючы работу кожнага педагога: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 23 снеж.; Стваральнікі фільма – у Жабінцы // Сельская праўда. – 28 снеж.

8.Урок-творчасць // Сельская праўда. – 4 студз.; Эксперымент: [Гумарэска] // Бярозка. – № 2. – С. 23; Гандаль: поспехі і пралікі // Сельская праўда. – 8 лют.; Шчаслівай службы, Віктар! // Сельская праўда. – 22 лют.; "Каб дарыць вучню іскрынку ведаў..." // Сельская праўда. – 24 лют.; Игра: [Юмореска] // Заря. – Март.; У адказе за    дзяцей // Сельская праўда. – 3 сак.; Адна з дарог – твая! // Сельская праўда. – 26 сак.; Горад на асфальце: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 16 крас.; Кабінеты працуюць на веды // Сельская праўда. –  26 крас.; Добры звычай: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 26 мая.; Гаспадар зямлі // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Загадчыца магазіна; А здабытак адмоўны // Сельская праўда. – 25 чэрв.; Як хлопчык грыбы фарбаваў: [Апавяданне] // Работніца і сялянка. – № 7. – С. 25; Экзамен на майстэрства // Сельская праўда. – 2 ліп.; Шчодрасць душы // Сельская праўда. – 5 ліп.; Юбілею савецкай улады – наш працоўны рапарт // Сельская праўда. – 12 ліп.; Паклонімся ім, маці замяніўшым // Сельская праўда. – 23 ліп.; Так губляецца аўтарытэт // Сельская праўда. – 11 жн.; Дзе лепш нарадзіцца?: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 20 жн.; Гульня: [Гумарэска] // Чырвоная змена. – Вер.; У краіну ведаў // Сельская праўда. – 3 вер.; "Успомнім усіх паіменна" // Сельская праўда. – 13 вер.; Свята кветак // Сельская праўда. – 15 вер.; Справа, якой ён служыць // Сельская праўда. – 1 кастр.; Малочнай рацэ абмялець нядоўга // Сельская праўда. – 4 кастр.; Арганізавана, змястоўна // Сельская праўда. – 11 кастр.; Новае жыццё старога Савінца: [Нарыс] // Сельская праўда. – 15 кастр.; Рапарты партыі, Радзіме // Сельская праўда. – 4 ліст.; Гародніна ў нашых магазінах // Сельская праўда. – 19 ліст.; Выканаў план; Ці прыпісалі чараўнікоў?; Цяжкая работа: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 29 снеж.

9.Пра галінку, што стукае ў акно: [Апавяданне] // Бярозка. – №1. –  С. 10-11; Будзьце відушчымі на зямлі // Сельская праўда. – 26 студз.; Падказвае жыццё // Сельская праўда. – 31 студз.; Касманаўты: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 25 лют.; Самая першая ўзнагарода // Сельская праўда. – 18 сак.; У добры шлях, выпускнік // Сельская праўда. – 25 сак.; Канікулы – цікавая пара // Сельская праўда. – 30 сак.; Які ўклад работнікаў прылаўка?; Святая памяць // Сельская праўда. – 13 крас.; Сумесна з шэфамі // Сельская праўда. – 27 крас.; Падобныя: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 1 мая.; Вогненныя кіламетры // Сельская праўда. – 9 мая.; Навечна ў нашых сэрцах // Сельская праўда. – 11 мая.; Не спадзявайцеся на "авось" // Сельская праўда. – 23 мая.; Ручай; Грак – аграном; Прыгажосць: [Мініяцюры] // Сельская               праўда. – 27 мая.; Каб не згасла слава жабінкаўскіх пекараў // Сельская праўда. – 30 мая.; Сённяшні і заўтрашні дзень школы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 чэрв.; Падораныя сонцам // Сельская праўда. – 10 чэрв.; Галоўны суддзя; "У лагеры – цікава!" // Сельская праўда. – 15 чэрв.; Эксперымент: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 29 чэрв.; ... I прыйшло на вуліцу свята // Сельская праўда. – 4 ліп.; Патрэбна больш арганізаванасці; За стол сядуць ... 1000 чалавек: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 11 ліп.; Мекецы: бацькі і дзеці: [Замалёўка] // Сельская  праўда. – 18 ліп.; На шляху далейшай спецыялізацыі [Інтэрв'ю]; Дзякуюць людзі // Сельская праўда. – 22 ліп.; Хованкі: [Казка] // Сельская праўда. – 5 жн.; Прыгавор абыякавасці // Сельская праўда. – 10 жн.; Маці; Букет васількоў; Ці страшная хмара?: [Лірычныя замалёўкі] // Сельская праўда. – 26 жн.; Тут мой прычал...: [Нарыс] // Сельская праўда. – 28 кастр.; Гэта служба і ганаровая, і нялегкая // Сельская праўда. – 9 ліст.; Метад...абяцанняў // Сельская праўда. –   28 ліст.; "Валейбол – гэта нялёгка!"; Прафесію атрымае кожны старшакласнік: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 12 снеж.; Залатыя агеньчыкі; Клекатунчык: [Казкі] // Сельская праўда. – 16 снеж.; Мары тыя – сённяшняе жыццё // Сельская праўда. – 21 снеж.; Алея да школы: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 28 снеж.; Аднагодкі: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 30 снеж.

10. Вучням – атэістычную перакананасць // Сельская праўда. – 9 студз.; "Тут мой прычал..." // Чырвоная змена. – 18 студз.; Мы пісалі сачыненне: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 3 лют.; У інтарэсах і рабочых, і вытворчасці: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 лют.; Вечар маладых выбаршчыкаў // Сельская праўда. – 20 лют.; Салдатамі не нараджаюцца // Сельская праўда. – 22 лют.; Вернасць народу; Квітней, мая вёска! // Сельская праўда. – 24 лют.; Гронкі рабіны; Камар на снезе; Канец зімы: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 27 лют.; Трыумф савецкага народаўладдзя // Сельская праўда. – 6 сак.; Аляксандра Мікалаеўна // Сельская праўда. – 8 сак.; Пазалаці ручку! // Сельская праўда. – 15 сак.; Урокі літаратуры і атэістычная перакананасць // Сельская праўда. – 17 сак.; Гаспадар дарогі // Сельская праўда. –              20 сак.; Першы гол: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 14 крас.; Твая дарога ў жыццё, выпускнік! // Сельская праўда. – 21 крас.; Гучаць вершы // Сельская праўда. – 1 мая.; "Бясконцыя клопаты гэтыя..." // Сельская праўда. – 5 мая.; Свята добрай усмешкі // Сельская праўда. – 31 мая.; Першым пракладваў след // Сельская праўда. – 2 чэрв.; Другое прызванне // Сельская праўда. – 9 чэрв.; За сем школьных гадоў // Сельская праўда. – 14 чэрв.; У паліклініцы; Хмарка кінула ручнік; Кот Пірацік і памідор: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Добрае сэрца ўрача // Сельская праўда. – 28 чэрв; Засталося ў памяці нашай: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 3 ліп.; Дарагая бацькоўская зямля // Сельская праўда. – 7 ліп.; "Не адчуваю сябе адзінокай" // Сельская праўда. – 14 ліп.; Падзенне Івана Пасюка // Сельская праўда. – 25 жн.; Расціць грамадзяніна // Сельская праўда. – 30 жн.; Надзейнае плячо настаўніка // Сельская праўда. – 4 вер.; Песенька: [Казка] // Сельская  праўда. – 22 вер.; Калі ў горадзе будзе светла? // Сельская праўда. –  4 кастр.; Цяпло яе сэрца // Сельская праўда. – 6 кастр.; Які ж ён, школьны стадыён? // Сельская праўда. – 18 кастр.; Шпак і Верабей: [Казка] // Сельская праўда. – 3 ліст.; Вартавы правапарадку; Правілы руху ці для ўсіх? // Сельская праўда. – 9 ліст.; Алёша Курулюк // Сельская праўда. – 22 ліст.; Брат і сястра; Самы кароткі месяц: (Казкі-загадкі) // Сельская праўда. – 24 ліст.; Без спагады да людзей // Сельская праўда. – 29 ліст.; Калі падыходзіць творча: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 снеж.; Дзень быту // Сельская праўда. – 6 снеж.; На шырокі бальшак // Сельская праўда. – 8 снеж.; Хто падказваў у класе?: [Казка–загадка] // Сельская праўда. – 9 снеж.

11. Прадавец Ала Жук // Сельская праўда. – 19 студз.; Бальнічны аплачаны правільна // Сельская праўда. – 2 лют.; Сціплая слава салдацкая // Сельская праўда. – 23 лют.; На ўчастак - сям'ёй, брыгадай... // Сельская праўда. – 26 лют.; Вялікае сэрца // Сельская праўда. – 4 сак.; Працавітасць, таварыскасць // Сельская праўда. – 20 сак.; Сямейныя турніры // Сельская праўда. – 22 сак.; Каласок на далоні // Сельская праўда. – 29 сак.; Шчаслівай дарогі табе, выпуснік; Крыніца невычэрпнага натхнення // Сельская праўда. – 3 крас.; Дарогі, пройдзеныя двойчы // Сельская праўда. – 10 крас.; Праграмны матэрыял засвоены // Сельская праўда. – 12 крас.; Рэдактар; Этнаграфічны музей у школе // Сельская праўда. – 2 мая.; "Успомнім усіх пайменна" // Сельская праўда. – 6 мая.; Змястоўныя рэфераты // Сельская праўда. – 8 мая.; Чэмпіён рэспублікі // Сельская праўда. –  17 мая.; Экзамены пачаліся; Грамадскі аўтаіспектар // Сельская праўда. – 3 чэрв.; 3 наваселлем!; Паўтарыць настаўніка // Сельская праўда. – 17 чэрв.; Чаму ўзнікла скарга? // Сельская праўда. – 5 ліп.; На зямлі роднай, бацькаўскай // Сельская праўда. – 26 ліп.; Брат і сястра; Хмарчын ручнік: казкі-загадкі // Вясёлка. – № 8. – С. 10-11; Такая ў яго работа // Сельская праўда. – 9 вер.; Актыўнасць характару // Сельская праўда. – 16 вер.; Па праву вядучых; Ля дуба...: [Нарыс] // Сельская праўда. – 20 вер.; Аўтарытэт; Першая сцэнка; Нават кропка не такая; "Чоткая": [Замалёўкі з натуры] // Сельская праўда. – 27 вер.; Капітан: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 4 кастр.; Як узнікла гульня: [Казка] // Сельская праўда. – 18 кастр.; Камандзір атрада "Юнацтва"; Вялікая сіла садружнасці // Сельская праўда. – 25 кастр.; Два Віктары // Сельская праўда. – 11 ліст.; Зямля бацькоў у спадчыну... // Сельская праўда. – 22 ліст.; У любой рабоце ёсць рамантыка // Сельская праўда. – 29 ліст.; У гальштуках; Прыгажуня: [Мініяцюры] // Сельская праўда. –  9 снеж.; Школьная спартландыя // Сельская праўда. – 13 снеж. 

12. Дзед Мароз прышоў у госці // Сельская праўда. – 1 студз.; У рабочай сталоўцы // Сельская праўда. – 15 студз.; Мішакоў, брат Мішакова: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 17 студз.; Жыць не толькі сённяшнім днём // Сельская праўда. – 29 студз.; Любоў вечная, нязгасная // Сельская праўда. – 31 студз.; 3 днём нараджэння: [Казка] // Сельская праўда. – 31 студз.; Рэагаванні...моўчкі // Сельская праўда. – 14 лют.; Лекцыі для жывёлаводаў // Сельская праўда. – 19 лют.; Святло дабраты і праўды: [Нарыс] // Сельская праўда. – 21 лют., 24 лют.; Яшчэ адзін абавязак // Сельская праўда. – 5 сак.; Дзень быту // Сельская праўда. – 19 сак.; Шчаслівая сцяжынка // Сельская праўда. – 28 сак.; Чыя моркаўка?: [Казка] // Работніца і сялянка. – № 4. – С. 24.; Як праводзіцца нарыхтоўка сыравіны: [Інтэрв'ю]; 3 невычэрпных крыніц народных // Сельская праўда. – 4 крас.; Удзельнікі семінара ў Жабінцы // Сельская праўда. – 7 крас.; Выбірай сваю дарогу, выпускнік // Сельская праўда. – 11 крас.; Дыялог з гледачамі // Сельская праўда. – 21 крас.; Карані – у зямлі роднай: [Нарыс] // Сельская праўда. – 1 мая; Сіла друкаванага слова; Тэмы розныя, тэмы важныя: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 5 мая.; I майстэрства, і натхненне // Сельская праўда. –  16 мая.; Зацікаўлена да вывучаемага // Сельская праўда. – 21 мая.; "Няхай клапоціцца гарсавет..." // Сельская праўда. – 26 мая.; Твой экзамен, піянерскі камісар // Сельская праўда. – 28 мая.; Старт пятай працоўнай чвэрці // Сельская праўда. – 11 чэрв.; Далучэнне да подзвігу // Сельская праўда. – 18 чэрв.; ...Не толькі пра апетыт // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Васіль Гопша, камсамольскі важак: [Нарыс]; Дзень моладзі ў Жабінцы // Сельская праўда. – 30 чэрв.; Паўпраўды – не праўда; Колькі дзецям чакаць наваселля? // Сельская праўда. – 23 ліп.; Прыносяць добрую вестку // Сельская праўда. – 26 жн.; У кватэрах будзе цёпла: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 3 вер.; "Я з дынастыі чыгуначнікаў..." // Чырвоная змена. – 5 вер.; Неспакойны характар // Сельская праўда. – 8 вер.; Як будзеш жыць, Алена?..; Грамадскі аўтаінспектар Іван Арабейка // Сельская праўда. – 24 вер.; Крок – уперад, крок – назад // Сельская праўда. – 1 кастр.; Почырк прапагандыста; Маналог удзячнасці // Сельская праўда. – 3 крас.; Зямля нараджае герояў // Сельская праўда. – 7 кастр.; Больш гародніны і садавіны на прылавак: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 кастр.; Святло ў вокнах // Сельская праўда. – 7 ліст.; Мужнае сэрца // Сельская     праўда. – 10 ліст.; На скрыжаванні // Сельская праўда. – 14 ліст.; Уклад медыцынскіх работнікаў // Сельская праўда. – 26 ліст.; Пасвечанне ў прадаўцы // Сельская праўда. – 5 снеж.; Суд памяці // Сельская праўда. – 10 снеж.; Наташына мара // Сельская праўда. – 12 снеж.;                                 3 наваселлем! // Сельская праўда. – 19 снеж.

13. Падарунак юным музыкантам // Сельская праўда. – 1 студз.; Мару ўвайсці ў пяцёрку мацнейшых: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 9 студз.; Светафор: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 9 студз.; Факты, якія пераконваюць // Сельская праўда. – 14 студз.; Гучала паэтычнае слова // Сельская праўда. – 23 студз.; Зімовая загадка: [Эцюд] // Сельская   праўда. – 23 студз.; Урок не на карысць // Сельская праўда. – 4 лют.; Залатушка: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 13 лют.; Прыклад брыгадзіра // Сельская праўда. – 18 лют.; Узнагарода ветэрану; Другі Ордэн Славы: [Нарыс] // Сельская праўда. – 23 лют.; Сустрэча пакаленняў // Сельская праўда. – 25 лют.; Добрае сэрца ўрача // Сельская праўда. – 6 сак.; 3 характарам!: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 8 сак.; Іна Ляшчынская з 8 "Б" // Сельская праўда. – 20 сак.; Не забыць ніводнага наказу // Сельская праўда. – 23 сак.; Данік: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 17 крас.; Конкурс будучых прадаўцоў // Сельская праўда. – 20 крас.; У добры шлях, выпускнік! // Сельская праўда. – 29 крас.; ...I ажылі героі камедыі // Сельская праўда. – 8 мая.; Ветэраны даюць наказ // Сельская праўда. – 15 мая.;  3 паплечнікам Мікалая Кузнецова // Сельская праўда. – 18 мая.; Каб не псаваць апетыту // Сельская праўда. – 22 мая.; Яўген Кулікоў з  ПМК-85 // Сельская праўда. – 10 ліп.; У госці да Пушкіна // Сельская праўда. – 13 ліп.; "Урокі" прафілактыкі // Сельская праўда. – 24 ліп.; Непарыўныя ніці садружнасці // Сельская праўда. – 24 жн.; Клекатунчык : [Казка] // Работніца і сялянка. – № 9. – С. 24.; Добры дзень, школа! // Сельская праўда. – 2 вер.; Будзе ў клубе наваселле // Сельская праўда. – 9 вер.; Нашы госці – беларускія пісьменнікі // Сельская праўда. – 16 вер.; На прыёмным пункце – завозна; 3 дарог блізкіх і далёкіх: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 вер.; Цяпер слова за справай // Сельская праўда. – 28 вер.; Родам з дзяцінства // Сельская праўда. – 30 вер.; "Люблю пісаць пра людзей" // Сельская праўда. –  5 кастр.; 3 карысцю для слухачоў // Сельская праўда. – 10 кастр.; Пра людзей у белых халатах; Донар // Сельская праўда. – 12 кастр.; Як грыбы шапкі куплялі: [Казка] // Сельская праўда. – 16 кастр.; Неспакой // Сельская праўда. – 19 кастр.; Давер людзей // Сельская праўда. – 30 кастр.; Пад белым ветразем: [Аповесць] // Сельская праўда. – 7 ліст., 13 ліст., 20 ліст., 27 ліст., 4 снеж., 11 снеж.; На скрыжаванні // Сельская праўда. – 9 ліст.; Урок: [Навела] // Сельская праўда. – 2 снеж.; Дыялог з чытачамі // Сельская праўда. – 4 снеж.; Паклёп // Сельская праўда. – 18 снеж.

14. У добрых клопатах // Сельская праўда. – 15 студз.; Згубілася насценгазета // Сельская праўда. – 22 студз.; Разам з бацькам; "Усё будзе залежаць ад Вас..." // Сельская праўда. – 12 лют.; Памяці камкора // Сельская праўда. – 24 лют.; 3 улікам невырашаных  пытанняў // Сельская праўда. – 19 сак.; Лаўка, засыпаная снегам: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 22 крас.; У добрых клопатах // Сельская праўда. – 5 мая.; Прынцыпова пра сярэдні ўсенавуч // Сельская праўда. – 21 мая.; Па вопыт у школьную бібліятэку // Сельская праўда. – 26 мая.; I хлеб, і песня // Сельская  праўда. – 31 мая.; За вопытам у Рожышча // Сельская праўда. – 7 чэрв.; Жыве ў вёсцы фельчар; На прыз клуба "Скураны мяч" // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Усім арсеналам сродкаў // Сельская праўда. – 23 ліп.; Уславілі працу // Сельская праўда. – 26 ліп.; Сустрэча двух пакаленняў // Сельская праўда. – 1 вер.; Разам з ветэранам // Сельская праўда. – 3 вер.; "Інспектар ДАІ" // Сельская праўда. – 15 вер.; "Цяпло душы сваёй – дзецям" // Сельская праўда. – 1 крас.; Сур'ёзна пра кадры // Сельская праўда. – 13 крас.; Ці варта было скрадзіцца?.. // Сельская праўда. – 15 кастр.; Растуць маладыя гаспадары зямлі // Сельская праўда. – 20 кастр.; "Персанальны" грузавік // Сельская праўда. – 27 кастр.; Дзень за днём // Сельская праўда. – 9 ліст.; Зайцава помста: [Казка] // Сельская праўда. – 3 снеж.; Захопленнасць справай // Сельская праўда. – 10 снеж.; Вясковы бібліятэкар // Сельская праўда. – 15 снеж.

15. Першакласнікі: [Мініяцюры] // Настаўніцкая газета. – 1 студз.; Новыя далягляды // Сельская праўда. – 12 студз.; Адказ ананімшчыку // Сельская праўда. – 14 студз.; Камандзір дружыны // Сельская праўда. – 24 студз.; Урок на заводзе // Сельская праўда. – 26 студз.; Як прыдумалі гульню: [Казка] // Вясёлка. – №2. – С. 10-11.; Цяпло дабраты:[Навела] // Сельская праўда. – 4 лют.; Улічваючы невырашаныя // Сельская праўда. – 7 лют.; Адкажам ударнай працай // Сельская праўда. – 11 лют.; Молада, ды не зелена // Сельская праўда. – 16 лют.; Павялічыць колькасць профіляў: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  18 лют.; Лекцыя пра ашчаднасць // Сельская праўда. – 28 лют.; Паштальёнка // Сельская праўда. – 1 сак.; Арыенцір – попыт людзей // Сельская праўда. – 17 сак.; Юбілею прысвячаецца: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 31 сак.; Прызёр алімпіяд // Сельская праўда. –  7 крас.; Яго захапленні // Сельская  праўда. – 14 крас.; Калі вы хочаце зрабіць завяшчанне: [Інтэрв’ю] // Сельская праўда. – 26 крас.; Букет бэзу // Сельская праўда. – 28 крас.; Нялёгка быць героям!:[Апавяданне] // Бярозка. – №5. – С. 6-7; Яе тэма // Сельская праўда. – 5 мая.; Памяць абавязвае // Сельская праўда. – 9 мая.; Словы сынавай удзячнасці // Сельская праўда. – 12 мая.; Дарогамі баявой славы // Сельская праўда. – 15 мая.; Добры дзень, працоўная чвэрць! // Сельская праўда. – 9 чэрв.; Свята вёскі Хмелева // Сельская праўда. – 14 чэрв.; "Неўміручы подзвіг народа" // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Прызёр рэспубліканскага конкурсу // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Лёс Рыгора Нікуліна; На Мінскім напрамку // Сельская праўда. – 30 чэрв.; У лагеры – другая змена // Сельская праўда. – 3 ліп.; 3 дынастыі медыкаў // Сельская праўда. – 10 ліп.; Гэта трэба жывым... // Сельская праўда. – 14 ліп.; Тут нават зоркі пахнуць хлебам // Сельская праўда. – 17 ліп.; Алёнка: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 28 ліп.; "Прыбужжа" дорыць радасць // Сельская праўда. – 28 ліп.; Паслугі для вяскоўцаў: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 жн.; 3 даверам да маладых // Сельская праўда. – 18 жн.; Прыносіць радасць людзям // Сельская праўда. – 25 вер.; Сям'і і школе – памочнікі // Сельская праўда. – 29 вер.; Вадою не разліць: [Казка] // Работніца і сялянка. –  №10. – С. 24; Арабінка; Які букет лепшы?: [Апавяданні] // Сельская праўда. – 6 кастр.; Асеннія позвы // Сельская праўда. – 16 кастр.; Ці варта было скардзіцца? // Сельская праўда. – 23 кастр.; Пецькавы "аўтографы" [Гумарэска] // Сельская праўда. – 25 кастр.; Ківаць – значыць вучыць // Сельская праўда. – 30 кастр.; "Прапаную кнігу..." // Сельская праўда. – 7 ліст.; Дзям'янавіч // Сельская праўда. – 8 ліст.; Шчыльней рады, дазорныя! // Сельская праўда. – 18 снеж.Давалі слова без аглядкі // Сельская праўда. – 10 студз.; У доме стала цяплей // Сельская праўда. – 19 студз.; Аднадушная падтрымка // Сельская праўда. – 24 студз.; Прыносім радасць у дом // Сельская  праўда. – 29 студз.; Задача пра Дзям'янавага бычка: [Апавяданне] // Сельска праўда. – 2 лют.; Як першы экзамен // Сельская праўда. –  12 лют.; Патрэбная, як хлеб // Сельская праўда. – 16 лют.; Прафесія – абараняць Айчыну // Сельская праўда. – 23 лют.; Як грыбы шапкі выбіралі: [Казка] // Вожык. – № 6. – С. 8; Лясное люстэрка: [Казка] // Сельска праўда. – 2 сак.; "Снежны фестываль" // Сельская праўда. –   5 сак.; След пракладвае першым: [Нарыс] // Сельская праўда. – 8 сак.; 3 арыенцірам на попыт // Сельская праўда. – 16 сак.; Для ўрачыстасці і на кожны дзень // Сельская праўда. – 21 сак.; Дэвіз конкурсу – "Салют, Перамога!" // Сельская праўда. – 26 сак.; Паклон Вам, салдацкія маці // Сельская праўда. – 2 крас.; Звонкі голас баяна: [Нарыс] // Сельская праўда. – 6 крас.; Абаранілі рэфераты // Сельская праўда. – 11 крас.; Сход пайшчыкаў // Сельская праўда. – 13 крас.; Злавілі "ёршыка": [Гумарэска] // Сельская праўда. – 20 крас.; У пошуку // Сельская            праўда. – 3 мая.; Нязгасная зорка надзеі // Сельская праўда. – 7 мая.; Магчымасці і праблемы падсобнай гаспадаркі // Сельская праўда. –              16 мая.; І што ўзамен?.. // Сельская праўда. – 13 чэрв.; Жыве ў вёсцы доктарка; У лагеры "Юнацтва" // Сельская праўда. – 15 чэрв.; Абагачаць духоўнасць: [Інтэрв'ю]; Салдацкая адысея // Сельская праўда. – 29 чэрв.; Яго пазіцыя – актыўнасць // Сельская праўда. –   4 ліп.; Няхай хмель не дурманіць галаву, або Што робіцца па барацьбе з п'янствам у інтэрнаце Цукровага завода // Сельская праўда. – 16 ліп.; Спадзяваліся... // Сельская праўда. – 17 ліп.; Родам з дзяцінства // Сельская праўда. – 30 ліп.; Хто стукнуў у акно: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 3 жн.; Школьная рэформа – у дзеянні // Сельская праўда. – 29 жн.; Тэма – жыццё сучаснай вёскі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 21 вер.; Аляксей Трыгуб і слон Нарцыс: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 26 кастр.; Зайцава помста: [Казка] // Вясёлка. –  №11. – С. 13; Родніць з выхавацелем // Сельская праўда. – 8 ліст.; Справаздача ў працоўным калектыве // Сельская праўда. – 16 ліст.; У працоўным калектыве // Сельская праўда. – 26 ліст.; Грамадскі аўтаінспектар; Зайдзі, песня, у кожны дом // Сельская праўда. –   28 ліст.; Певень; Чаму крапіва пячэцца?: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 21 снеж.

16. След на зямлі // Сельская праўда. – 4 студз.; Усімі колерамі вясёлкі // Сельская праўда. – 9 студз.; Адкрывае таямніцы родны край // Сельская праўда. – 11 студз.; Ад галоўнага карэспандэнта // Сельская праўда. –  25 студз.; Двое над морам: [Казка] // Сельская праўда. – 25 студз.; Вяжа ўвішная рука // Сельская праўда. – 8 лют.; Новы год у маці: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 15 лют.; Цвёрды арэшак:               [Аповесць] // Бярозка. – №3. – С. 6-13; Час сталення // Сельская праўда. – 13 сак.; У добрых клопатах // Сельская праўда. – 15 сак.; Для ўсіх узростаў і на любы густ // Сельская праўда. – 20 сак.; Выступіў работнік таможні // Сельская праўда. – 1 крас.; Канкрэтна, па- дзелавому // Сельская праўда. – 8 крас.; Вясеннія позвы // Сельская праўда. – 10 крас.; Цвёрды арэшак: [Раздзел з аповесці] // Сельская праўда. – 19 крас.; Сустрэчы з казачнікам // Сельская праўда. – 17 мая.; Яны былі першымі // Сельская праўда. – 29 мая.; Камень на дарозе: [Казка] // Сельская праўда. – 31 мая; Колькі фарбаў у свята // Сельская праўда. – 5 чэрв.; Кветкі ад родных // Сельская праўда. – 7 чэрв.; Стварылі... і забылі // Сельская праўда. – 15 ліп.; Час канкрэтных спраў // Сельская праўда. – 24 ліп.; Бацькаў наказ // Сельская праўда. –  26 ліп.; Баявітасць партгрупы // Сельская праўда. – 29 ліп.; Калі ўзяцца разам...: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 31 ліп.; Хто стукаў у акно?; Чаму крапіва пячэцца: [Апавяданні] // Работніца і сялянка. – №8. –  С. 24; Адпачываем усёй сям'ёй // Сельская праўда. – 2 жн.; ...I скарачаецца адлегласць // Сельская праўда. – 9 жн.; Перад навальніцаю: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 9 жн.; Святло дабрыні: [Нарыс] // Сельская праўда. – 14 жн.; Пара слаўнай сталасці // Сельская праўда. – 16 жн.; Як правучылі скнару: [Казка] // Сельская праўда. – 16 жн.; Адзнакі "пяць" не заслугоўваюць // Сельская праўда. – 21 жн.; Вясёлкавыя ўзоры // Сельская праўда. – 23 жн.; I дапамога, і вучоба // Сельская праўда. – 26 жн.; Школьная рэформа: шляхі рэалізацыі // Сельская праўда. – 30 жн.; Азяцкая сярэдняя школа: інтэрв'ю пасля ўрока // Сельская праўда. – 2 вер.; Пельменная... без пельменяў // Сельская праўда. – 6 вер.; Цыбуля ў няміласці // Сельская праўда. –  9 вер.; Майстрам звацца // Сельская праўда. – 11 вер.; Не падарунак дарагі... // Сельская праўда. – 13 вер.; Святло ў акне; Прафесія прафесій: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 кастр.; Журавы над хатай: апавяданне // Сельская праўда. – 4 кастр.; Работа на мінус: [Інтэрв'ю]; Будзь актыўным, юны ленінец!; ...I паклікалі хлопцаў позвы // Сельская праўда. – 16 кастр.; Аўтарытэт мацуюць справамі // Сельская     праўда. – 23 кастр.; "Люблю рабіць людзей прыгожымі..." // Сельская праўда. – 25 кастр.; Нож і кветкі: [Апавяданне] // Сельская праўда. –  25 кастр.; Пра тое, што хвалюе цукрозаводцаў // Сельская праўда. –  30 кастр.; У кіно: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 1 ліст.; "Арляняты" спрабуюць крылы // Сельская праўда. – 4 ліст.; Салдатамі не нараджаюцца // Сельская праўда. – 7 ліст.; Бацька і сын // Сельская праўда. – 8 ліст.; Свята кнігі // Сельская праўда. – 4 снеж.; Рыса характару – актыўнасць // Сельская праўда. – 6 снеж.; Новае ў правілах руху: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 11 снеж.; "Радасць мая - дзіцячы смех": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 13 снеж.; I якасць, і колькасць залежаць ад раскройшчыка: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –18 снеж.; Ударнай працай адгукнуліся: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 20 снеж.; Хоць спіртнога прададзена і менш... // Сельская праўда. – 23 снеж.; Дзеці ідуць услед // Сельская праўда. – 25 снеж.

17. У падарунак - наваселле // Сельская праўда. – 1 студз.; Лясная госця: [Казка–загадка] // Сельская праўда. – 1 студз.; Ад нашага галоўнага карэспандэнта: Сэрца аддаю дзецям // Сельская праўда. – 10 студз.; Мароз кляймуе бесклапотнасць // Сельская праўда. – 20 студз.: Рубяжы росту // Сельская праўда. – 22 студз.; Пачалі з мінуса: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 24 студз.; Бракуе наступальнасці // Сельская    праўда. – 27 студз.; Музычная гадзіна // Сельская праўда. – 31 студз.; "Хлеб павінен быць смачным...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 7 лют.; Рознымі сродкамі ўздзеяння // Сельская праўда. – 10 лют.; Дзеля галачкі; Гучалі мелодыі роднага краю // Сельская праўда. – 14 лют.; Галоўная задача кожнага – павышаць якасць паслуг // Сельская праўда. – 17 лют.; Праводзіны зімы: дзве думкі пра свята // Сельская праўда. – 5 сак.; Адкрытае пісьмо // Сельская праўда. – 14 сак.; Хто напоўніць клуб жыццём? // Сельская праўда. – 17 сак.; Не рублём адзіным // Сельская праўда. – 26 сак.; Адзін дзень канікулаў // Сельская праўда. – 28 сак.; 3 улікам надзённых задач // Сельская праўда. – 9 крас.; Пра тое, што набалела: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 9 крас.; Моладзь і клуб, або Чаму шмат праблем у рабоце культасвет- устаноў? // Сельская праўда. – 16 крас.; У баку ад гравійкі, або Яшчэ раз пра глыбінку // Сельская праўда. – 23 крас.; Ля свайго дома і ў "нічыйнай" зоне // Сельская праўда. – 28 крас.; Дзед Лявон:апавяданне // Сельская праўда. – 30 крас.; Крыніца і возера: [Казка] // Работніца і сялянка. – №5. – С. 24; Трыбуна для ўсіх і кожнага; А.Ф. Алясюк // Сельская праўда. – 2 мая.; Газету ацэньваюць чытачы // Сельская праўда. – 7 мая.; "3 надзеяй еду ў Мінск...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 мая.; Для людзей, а не для плана // Сельская праўда. – 16 мая.; Да ветэранаў прыходзяць цімураўцы // Сельская праўда. – 19 мая.; У пярэдадзень пятай працоўнай // Сельская праўда. – 23 мая.; Адна з шасці; Рана ставіць кропку // Сельская праўда. – 9 чэрв.; "Давер апраўдваю кожны дзень..." // Сельская праўда. – 20 чэрв.; Раіцца з кожным // Сельская праўда. – 23 чэрв.; Зацікаўленная размова аб справах саўгасных у раённай газеце // Сельская праўда. – 25 чэрв.; Нас вадзіла моладасць...: [Нарыс] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Калядны блін: [Абразок] // Сельская праўда. – 4 ліп. – С. 3.; Твой уклад, бібліятэкар // Сельская праўда. – 9 ліп.; Хто прыйдзе працаваць у гандаль?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 11 ліп.; Пералётная птушка // Сельская праўда. – 14 ліп.; Нялёгка выйсці на плюс: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 ліп.; Газеты і часопісы - у кожны дом:[Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 жн.; ... I лета працуе на веды: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 6 жн.; Ці будзе цёпла ў кватэрах? // Сельская праўда. – 13 жн.; Канфліктная сітуацыя // Сельская праўда. – 15 жн.; Пара ранняй восені: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 29 жн.; Гаспадар зернесушыльнага комплексу; Слова стрымалі: [Інтэрв'ю]; "Сэрцы ў нас маладыя..." // Сельская праўда. – 3 вер.; Дыпламатычны ход: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 12 вер.; Замест дапамогі... паперка // Сельская праўда. – 24 вер.; Чаму ў Зайца рассечана губа?: [Казка] // Вясёлка. – № 10. – С. 12; "Гусак": [Абразок] // Сельская праўда. - 14 ліст.; Адысея Аляксандра Байсюка // Сельская праўда. –  17 ліст.; Ці ёсць падставы для аптымізму? // Сельская праўда. –  21 ліст.; Абапірацца на працоўныя калектывы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 ліст.; Каб кніга заставалася духоўным скарбам // Сельская праўда. – 28 ліст.; Выходзіць на праблемы // Сельская праўда. – 1 снеж.; Зямля тут пявучая // Сельская праўда. – 3 снеж.; Сустрэча з Янкам Брылём // Сельская праўда. – 5 снеж.; I тваёй працы часцінка // Сельская праўда. – 10 снеж.; Патрэбны наступны крок: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 17 снеж.; Час выбіраць брыгадзіра // Сельская праўда. – 22 снеж.; Вясёлка ў доме // Сельская праўда. – 26 снеж.

18. Юбілей школы // Сельская праўда. – 1 студз.; Святло "Праметэя" // Сельская праўда. – 5 студз.; Пастух... без статка // Сельская праўда. –   9 студз.; 3 рукзаком пад вясёлкай // Сельская праўда. – 23 студз.; Ад галоўнага карэспандэнта; Падвялі... рыбакі // Сельская праўда. –           26 студз.; Інтэрв'ю перад сустрэчай // Сельская праўда. – 28 студз.; У прыватнасці і ў цэлым // Сельская праўда. – 2 лют.; Першы крок рэарганізацыі // Сельская праўда. – 4 лют.; "...Нібыта ў дзяцінства прыходзім" // Сельская праўда. – 16 лют.; А калі без штуршка зверху? // Сельская праўда. – 18 лют.; "Справа не ў трох рублях..." // Сельская праўда. – 20 лют.; Не метелица - просто снежок...; Февральская капель: [Стихотворения] // Сельская праўда. – 20 лют.; Праводзіны   зімы // Сельская праўда. – 25 лют.; Пра гаспадара лесу і пячатку: [Казка для дарослых] // Сельская праўда. – 27 лют.; Бег на месцы? // Сельская праўда. - 1 сак.; Асіпоўка і іншыя малыя рэкі // Сельская праўда. - 3 сак.; Ключы ад свайго дома // Сельская праўда. – 5 сак.; Добрая вестка // Сельская праўда. – 12 сак.; Арыенцір - попыт людзей // Сельская праўда. – 19 сак.; Па старым сцэнарыі // Сельская праўда. – 26 сак.; Талентаў не пазычаць // Сельская праўда. – 7 крас.;                                   3 нараджэннем, райспажыўсаюз; "Як мяцеліца мяце..." // Сельская праўда. – 9 крас.; Цябе чакаюць, спецыяліст // Сельская праўда. –            12 крас.; Будзе зона адпачынку // Сельская праўда. – 4 крас.; Без цеплыні; За вачамі, за плячамі // Сельская праўда. – 19 крас.; А слова сябра?.. // Сельская праўда. – 21 крас.; Захопленнасць // Сельская праўда. – 5 мая.; Ці актыўны "актыў"? // Сельская праўда. – 12 мая.; Дарога павінна быць // Сельская праўда. – 14 мая.; Як развівацца службе быту // Сельская праўда. – 21 мая.; Як зрабіць газету цікавай // Сельская праўда. – 24 мая.; Бяздумнае "геройства" // Сельская  праўда. – 31 мая.; Слухаць і раіцца // Сельская праўда. – 4 чэрв.; Прадаваць. А выхоўваць густ?..; Адказнасць прадпрыемтсва і заказчыка // Сельская праўда. – 11 чэрв.; У чэрвеня свой "твар": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 чэрв.; У добрых клопатах // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Як жывеш, малакамплектная? // Сельская праўда. – 28 чэрв.; Хлопец з дома пад вербамі // Сельская праўда. – 5 ліп.; Ажыццявіць задуманнае: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 9 ліп.; Ці сумленне водзіць пяром? За глухой сцяной, альбо Хто як рэагуе на крытыку // Сельская праўда. – 12 ліп.; ...I крыху хутчэй; У "Сонейку" не сумуюць: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 ліп.; Старыя беды, альбо Яшчэ раз пра якасць хлеба // Сельская праўда. – 19 ліп.; Лёс Ганны Лясоты; "Партрэт" аднаго магазіна // Сельская праўда. – 23 ліп.; Заручыны: [Абразок] // Сельская праўда. – 30 ліп.; 3 днём нараджэння!: [Казка] // Работніца і сялянка. – №8. – С. 24; Школа адчыняе дзверы // Сельская праўда. – 4 жн.; Падпіска–89: [Інтэрв'ю] // Сельсккая праўда. – 6 жн.; Дні ранняй восені // Сельская праўда. – 9 жн.; След на пожыні // Сельская праўда. – 11 жн.; Дыялог: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 10 вер.; Запаліць факел // Сельская праўда. – 20 вер.; Хто мы? Колькі нас?: [Інтэрв'ю] // Сельсккая праўда. – 22 вер.; Чаму ўзніклі чэргі з соллю?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 24 вер.; Не выносіць смецця з хаты?; Далёка лётае "Бусел" // Сельская праўда. – 27 вер.; Сустрэчы, сустрэчы...: [Нататкі] // Сельская праўда. – 13 кастр., 18 кастр., 27 кастр.; Ямка на плошчы: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 15 кастр.; Пры агульным маўчанні // Сельская праўда. – 25 кастр.; ...I гэта называецца будні; "Праблемы тыя ж, што і ў іншых дружынах": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 10 ліст.; Сардэчная недастатковасць // Сельская праўда. – 19 ліст.; 3 фанфарамі і без // Сельская праўда. –   22 ліст.; Палёты ў сне: [Фельетон]; Сукенка ў крапінку: [Абразок] // Сельская праўда. – 26 ліст.; Лясная госця: [Казка] // Вясёлка. – №12. – С. 2; Радасць ад сустрэчы з цудоўным // Сельская праўда. – 1 снеж.; Пад знакамі "плюс" і "мінус" // Сельская праўда. – 6 снеж.; Усё пачынаецца з захаплення // Сельская праўда. – 15 снеж.; Прастудзіўся Дзед Мароз: [Казка] // Сельская праўда. – 29 снеж.

19.Ірынчыны дыялогі: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 1 студз.; Плюралізм па-якаўчыцку, альбо Як мы вучымся дэмакратыі; Вытокі – у народных традыцыях // Сельсккая праўда. – 5 студз.; На скрыжаванні думак, альбо Што паказала анкета; Міласэрнасць // Сельская праўда. – 17 студз.; Як справы, сувязісты?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  19 студз.; "Нам трэба адкрываць адзін аднаго...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 студз.; Сто пытанняў - сто адказаў // Сельская праўда. –  2 лют.; Канфлікт мясцовага значэння // Сельская праўда. – 9 лют.; Для поўнага шчасця: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 11 лют.; Пра тое, што набалела: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 18 лют.; Ці ўмела шукаем таленты? // Сельская праўда. – 23 лют.; Пачатак біяграфіі // Сельская праўда. – 28 лют.; Ксенія Данілаўна; Нялёгкае шчасце: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 8 сак.; Цана пахавання: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 сак.; Тэхагляд–89: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 18 сак.; Падрыхтавацца ўсебакова; Падман не прайшоў // Сельская праўда. – 21 сак.; Сустрэча ў рэдакцыі // Сельская праўда. – 23 сак.; Людзі аценьваюць работу міліцыі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 сак.; Пешка, якая марыла стаць каралевай: [Казка] // Сельская праўда. – 25 сак.; Урокі на заўтра // Сельская праўда. –  28 сак.; Дзень падману: [Фельетон] // Сельская праўда. – 1 крас.; Чаму знікнуў тэлефон? // Сельская праўда. – 4 крас.; Што набылі, над чым задумаліся // Сельская праўда. – 8 крас.; Як глыток гаючай вады: [Нататкі] // Сельская праўда. – 15 крас.; Вы нам пісалі...; Выбіралі... прадаўцоў // Сельская праўда. – 18 крас.; Слова – карэспандэнту // Сельская праўда. – 20 крас.; Мацярынскае шчасце // Сельская праўда. – 27 крас.; Што дае супрацоўніцтва з газетай: [Інтэрв'ю]; "Сельская праўда" – на афсеце // Сельская праўда. – 4 мая.; Не быць т. Андрайчук загадчыцай // Сельская праўда. – 3 чэрв.; "Святая, як хлеб,вёсачка мая..." // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Іх аб'яднала праца // Сельская праўда. – 15 чэрв.; "Мая прафесія – міласэрнасць"; Каб уключыць кааператыўныя камісіі ў работу // Сельская праўда. – 17 чэрв.; Вакол неіснуючага гаража, альбо Расказ пра камандзіроўку па званку // Сельская праўда. – 24 чэрв.; Неба без зорак: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 24 чэрв.; Якім будзе наступны крок? // Сельская праўда. –  27 чэрв.; Чаму сонца рана ўстала?: [Казка] // Заря. – 29 июня; Вялікую цікаўнасць // Сельская праўда. – 29 чэрв.; Чаму сонца рана ўстала?: казка // Работніца і сялянка. – №7. – С. 24; Вяртанне ў маладосць // Сельская праўда. – 1 ліп.; След пракладвае першы; Як прадаваць дэфіцытныя тавары?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Крыгалом: [Абразок] // Сельская праўда. – 12 жн.; Прадчуванне свята: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 17 жн.; Занясіце маю вёску ў Чырвоную кнігу // Сельская праўда. – 22 жн.; Аўтарытэт слова; Падпіска–90: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 24 жн.; У "метадычнай гасцёўні" // Сельская праўда. – 26 жн.; Жнівеньскі педсавет // Сельская праўда. –  31 жн.; Па Крымскім узбярэжжы // Сельская праўда. – 2 вер.; Вясёлка ў доме // Сельская праўда. – 9 вер.; Сястра Хатыні // Сельская праўда. – 14 вер.; Спраўдзілася надзея // Сельская праўда. – 23 вер.; За волю да перамогі // Сельская праўда. – 28 вер.; Задача пра Дзям'янавага бычка: [Гумарэска] // Заря. – 29 сент.; Ад жыватворных народных крыніц // Сельская праўда. – 5 кастр.; Падарунак: [Апавяданне] // Сельская  праўда. – 14 кастр.; Ад верасня да верасня // Сельская праўда. –  19 кастр.; Размова па сутнасці // Сельская праўда. – 21 кастр.; Прыемнага Вам апетыту! // Сельская праўда. – 24 кастр.; Что паказалі справаздачы ў кааперацыі // Сельская праўда. – 26 кастр.; Бабуліны загадкі: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 4 ліст.; Ваш спакой і гонар берагуць: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 10 ліст.; "Тут мой прычал" // Сельская праўда. – 9 снеж.; Справа не толькі ў дэфіцыте // Сельская праўда. – 14 снеж.; Дапамагае гаспадарчы разлік: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 снеж.; "Прадавец – прафесія мужчынская": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 19 снеж.; Гісторыя ў нас адна // Сельская праўда. –  21 снеж.; Павага і медаль ВДНГ; Пачатак ёсць. А працяг? // Сельская праўда. – 26 снеж.

20. Адбылася нарада // Сельская праўда. – 6 студз.; Па сцэнарыі і адступіўшы ад яго // Сельская праўда. – 11 студз.; Да нашага галоўнага карэспандэнта // Сельская праўда. – 16 студз.; "Хочацца бачыць Саветы поўнаўладнымі...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 20 студз.; Ці будзе на вуліцы свята? // Сельская праўда. – 1 лют.; Каб быць паўнапраўным арандатарам // Сельская праўда. – 8 лют.; Хто ставіць хворым дыягназ?: [Інтэрв'ю]; Познія журавы // Сельская праўда. –  10 лют.; Да сацыяльнай справядлівасці: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 13 лют.; Без віны вінаваты; У сямі нянек // Сельская праўда. – 20 лют.; "Дапамагчы паверыць у праўду...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  24 лют.; Ганніна дарога // Сельская праўда. – 27 лют.; Вясёлая песенька: [Казка] // Работніца і сялянка. – №3. – С. 23; Часы мяняюцца да лепшага: [Верш] // Сельская праўда. – 3 сак.; Пра выбары народных дэпутатаў; Выйсці на балынак // Сельская праўда. – 6 сак.; Цяпло дабрыні // Сельская праўда. – 8 сак.; ...I клапоцімся аб прыродзе: [Інтэрв'ю]; Дабрачынны фонд "Правапарадак": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 сак.; Хто верне надзею?; Дзімкавы захапленні // Сельская праўда. – 17 сак.; Павее радасна вясною...: [Трыялет] // Сельская    праўда. – 17 сак.; Праўда: [Прытча] // Сельская праўда. – 24 сак.; Зайцава помста: [Казка] // Ніва. (Беласток). – 25 сак. – С. 10; Нарада ў райкаме партыі // Сельская праўда. – 27 сак.; Што зберагла памяць // Сельская праўда. – 12 крас.; Дом на тратуары? // Сельская праўда. –  19 крас.; "Просім зацвердзіць дырэктара..." // Сельская праўда. –  24 крас.; Трыццаць сярэбранікаў: [Абразок] // Сельская праўда. –  26 крас.; Пакланіцца Багдановічу // Беларуская мова і літаратура ў школе. – №5. – С. 73; Няхай цвітуць браткі // Сельская праўда. – 1 мая.; Газету ацэньваюць чытачы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 8 мая.; Вечны агонь памяці // Сельская праўда. – 12 мая.; Красворд // Сельская праўда. – 19 мая.; Балада пра нязжатае жыта: [Верш] // Сельская праўда. – 26 мая.; Бывай, школа! // Сельская праўда. – 29 мая.; I ўсё-такі сям'я...: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 31 мая.; У лесе, на паляне... // Сельская праўда. – 5 чэрв.; У доме з вокнамі да сонца // Сельская праўда. – 9 чэрв.; На скрыжаванні думак, альбо Што паказала анкета // Сельская праўда. – 12 чэрв.; Бальніца ў засені дрэў // Сельская праўда. – 16 чэрв.; Лясны чараўнік: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Колькі каштуе слова? // Сельская праўда. – 23 чэрв.; У чаканні наваселля; Зваротная сувязь // Сельская праўда. – 26 чэрв.; Магазін Глінскіх // Сельская праўда. – 7 ліп.; Не скупіцеся на культуру... // Сельская праўда. – 24 ліп.; "Хочаце купіць? Калі ласка, Ваш талон::.": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 ліп.; Выгадна калгасу і людзям // Сельская праўда. – 31 ліп.; Прадчуванне свята // Сельская праўда. –  2 жн.; Як светлая заранка // Сельская праўда. – 4 жн.; "Памяняліся... поры года" // Сельская праўда. – 7 жн.; А было гэта так...: [Інтэрв'ю]; Адказ Мікалаю, і не толькі яму // Сельская праўда. – 23 жн.; Адрасы вандровак: Адрас 1-ы: У госці да Багрыма // Сельская праўда. – 25 жн.; Думкі ў Крошыне: [Верш] // Сельская праўда. – 25 жн.; ...А верасень стукае ў дзверы // Сельская праўда. – 28 жн.; Грыбы ў горадзе: [Казка–загадка] // Вясёлка. – №9. – С. 11.; Жнівеньскі педсавет // Сельская праўда. – 1 вер.; Адрасы вандровак: Адрас 2-і: Што ўспамінае старажытны Нясвіж? // Сельская праўда. – 4 вер.; Скарынінскія ўрокі // Сельская праўда. – 6 вер.; Адрасы вандровак: Адрас 3-і: Калыска твораў Міцкевіча // Сельская праўда. – 6 вер.; Красворд // Сельская праўда. – 8 вер.; Адрасы вандровак: Адрас 4-ы: Гудзевічы, у Алеся Белакоза // Сельская праўда. – 13 вер.; Як разлічвацца чэкамі:[Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 вер.; Як настаўніку знайсці ідэал? // Сельская праўда. – 20 вер.; Чакаюцца перамены да лепшага // Сельская праўда. – 27 вер.; Іванаў выбар // Сельская праўда. – 29 вер.; Тры апельсіны: [Казка] // Сельская праўда. – 2 кастр.; Дарога даўжынёю ў 32 гады // Сельская праўда. – 6 кастр.; Родны пагост: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 13 кастр., 16 кастр., 25 кастр., 27 кастр.; 3 устаноўкай на дабрыню: [Інтэрв'ю]; Зладжана // Сельская праўда. –  16 кастр.; Як назваць раёнку? // Сельская праўда. – 27 кастр.; Засталася журналістам надзея // Сельская праўда. – 1 ліст.; Пад шыльдай "Сельгаснарыхтпрома" // Сельская праўда. – 6 ліст.; "Перажыць давялося ўсяго..." // Сельская праўда. – 7 ліст.; Пакуль не ордэн; Садружнасць саўгаса і магазіна: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  15 ліст.; Клічуць хлопцаў асеннія позвы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  20 ліст.; Хлеб... толькі для сяхновіцкіх // Сельская праўда. – 22 ліст.; Збірацца ў вырай рана // Сельская праўда. – 24 ліст.; Над Мышчыцамі... НЛА? // Сельская праўда. – 6 снеж.; Ці будзе школа ў Сцяпанках? // Сельская праўда. – 8 снеж.; На паляне, каля ёлкі...: [П'еса–казка] // Сельская праўда. – 8 снеж.; Знаёмцеся: новая газета // Сельская праўда. – 22 снеж.; Талоны, чэкі, візіткі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 снеж.

21. Як Дзеда Мароза лячылі: [Казка] // Работніца і сялянка. – №1. – С. 24.; 100 радкоў навін // Сельская праўда. – 12 студз.; Чарнобыльскі дыпціх: 1. Балада пра апошную ўсмешку. 2. Плач маці: [Вершы] // Сельская праўда. – 19 студз.; Крыніца інфармацыі, або Агляд пошты за 1990 г.; "Дапамажыце знайсці справядлівасць..."; Майстрыха // Сельская праўда. – 22 студз.; "Ні капейкі ад павялічэння кошту паслуг...": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 студз.; Служба як служба // Сельская праўда. – 29 студз.; "Дэпутат – больш заканадаўца..." // Сельская праўда. – 2 лют.; Рэклама; Сённяшняя размова: [Вершы] // Сельская праўда. – 2 лют.; Пісьмо сыну: [Верш] // Сельская праўда. – 23 лют.; Навіны, падзеі, факты; Сустрэча пакаленняў; Урэзалі паёк:[Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 2 сак.; Росныя ранкі // Сельская праўда. – 7 сак.; "Рэферэндум" у быткамбінаце: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 сак.; Тут яго прычал // Сельская праўда. – 2 крас.; Пра "дэпалітызацыю" школы, ролю дзіцячых арганізацый // Сельская праўда. – 20 крас.; Знаёмцеся: Васіль Марчанка // Сельская праўда. –   4 мая.; Дзень друку ў Жабінцы // Сельская праўда. – 8 мая.; След на  зямлі // Сельская праўда. – 25 мая.; Што можа натарыяльная кантора: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 чэрв.; За педагогіку супрацоўніцтва // Сельская праўда. – 4 чэрв.; Чым горш, тым лепш? // Сельская праўда. –  15 чэрв.; На Візжары без перамен // Сельская праўда. – 6 ліп.; Ці патрэбен кааператыўны кантроль? // Сельская праўда. – 13 ліп.; Поспех вырашаюць людзі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 ліп.; Працавітыя, дружныя; Жучок з ліхтарыкам: [Казкі-загадкі] // Сельская праўда. – 20 ліп.; У абарону... правілаў руху: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 30 ліп.; "Хваробы" медыкаў: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 27 жн.; Бар'ер бязважкасці // Сельская праўда. – 31 жн.; Мова: [Прытча] // Сельская праўда. – 21 вер.; Не будзем у баку: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 кастр.; "Лёгкай зімы не бачу" // Сельская праўда. – 10 кастр.; Журавы: [Верш] // Сельская праўда. – 10 кастр.; Буракі "бясплатна"; Шыюць увішлыя рукі // Сельская праўда. – 22 кастр.; Несвяточныя думкі перад святам: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  7 ліст.; Навіны, падзеі, факты // Сельская праўда. – 23 ліст.; Юбілейны нясун: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 30 ліст.; На магіле Багдановіча: [Верш] // Сельская праўда. – 7 снеж.; На магіле паэта: [Верш] // Заря. – 7 дек.; На кругі свае // Сельская праўда. – 10 снеж.

22. Першы снег; Без снегу, без марозу...: [Вершы] // Сельская праўда. –  4 студз.; Педагог года, альбо Сачыненне на вольную тэму // Сельская праўда. – 11 студз.; Пад знакам Казярога; Пакуль вывучаецца пытанне // Сельская праўда. – 18 студз.; Што вядзе да аварыі?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 21 студз.; Родам з вайны: [Верш] // Сельская праўда. – 25 студз.; Залатыя рукі і медныя купалы // Сельская праўда. – 4 лют.; 3 пахаваннем... пачакаем?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 лют.; Вяртанне да вытокаў: [Інтэрв’ю] // Сельская                  праўда. – 29 лют.; Сотая вясна дзеда Нічыпара // Сельская праўда. –   7 сак.; "Жылі мы бязбедна", - расказвае былы батрак; Настаўніцкі            хлеб // Сельская праўда. – 18 сак.; Жыццё: [Прытча] // Сельская праўда. – 1 крас.; Прафкам: знайшлі вінаватага ці "крайняга"? // Сельская праўда. – 4 крас.; Вясновыя кантрасты // Сельская праўда. –   8 крас.; Хто заказвае музыку: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 25 крас.; Пажар: [Байка] // Сельская праўда. – 25 крас.; "Зубастае" пытанне // Сельская праўда. – 1 мая.; Ад суботы да суботы // Сельская праўда. – 23 мая.; Святло дзіцячай ўсмешкі; Равесніца... перабудовы // Сельская праўда. – 30 мая.; Доўгалецця Вам, Соф'я Іванаўна // Сельская праўда. – 3 чэрв.; "Куслівы" рамонт; Ці зарасце сцежка да лазні?: [Інтэрв’ю] // Сельская праўда. – 6 чэрв.; Паэт: [Прытча] // Сельская праўда. –               13 чэрв.; ...І дом ачышчаецца // Сельская праўда. – 13 чэрв.; Амбулаторыя ў засені ялін // Сельская праўда. – 20 чэрв.; Будзень і Свята: [Казка] // Сельская праўда. – 20 чэрв.; Жыццё: [Прытча] // Заря. – 25 июня; Не толькі пра сківіцы // Сельская праўда. – 27 чэрв.; Цяжкасці з перападпіскай: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 1 ліп.; Ад суботы да суботы // Сельская праўда. – 4 ліп.; Купальская песня; Суседу: [Вершы] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Дапамога на дзяцей: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 ліп.; "Пенсія скача, нібы ртуць..."; Нечаканая сустрэча // Сельская праўда. – 18 ліп.; У школе пахла фарбай; Лагер сустрэў... цішынёю // Сельская праўда. – 22 ліп.; Старшыня калгаса – на камбайне; "Як бы зубы не зламаць": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 29 ліп.; Ці будзе ў Шчэгліках клуб? // Сельская праўда. – 1 жн.; Нягледзячы на "дзіркі" ў гарадскім бюджэце // Сельская праўда. – 23 вер; "I крышачку аптымізму": [Інтэрв'ю]; "Роднае слова люблю змалку" // Сельская праўда. –  3 кастр.; На сваёй зямлі, альбо Штрыхі да аднаго партрэта; "Паслухай, што людзі кажуць" // Сельская праўда. – 10 кастр.; Вячоркі: [Абразок] // Сельская праўда. – 10 кастр.; Валоскі арэх каля дома // Сельская        праўда. – 31 кастр.; Чужы сярод сваіх // Сельская праўда. – 5 ліст.; Ад суботы да суботы // Сельская праўда. – 14 ліст.; Добра там, дзе нас няма // Сельская праўда. – 25 ліст., 2 снеж., 9 снеж., 16 снеж.; Жывуць у Крошыне легенды // Сельская праўда. – 28 ліст.; Каму тэлеграма?: [Казка] // Сельская праўда. – 28 ліст.; Развітанне: абразок; Дарога да дому: [Верш] // Сельская праўда. – 16 снеж.

23. Певень над дахам // Сельская праўда. – 1студз.; Зніклі пайкі? // Сельская праўда. – 13 студз.; Дабрыня: [Верш] // Сельская праўда. – 13 студз.; Мяжа праходзіць праз сэрца // Сельская праўда. – 23 студз.; А песня засталася; Як "праэкзаменавалі" старшыню // Сельская праўда. –  3 лют.; Вячоркі: [Верш]; Чаму людзі не знаюць дня сваёй смерці?: [Прытча] // Сельская праўда. – 3 лют.; Дарога да храма // Сельская праўда. –  6 лют.; Кніжку альбо цукерак?; "Кую-кую ножку!.."; Каб раслі: [Абразкі]; Каваль: [Казка–загадка] // Сельская праўда. – 6 лют.; Чарка гарэлкі за рулём – 15 тысяч рублёў: [Інтэрв'ю] // Сельская  праўда. – 27 лют.; Узнімем кілішак за новую цану // Сельская праўда. –  3 сак.; Штаны ў хаце: [Байка] // Сельская праўда. - 6 сак.; Каб веды словам родным прараслі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 13 сак.; Сакавік: [Верш] // Сельская праўда. – 27 сак.; Дом разладу: [Гумарэска]; На рынку: [Байка] // Сельская праўда. – 31 сак.; Кашуля з чырвонымі кветкамі // Сельская праўда. – 31 сак.; П'яніцу і штрафы не лякаюць // Сельская праўда. – 3 крас.; Першакласнікі гавораць "гутэн таг" // Сельская праўда. – 7 крас.; Уратуйце нашы душы!; Гарэзлівыя, з запалам танцы // Сельская праўда. – 17 крас.; Кветкі: [Абразок] // Сельская праўда. – 17 крас.; Настаўнік: пачатак усіх дарог // Сельская праўда. – 22 крас.; Вартаўнік: [Верш] // Сельская праўда. – 24 крас.; Дом, у якім жыве трывога // Сельская праўда. – 24 крас.; На крыжавых дарогах: [Нарыс] // Сельская праўда. – 22 мая.; Сціплая слава          салдацкая // Сельская праўда. – 26 мая.; Пакінем дзецям надзеі; ...I крышачку шансу; Гэта таксама выхаванне // Сельская праўда. –  29 мая.; Бярозавы конь: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 29 мая.; Лета... чым займацца дзецям?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 2 чэрв.; "У нас усё па- старому..." // Сельская праўда. – 12 чэрв.; Скупы плаціць двойчы // Сельская праўда. – 16 чэрв.; Падстаў для заспакоянасці няма: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 19 чэрв.; Інтэрнат, чый ты? // Сельская праўда. – 30 чэрв.; Служылі два таварышы; Клуб у Шчэгліках: пытанне без адказу // Сельская праўда. –3 ліп.; Гары ярчэй, купальскае вогнішча // Сельская праўда. – 10 ліп.; Роднае; Летняя ноч; "Спыталіся людзі ў жняі... " [Вершы] // Сельская праўда. – 17 ліп.; Паэт: [Верш] // Сельская праўда. – 24 ліп.; Смачна есці! // Сельская праўда. – 1 вер.; Год 1913-ы; Акопы: [Вершы] // Сельская праўда. –  4 вер.; Час не для песень? // Сельская праўда. – 8 вер.; Першы раз – у першы клас // Сельская праўда. – 11 вер.; Дзед Аўдзей: [Верш] // Сельская праўда. – 15 вер.; Ці знойдуць газеты свайго чытача?: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 15 вер.; Грай, гармонік! // Сельская праўда. – 2 кастр.; Па дарозе ў школу: [Верш] // Сельская праўда. –  2 кастр.; Пра тое, што набалела // Сельская праўда. – 9 кастр.; Яблыня: [Казка] // Сельская праўда. – 23 кастр.; Асенняе пісьмо // Сельская праўда. – 23 кастр.; Выхадныя дні – найбольш аварыйныя: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 27 кастр.; Зямное прыцягненне // Сельская праўда. – 20 ліст.; Культуру нельга мераць рублём: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 4 ліст.; Ганіць той час не хачу // Сельская праўда. – 1 снеж.; Нялёгкая адысея Андрэя Кандрацюка // Сельская праўда. – 8 снеж.

24. Навагодні трыялет: [Верш] // Сельская праўда. – 1 студз.; Дарунак лёсу, ці Былое застаецца ў сэрцы: [Нарыс] // Сельская праўда. –             6 студз.; Чатыры пробныя маршруты: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 5 лют.; У гонар вызвалення Брэсцкай крэпасці; "Каб цымбалы звінелі і гармонік іграў..." // Сельская праўда. – 12 лют.; Бярозкі: [Абразок]; Страшны сон; Будзільнік: [Вершы] // Сельская праўда. – 12 лют.; Зімовы дождж: [Апавяданне] // Сельская праўда. – 19 лют.; Роднае; Актавы; "Госць у хаце – Бог у хаце": [Вершы] // Народная трыбуна. –  26 лют.; На парозе вясны; Прызнанне; Па чарніцы; Вясеннім вечарам ; "Як часта ў гаду маладыя..." [Вершы] // Сельская праўда. – 26 лют.; Прызнанне; Вячоркі; Санет; "Без снегу, без марозу..."; Дарога да дому: [Вершы] // Заря. – 1 марта.; Абаронім безабароннага: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 2 сак.; "Непрыгожых жанчын не бывае..." // Сельская праўда. – 5 сак.; Наташка: [Верш]; Як ранні снег...: [Трыялет] // Сельская праўда. – 5 сак.; Загартаваны вандроўнік, альбо Дарога даўжынёю ў адзін год: [Нарыс] // Сельская праўда. – 12 сак.;3 правамі падатковай інспекцыі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –  19 сак.; Запас бяды не чыніць? // Сельская праўда. – 26 сак.; Анекдоты // Сельская праўда. – 30 сак.; Пераборлівая; Пра вершы, Музу і Пегаса: [Вершы] // Сельская праўда. – 30 сак.; Дапамога на дзяцей: [Інтэрв'ю]; Высокае // Сельская праўда. – 13 крас.; У спектаклі – Іван Герасевіч // Сельская праўда. – 16 крас.; Жыла-была Амялінка: [Нататкі] // Сельская праўда. – 20 крас.; Канец легенды: [Верш] // Роднае слова. – №5. –  С. 66.; Гусак: [Апавяданне]; Шапка папіровак: [Абразок] // Сельская праўда. – 18 мая.; Ведаюць і нашых // Сельская праўда. – 28 мая.; Чалавек прыйшоў к людзям, альбо Аповесць пра Рабінзона XX стагоддзя // Сельская праўда. – 4 чэрв.; "Мне і сёння сніцца агонь Драмлёва: [Нататкі] // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Рыхтуй сані летам...: [Інтэрв'ю]; Жыццё выпрабавала яе моц //  Сельская праўда. – 6 ліп.; Яўрэйскае гета // Сельская праўда. – 20 ліп.; "Раскаціўся гарох на чатырыста дарог...": [Нататкі] // Сельская праўда. – 23 ліп.; Песня – вечная спадарожніца // Сельская праўда. – 30 жн.; Боль і смутак у сэрцы: [Нарыс] // Сельская праўда. – 20 жн.; Да назвы вёскі Хмелева; Канец легенды; У Бярозе-Картузскай: [Вершы] // Сельская праўда. –  3 вер.; "Дрэмле памятка дзён...": [Нататкі] // Сельская праўда. – 28 вер., 19 кастр., 16 ліст.; Пагоня: [Верш] // Сельская праўда. – 5 кастр.; Строгая дабрыня: [Нарыс] // Сельская праўда. – 5 ліст.; Па чарзе: [Абразок] // Сельская праўда. – 9 ліст.; Прэм'ера кнігі; Нягледзячы на цяжкасці: [Інтэрв'ю]; Беды мікрараёна №1 // Сельская праўда. –    26 ліст.; Адзінокі жораў; Элегія; Асенняе пісьмо: [Вершы] // Сельская праўда. – 30 ліст.; Як пад'есці... за 200 рублёў // Сельская праўда. –         3 снеж.; "Толькі б выжыць..."; Аб своечасовай выплаце кампенсацыі // Сельская праўда. – 7 снеж.; Ці будзе ў Жабінцы вуліца Касцюшкі? // Сельская праўда. – 10 снеж.; Уладарыла пані Паэзія // Сельская праўда. – 17 снеж.

25. I "вертыкаль" не абыйдзецца без справавода; "Мы пачалі з сябе..."; Раёну патрэбен заказнік // Сельская праўда. – 1 студз.; Пара слаўнай сталасці // Сельская праўда. – 11 студз.; Памяці настаўніка; Ля Берасцейскага вогнішча: [Верш] // Сельская праўда. – 18 студз.; Есць і раённая "вертыкаль"; Беражыце сваё жыццё, людзі!..: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 21 студз.; Ля Берасцейскага вогнішча: [Верш] //  Заря. – 24 янв.; Адбылося раздзяленне ўлады // Сельская праўда. –  25 студз.; I хлеба не наямося: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 28 студз.; "Ці дойдзем мы да Беларусі?": [Нататкі]; Балада пра адну здраду: [Верш] // Сельская праўда. – 28 студз.; Ход каня, альбо Чыста шахматная гісторыя: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 11 лют.; Дзякуй за "адзінку" // Сельская праўда. – 15 лют.; У грыбах; "Ад расы...": [Верш]; Высокі парог: [Абразок] // Сельская праўда. – 15 лют.; За ўдзел у Абарончай вайне // Сельская праўда. – 18 лют.; "Не хачу, каб лічылі мяне чыноўнікам..."; Сыны Мікіты падобныя на Кузьму, альбо Расчараванне майго суседа // Сельская праўда. – 25 лют.; Трэцяе пакаленне: [Нарыс] // Сельская праўда. – 7 сак.; Рабочая нарада // Сельская праўда. – 11 сак.; Каб выйсці на рубеж…1990 года // Сельская праўда. – 22 сак.; Сустрэча ў зялёным жыце: [Навела] // Сельская праўда. – 22 сак.; Наш зямляк - актор // Сельская праўда. – 1 крас.; Жыццё з кобрай; Успамін: [Вершы] // Сельская праўда. – 1 крас.; На юнацтва прыпала вайна; У добры шлях // Сельская праўда. – 5 крас.; Увагу і грошы – уводным аб'ектам // Сельская праўда. – 8 крас.; У тыдзень бяспекі руху // Сельская праўда. – 15 крас.; Гімназія: глыбокія веды, гімнастыка розуму, рыторыка: [Інтэрв'ю]; Дбаць аб чысціні // Сельская праўда. – 22 крас.; "3 грудзей міжволі рвецца нямы крык...": [Верш] // Сельская праўда. – 26 крас.; Для тых, хто пацярпеў ад радыяцыі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 крас.; Ва ўрачыстай абстаноўцы // Сельская праўда. – 29 крас.; Пагладзіць па галоўцы: [Абразок]; Бэз: [Верш] // Сельская праўда. – 24 мая.; Знаёмцеся: Варашылаў...// Сельская праўда. – 24 мая.; Празорца; Мацярынскае сэрца: прытчы // Сельская праўда. – 27 мая.; Вітаміны просяцца ў  меню // Сельская праўда. – 10 чэрв.; Стыхія: 5 тысяч гектараў пад вадою // Сельская праўда. – 14 чэрв.; Яблынька: [Абразок–памяць] // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Лёд рушыўся? // Сельская праўда. –  28 чэрв.; Магазін завецца "Пеўнік" // Сельская праўда. – 5 ліп.; ...А бабулькі гандлююць малаком; Выбіраць будзе пакупнік // Сельская праўда. – 8 ліп.; "Чаму ты, жыта, залатое", альбо Ушанаванне людзей працы ў саўгасе "Жабінкаўскі" // Сельская праўда. – 12 ліп.; Ачышчэнне вадой і полымем; ...I ў зайкі калыханка  ёсць // Сельская праўда. –  15 ліп.; Лежань: [Казка]; Асцюкі: [Байка]; 3 птушынай мовай: [Пародыя] // Сельская праўда. – 15 ліп.; Поле суседа не чужое // Сельская праўда. – 19 ліп.; Пройдзены экватар года: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 ліп.; Абудзіць душу людскую // Сельская праўда. – 26 ліп.; Што за людзі беларусы?..; Памаліся, бабулька!...: [Вершы] // Сельская праўда. – 26 ліп.; Загадка // Сельская праўда. – 9 жн.; Салдат усё ўмее: [Абразок] // Сельская праўда. – 9 жн.; Мусіць, патрэбны нянькі?..: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 жн.; Несцерка з Азятаў: [Нарыс] // Сельская праўда. – 9 вер.; На вуліцы Крачкоўскага: [Верш] // Сельская праўда. – 13 вер.; 3 эмблемай "Зубр" // Сельская праўда. –  27 вер.; I пакупніку, і прадаўцу выгадна // Сельская праўда. – 4 кастр.; Грант Сораса – сярэдняй школе №3 // Сельская праўда. – 14 крас.; Шапка медзякоў: [Верш]; Крыніца і возера: [Казка]; Бяроза-барометр: [Абразок] // Сельская праўда. – 21 кастр.; Зорная Антонава гадзіна // Сельская праўда. – 21 кастр.; Шчырая размова; На службе дабра // Сельская праўда. – 25 кастр.; Гуманітарная дапамога: [Абразок] // Сельская праўда. – 28 кастр.; Свята, падоранае людзям // Сельская праўда. – 11 ліст.; У вянок Караткевічу: Караткевіч у Брэсце: [Верш] // Сельская праўда. – 25 ліст.; Не махай, восень, белым крылом: [Нарыс] // Сельская праўда. – 29 ліст.; Чаму баліць галава ў галоўнага ўрача? // Сельская праўда. – 6 снеж.; Наперадзе гімназісты; Цыбуля "ваюе" з грыпам: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 16 снеж.; Каб не трапіць у дэмаграфічную ямку, альбо Яшчэ адна гаворка пра харчаванне школьнікаў // Сельская праўда. – 20 снеж.; І тчэ, забыўшыся рука..., альбо Некалькі штрыхоў да праграмы "Спадчына" // Сельская праўда. – 23 снеж.; ...I магазін у Брэсце; Несці слова Боскае; Назначэнні // Сельская праўда. – 30 снеж.; Тост: [Верш] // Сельская праўда. – 30 снеж.Калядная вячэра: [Верш] // Сельская праўда. – 6 студз.; Ёсць маладзёжны аддзел; Паварот на лета; "Беларусь мая сінявокая"; "Багуслаўка" // Сельская праўда. – 13 студз.; Бабуліна калыханка; Чужыя словы: [Вершы] // Сельская праўда. – 13 студз.; Газетны кіёск; Разумнік [Драмат. карцінкі] // Сельская праўда. – 24 студз.; Субсідзія будзе налічана: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 27 студз.; Сто гадоў дзеду Кавальчуку // Сельская праўда. – 3 лют.; Не помнім і не любім: [Верш] // Сельская  праўда. – 3 лют.; Выступілі ілюзіяністы // Сельская праўда. – 10 лют.; Векавы дуб: [Нарыс]; Нумар павінен пачырванець // Сельская праўда. – 17 лют.; I вярталіся ў строй салдаты // Сельская праўда. – 21 лют.; Калі дапамога не на паперы // Сельская праўда. -  28 лют.; Старшы інспектар; ...I ў святы на пасту; Жыві, "Жывіца" // Сельская праўда. – 2 сак.; Вясёлка ў марозны дзень // Сельская праўда. – 7 сак.; "... I шчодрае сэрца тваё, Беларусь!" // Сельская праўда. –  30 сак.; Крот-вартаўнік: [Байка]; Рэклама вучыць...; Суд?: [Карацелькі] // Сельская праўда. – 30 сак.; КБА: як выходзіць з прарыву? // Сельская праўда. – 3 крас.; Наша мова: [Байка] // Сельская праўда. – 4 крас.; Чайнік: [Верш]; Не грушы ў кошыку: [Абразок] // Сельская праўда. – 6 крас.; Пані Мар'я; Каша не з сякеры // Сельская праўда. – 6 крас.; Ізноў Аляксандр Варашылаў // Сельская праўда. – 10 крас.; Каб не згінула ў сэрцах нашых вера // Сельская праўда. –  13 крас.; Злая зорка: [Дзённікавыя запісы] // Сельская праўда. – 24 крас.; Крот-вартаўнік: [Байка] // Сельская праўда. – 30 крас.; Наша мова: [Байка] // Сельская праўда. – 4 мая.; Упарты пан і вёска Баранцы // Сельская праўда. – 4 мая.; Дарога вяла да Берліна // Сельская праўда. –   9 мая.; Дзень радасці і смутку // Сельская праўда. – 15 мая.; Паказаць "твар" гандлю; У добры шлях, дружыны! // Сельская праўда. – 22 мая.; Нашы – на тэлебачанні // Сельская праўда. – 25 мая.; Званок у самастойнае жыццё // Сельская праўда. –  29 мая.; Побач бабуля – надзейны чалавек // Сельская праўда. – 1 чэрв.; Цікаўны вечар: [Верш]; Імя для сына: [Абразок] // Сельская праўда. – 1 чэрв.; На сустрэчы з "алімпійцамі" // Сельская праўда. – 8 чэрв.; Вазьму твой боль // Сельская праўда – 15 чэрв.; Цьфу, каб не сурочыць, альбо Тры школьныя гісторыі // Сельская праўда. – 22 чэрв.; "Кожнае другое парушэнне – перавышэнне хуткасці": [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –   26 чэрв.; Эканоміцца газ, вада і... нашыя грошы; "Траянскі" бык // Сельская праўда. – 29 чэрв. ; Будзень і свята: [Казка] // Вясёлка. – №7. – С. 12; Прыемнае пастаянства; Асартымент на любы густ // Сельская праўда. – 6 ліп.; Па вопыт... да суседа // Сельская праўда. – 10 ліп.; Як у суседнім раёне // Сельская праўда. – 13 ліп.; Каб збылася мара // Сельская праўда. – 17 жн.; Лета працавала на веды; Жнівеньскія "засеўкі" // Сельская праўда. – 31 жн.; Слова; На магіле Багдановіча: [Вершы] // Роднае слова. – №9. – С. 207-208; Новыя правілы ведайце назубок: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 7 вер.; Двадцатае стагоддзе; Грэшнік: [Вершы] // Сельская праўда. – 7 вер.; Песня да Мінска  давядзе // Сельская праўда. – 14 вер.; "Пераходзім на пяцідзёнку" // Сельская праўда. – 18 вер.; На Фядору ўсякае лета канчаецца; Натхненне // Сельская праўда. – 21 вер.; Хутаранка: [Верш] // Сельская праўда. – 28 вер.; Завітайце да суседа: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. –     2 кастр.; Зазірнуць у глыб стагоддзяў // Сельская праўда. – 5 кастр.; Калыханка для кацянят; Дождж: [Вершы] // Сельская праўда. –    19 кастр.; Прыходзяць, пакуль цікава; Гаманіў шматгалосы кірмаш, альбо Працяг добрай традыцыі // Сельская праўда. – 19 кастр.; Дыпломы ўручаны // Сельская праўда. – 23 кастр.; На Дзяды // Сельская праўда. – 2 ліст.; Скразная лінія Платонава; "Растлумачым народу, і ён зробіць выбар" // Сельская праўда. – 16 ліст.; У гадзіну "пік" на выбарчым участку; "Каларыт": год прызнання: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 23 ліст.; Вясельныя эцюды: [Вершы] // Сельская праўда. –   23 ліст.; Як у адным акопе; Цяжкае шчасце // Сельская праўда. –   11 снеж.; Пра Жабінку і жабінкаўчан; ...Плюс Сорасаўскі грант // Сельская праўда. – 17 снеж.; Каб сэрца не балела // Сельская праўда. – 24 снеж.; Два інтэрв'ю: [Інтэрв'ю]; След на зямлі, альбо Пяць захапленняў Аляксея Прыхожкі. Захапленне першае: гадзіннікі // Сельская праўда. – 31 снеж.

26. Зімовы салавей: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 4 студз.; След на зямлі, альбо Пяць захапленняў Аляксея Прыхожкі // Сельская праўда. –   11 студз., 15 студз., 1 лют., 12 лют.; Адкуль выток песні? // Сельская праўда. – 11 студз.; Мой род: [Жарт] // Сельская праўда. – 15 студз.; Ля дабрачыннай ёлкі // Сельская праўда. – 15 студз.; Сняжынкі; "Як човен выплывае з чаратоў..."; Табе: [Вершы] // Сельская праўда. – 22 студз.; Фонд нашых сэрцаў // Сельская праўда. – 25 студз.; Малітва беларускай маці: [Верш] // Сельская праўда. – 29 студз.; ...I пасёлак Ленінскі таксама // Сельская праўда. – 1 лют.; Сонца ў вокны // Сельская праўда. – 5 лют.; Дарослыя бесклапотныя, як дзеці... // Сельская        праўда. – 12 лют.; Дзень адчыненых дзвярэй // Сельская праўда. – 19 студз.; Адзін дзень з салдацкага жыцця: [Рэпартаж]; Прыгажосць... да Аргенціны давядзе; Бегма назад, альбо Сённяшні стан беларускай мовы: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 26 лют.; Вечар школьных сяброў // Сельская праўда. – 1 сак.; Дваццатае стагоддзе; Паэтаў востраў; Верш у вершы: [Вершы] // Заря. – 4 марта.; Каб невад быў поўным // Сельская праўда. – 5 сак.; На мове дружбы // Сельская праўда. – 12 сак.; 3 чым звяртаюцца людзі ў райвыканкам...:    [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 14 сак.; За сто дзён да загаду... // Сельская праўда. – 19 сак.; Час вучыць гандляваць па-новаму:        [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 22 сак.; Калыханка: [Верш] // Сельская праўда. – 26 сак.; I хоць няма ўжо моцы дуба, у вёсцы дзеду з бабай люба // Буг СЭС Брест. – № 4. – С. 50-51; Як у вайну; Дзе бачыў?; Адшылі?: [Мініяцюры] // Сельская праўда. – 2 крас.; Людзі помняць // Сельская праўда. – 2 крас.; "Такіх майстроў і ў Брэсце няма..." // Сельская праўда. – 9 крас.; На сваім месцы // Сельская праўда. –              12 крас.; "...I запаліць з надзеяю лучыну"; Услед за марай // Сельская праўда. – 16 крас.; Камар і Карп: [Казка з заданнем] // Сельская  праўда. – 16 крас.; Для перасяленцаў і ліквідатараў // Сельская праўда. – 26 крас.; "Госць у хаце – Бог у хаце...": [Верш] // Сельская праўда. –  30 крас. – 1 мая.; Дом, які будуюць разам // Сельская праўда. – 3 мая.; Някідкая слава салдацкая, альбо Аповяд пра братоў Шчаноўскіх; Пад якое дэкальтэ шыю мыюць, альбо Яшчэ раз пра добраўпарадкаванне ў горадзе // Сельская праўда. – 8 мая.; Я хачу, шафёр, каб табе шанцавала... // Сельская праўда. – 14 мая.; Высокая горка: [Абразок]; Спрэчка: [Верш] // Сельская праўда. – 14 мая.; Я ў старасты пайшоў бы... // Сельская праўда. – 24 мая.; ...I Жабінцы патрэбны электроншчыкі: [Інтэрв'ю] // Сельская праўда. – 28 мая.; Школа радасці?; Як генеральная рэпетыцыя // Сельская праўда. – 31 мая.; Трыадзіная праблема // Сельская праўда. – 4 чэрв., 7 чэрв., 11 чэрв.; Чалавек знакаміты на сяле // Сельская праўда. – 14 чэрв.; Разнабаковасць захапленняў // Сельская праўда. – 18 чэрв.; Нялёгкі хлеб // Сельская праўда. – 21 чэрв.; Пара светлай восені; Аднойчы выбраная дарога // Сельская праўда. – 2 ліп., "Колькі перажыць давялося!.." // Сельская праўда. - 9 ліп.; Зойдзем у музей // Сельская праўда. - 19 ліп., Захапленне Любові Скачыкоўскай // Сельская праўда. –  23 ліп.; Калі птушка ляціць ад гнязда: [Нарыс] // Сельская праўда. –  2 жн.; Баюся глядзець на зоркі: [Апавяданне] // Сельская праўда. –  6 жн.; ...I сыплецца "золата" ў кузаў: [Рэпартаж] // Сельская праўда. –  16 жн.; Бот ці лапаць?: [Казка] // Сельская праўда. – 20 жн.; Каплун // Сельская праўда. – 23 жн.; Спрэчка ў лесе: [Байка] // Сельская праўда. – 23 жн.; Дарыце кветкі каханым // Сельская праўда. – 30 жн.; Славікава пытанне: [Гумарэска] // Сельская праўда. – 3 вер.; Ю.Цябук: "Працую на сябе" // Сельская праўда. – 3 вер.; След на пожні; Магія слова // Сельская праўда. – 6 вер.; Маналог Змітра Юрасіка: [Верш] // Сельская праўда. – 10 вер.; "3 песняй любая справа спорыцца..." // Сельская праўда. – 13 вер.; Бабуля Еўка: [Апавяданне] // Сельская праўда. –  17 вер.; Спаскі кірмаш; У тыя вераснёўскія дні // Сельская праўда. –         17 вер.; Хата гадамі багата; "Беражыце, людзі, спадчыну, як маці..."; 3 блакітнай пралескай; "...Каб помнілася твая прысутнасць у свеце"; Дзеля здароўя людзей // Сельская праўда. – 1 кастр.; Шапка медзякоў: [Верш] // Сельская праўда. – 21 кастр.; Гуманітарная дапамога: абразок // Сельская праўда. – 28 кастр. Караткевіч у Брэсце: [Верш] // Сельская праўда. – 11 ліст.;  Каза-дзераза: [Верш] // Сельская праўда. – 13 снеж.

1998. Дуб і жалуды: аповесць // Сельская праўда. – 1 ліп., 4 ліп., 8 ліп., 11 ліп., 15 ліп., 18 ліп., 29 ліп., 1 жн.; Купальскія агні…: [Верш] // Сельская праўда. – 4 ліп.; Дарога, па якой ідуць: [Прытча] // Сельская праўда. –  19 жн.; Балада пра апошнюю ўсмешку; Вартаўнік: [Вершы] // Заря. –  8 сент.; “Гісторыю родную ведалі мала…”: [Верш] // Сельская праўда. – 30 вер.; Свой след на зямлі // Сельская праўда. – 31 снеж.

1999. Дзівакі; Непаслухмяны мяч; Пеўнік: [Вершы] // Сельская праўда. –   20 студз.; Каліноўскі: [Верш] // Сельская праўда. – 24 сак.; Паводка на Палессі: [Верш] // Сельская праўда. – 14 крас.; Дзядулеў наказ: [Верш] // Заря. – 1 июня.; Унук: [Верш] // Сельская праўда. – 2 чэрв.; “Я ў тым узросце ўжо, калі…”: [Верш] // Сельская праўда. – 13 кастр.; На паляне, каля ёлкі…: [П’еса-казка] // Вясёлка. – № 11.;Чым больш жыву, часцей мне сніцца…: [Верш] // Сельская праўда. – 15 снеж.; Дазвольце     дапоўніць // Сельская праўда. – 22 снеж.

2000. Аднакласніку: [Верш] // Сельская праўда. – 16 лют.; Колькі імёнаў!: [Верш]; Бабылі: байка // Сельская праўда. – 7 сак.; Беларускі дудар: трыпціх // Сельская праўда. – 18 сак.; Беларускі дудар: трыпціх // Вечерний Брест. – 22 марта.; Сукаваты кій: апавяданне // Сельская праўда. – 12 крас.; Бацьку; 9 мая: [Вершы] // Сельская праўда. – 6 мая.; Саперніца: апавяданне // Сельская праўда. – 19 ліп.; Пеўнік:           апавяданне // Сельская праўда. – 27 вер. – С. 3, 4; Позвы сэрца: нарыс // Сельская праўда. – 18 кастр.; Святая крыніца, альбо Некалькі сустрэч чалавека з прыродай // Сельская праўда. – 21 кастр.; “Прыснілася, нібы з дарогі…”: [Верш] // Сельская праўда. – 1 ліст.; Пеўнік: апавяданне // Звязда. – 15 ліст.; “…Толькі б вечнае шчасце каханай старонцы маёй”: эсэ // Заря. – 30 нояб.

Урокі вялікага мудраца: [Успаміны пра В. Вітку] // Сельская праўда. –      10 студз.; Маці: [Верш] // Сельская праўда. – 7 сак.; Перасяленка:     [Верш] // Сельская праўда. – 26 крас.; Вадамер: [Верш] // Сельская праўда. – 28 крас.; Таццяна Марчук: “Паклікала пані паэзія…” // Сельская праўда. – 16 мая.; Бярозавік: апавяданне // Сельская праўда. – 20 чэрв. – С. 3, 4.; Колькі колераў у лета?: казка // Сельская праўда. –            7 ліп.; Вецер і чалавек: казка // Вясёлка, – № 8.; Чаму воўк не складае вершаў?: казка // Сельская праўда. – 10 ліст.; Бярвенні з душы: пародыя // Сельская праўда. – 28 ліст.

2002. Можа, хтосьці дзесьць камусьці: пародыя; Чыстаплюй: жарт // Сельская праўда. – 30 сак.; Непаслухмяны мяч: [Верш] // Вясёлка. – № 4.; Буслы: [Верш] // Сельская праўда. – 8 мая.; Дум народных уладар: нататкі да юбілею Я. Купалы // Сельская праўда. – 24 ліп.; Два лісты    Я. Брыля // Сельская праўда. – 3 жн.; Госці: [Верш] // Сельская праўда. – 7 жн.; Крэпасць жыве ў сэрцы, альбо Слова пра Махнача // Заря. –  27 авг.; Пастка на пацука: апавяданне // Сельская праўда. – 2 кастр.; Пінская Мадонна: [Верш] // Сельская праўда. – 24 снеж.

2003. Каліноўскі: [Верш] // Сельская праўда. – 5 лют.; Берасцейскія карані Івана Аношкіна // Сельская праўда. – 26 лют.; Каза-дзераза: [Верш] // Вясёлка. – №2.; Паэт стаміўся жыць на свеце…: трыялет // Сельская праўда. – 5 сак.; Чаму воўк не складае вершаў?: казка // Вясёлка. – №3.; Мы выраслі на казках пра вайну: [Верш] // Сельская праўда. – 8 мая.; Павук: [Верш] // Сельская праўда. – 14 мая.; Тварам да ветру: пародыя // Сельская праўда. – 11 чэрв.; Летні спакой: [Верш] // Сельская праўда. – 13 жн.; Арэшак і бульбінка: казка // Вясёлка. – №10.; Песня вечаровая: апавяданне // Сельская праўда. – 6 ліст.; Рэха: [Верш] // Сельская    праўда. – 19 ліст. 

Ёлка для Патапкі: казка // Сельская праўда. – 1 студз.; Канцэрт для двух: апавяданне // Сельская праўда. – 21 студз.; Задачкі не рашыў // Вясёлка. – № 1.; Колькі дзетак у двары?: задачка // Сельская праўда. –   4 лют.; Агледзіны; На парозе вясны: [Вершы] // Заря. – 28 февр.; Успомнілі маладыя гады: гумарэска // Сельская праўда. – 31 сак.; Першае каханне: пераклад з рускай мовы верша К. Гарбоўскай // Сельская праўда. – 14 крас.; Чаму сакавік на май злуецца?: казка // Сельская праўда. – 14 крас.; Веласіпед “ОМЕGA”: апавяданне // Сельская праўда. – 22 мая.; Аблава на бліжняга, альбо Заметкі на палях двух аповесцяў // Сельская праўда. – 2 чэрв.; Ляцяць буслы; Спакой; 22 чэрвеня 2003 года: [Вершы] // Заря. – 14 авг.; Дзень пакаяння: апавяданне // Сельская праўда. – 22 вер.; Думкі ў Крошыне; 22 чэрвеня 2003 года; Ля Берасцейскага вогнішча; Суровая ралля: [Вершы] // Роднае слова. – № 9. – С. 111.; Скрыпка: прытча // Сельская праўда. –  10 ліст.; Три свечи: перевод на рус. яз. В. Гришковца // Заря. – 30 нояб. 

Сад, у якім жыве каханне: апавяданне // Сельская праўда. – 23 лют.; Арэлі: казка // Сельская праўда. – 7 мая.; Тры памятныя імгненні: апавяданне // Сельская праўда. – 13 ліп.; Жаўранак: казка //Сельская праўда. – 3 жн.; Р. Будзько: “Любоў мая – Жабінкаўскі раён”: нарыс // Сельская праўда. – 5 кастр.; Як ваду з агнём параднілі:казка // Сельская праўда. – 19 кастр.; Галчаня з чацвёртага паверха: казка // Сельская праўда. – 30 ліст.

2006. На марозе грэюцца; На станцыі Коласава: [Вершы] // Сельская праўда. – 18 студз.; Сваёй задаволена доляй…: [Верш] // Сельская праўда. – 7 сак.; Даганялкі з ветрам: [Верш] // Сельская праўда. – 15 сак.; Памажыце шчупаку: [Верш] // Сельская праўда. – 1 крас.; Пастушка рыфмаў // Сельская праўда. – 1 крас.; “Ад душы. І на ўсё добрае…”: [Пра М. Рудкоўскага] // ЛіМ. – 5 мая.; Паэтаў Востраў: [Верш] // ЛіМ. –  5 мая.; Хто хаваўся ў стаўку?: казка // Сельская праўда. – 9 вер.; У бабкінага лета ў гасцях: абразок // Сельская праўда. – 16 вер.; Ціміч: апавяданне // Заря. – 12 окт.; Фантазёрка: [Верш] // Сельская праўда. – 21 кастр.; Забыты аўтограф; Сямейнае імя; Інтэрнацыяналісты: абразкі // Сельская праўда. – 1 ліст.; Стандарты: гумарэска // Сельская праўда. – 18 ліст.; Радаслоўнае дрэва Ласёў // Сельская праўда. – 29 ліст.; Казка пра Алеся // Сельская праўда. – 9 снеж.; Пераднавагоднія клопаты Зая: казка // Сельская праўда. – 30 снеж.

2007. На станцыі Коласава; Балада пра каня; У Ялту, да Багдановіча: [Вершы] // ЛіМ. – №1. – С. 8.; У роднай школе: [Верш] // Сельская праўда. – 27 студз.; Тварам да ветру: пародыя // Сельская праўда. –   24 сак.; Дзядзька гном: гумарэска // Сельская праўда. – 31 сак.; Юла ці Юля; Не будзіце светлячка: [Вершы] // Сельская праўда. – 19 мая.; 17 верасня 1964 года: абразок // Сельская праўда. – 1 вер.; Дзве дарогі: казка // Сельская праўда. – 8 вер.; Паўлюку Багрыму: [Верш] // Заря. –   20 дек.

2008. Светлае ранне: нарыс // Сельская праўда. – 9 лют.; Тры хлебы: прытча // Сельская праўда. – 20 лют.; Калі цвілі сады: абразок // Сельская праўда. – 9 крас. – С. 3.; Бусел на будоўлі: загадка // Сельская праўда. –  26 ліп.; Свая дыялектыка: гумарэска // Вожык. – №9. – С. 4.; Крошынскі каваль і паэт // Сельская праўда. – 3 ліст.; Песня вечаровая: абразок // ЛіМ. – 21 ліст. – С. 9.; Кажушок з аўчыны: апавяданне // Сельская праўда. – 28 ліст.; Сарока, воўк і зайчаняты: казка // Сельская праўда. – 10 снеж.

2009. Віцязь на скрыжаванні: гумарэска // Сельская праўда. – 1 красав.; Цяпер разам – назаўжды! // Сельская праўда. – 25 крас. – С. 2.; Ваенная адысея сям’і Пратасевічаў // Сельская праўда. – 29 жн. – С. 2.; Адзначым сталасць творчасці // Сельская праўда. – 12 снеж. – С. 8.

2010. Ветразі надзеі і шчасця: нарыс // Сельская праўда. – 23 студз. – С. 3.; Напісанае застаецца // Сельская праўда. – 7 крас. – С. 2.; Каб захоўваўся культ ведаў і кнігі // Сельская праўда. – 15 крас. – С. 3.; Паэзія як споведзь // Сельская праўда. – 24 крас. – С. 7.; Асколак на цалю ад вока // Сельская праўда. – 28 крас. – С. 2.; Вага адной літары: думкі ўслых // Сельская праўда. – 15 мая. – С. 3.; Жыць заўсёды ў добрай згодзе: нарыс // 9 чэрв. – С. 2.; Мой Высоцкі; Мінае час уступаў і прэлюдый…: пер. з рус. мовы верша У. Высоцкага // Сельская праўда. – 24 ліп. – С. 7.; Эх і яго браты: казка // Сельская праўда. – 7 жн. – С. 3.; Пад зоркай Спаса // Сельская праўда. – 21 жн. – С. 2.; У гасцях у Мележавых герояў // Сельская праўда. – 11 вер. – С. 2.; Жанчына з веснавым імем // Сельская праўда. – 22 вер. – С. 3.; Азяцкаму сельскаму савету –   70 гадоў // Сельская праўда. – 23 кастр. – С. 2-3.; Настаўніцкі “хлеб” Ніны Кузьміч // Сельская праўда. – 13 ліст. – С. 2.; Калядная вячэра; На станцыі Коласава; Снежань; Вячоркі: [Вершы] // Народная трыбуна. – 24 снеж. – С. 11.

2011. Разам – вясялей! // Народная трыбуна. – 1 студз. – С. 14.; Ян Амос Каліна // Народная трыбуна. – 15 студз. – С. 3.; Мы адкрывалі для сябе Касцюшку… // Народная трыбуна. – 5 лют. – С. 4.; Пасол ад Жабінкі // Народная трыбуна. – 19 лют. – С. 3.; На парозе вясны; Мілы край маленства : [Вершы] // Народная трыбуна. – 19 лют. – С. 11.; Вясновыя актавы: [Верш] // Народная трыбуна. – 5 сак. – С. 3.; На зямлі Івана       Рэя // Народная трыбуна. – 26 сак. – С. 3.; Зорка Плын // Сельская    праўда. – 23 крас. – С. 2.; Дзе лунае птушка надзеі? // Народная           трыбуна. – 30 крас. – С. 3.; Сціплы паэтычны рупліўца // Народная трыбуна. – 21 мая. – С. 3.; Студэнцкі інтэрнат: санет // Народная трыбуна. – 21 мая. – С. 11.; Вага адной літары: думкі ўслых // Народная трыбуна. – 11 чэрв. – С. 11.; Сустрэча ў зялёным жыце // Народная трыбуна. – 18 чэрв. – С. 3.; Мара пра краіну Кіно // Народная трыбуна. – 9 ліп. – С. 3.; З каменя, жалеза і шкла // Народная трыбуна. – 13 жн. –  С. 3.; “Ад душы. І на ўсё добрае…” // Народная трыбуна. – 3 вер. – С. 3.; “Мы ў ляску грыбы збіраем…”; “- Суп паем, - сказаў Тараска…”: [Вершы] // Сельская праўда. – 10 вер. – С. 3.; У Гудзевічы, да Белакоза // Народная трыбуна. – 15 кастр. – С. 3.; Каб слова адгукнулася ў душах // Сельская праўда. – 26 кастр. – С. 2.; Калыска Міцкевічавых твораў // Народная трыбуна. – 26 ліст. – С.3.; Жаўталісце “Лунінскай восені” // Сельская праўда. – 3 снеж. – С. 3.

2012. Дыялог праз гады, праз вякі // Сельская праўда. – 6 студз. – С. 5.; Напрадвесні; “Павее радасна вясною…”: [Вершы] // Народная          трыбуна. – 16 сак. – С. 11.; Зярняты, высеяныя Крашэўскім // Народная трыбуна. – 16 сак. – С. 3.; На радаўніцу: апавяданне // Сельская праўда. – 28 сак. – С. 3.; “Без працы і веры няма чалавека!...” // Сельская праўда. – 25 крас. – С. 2.; Загадка для хлопчыка Венькі: [Верш] // Сельская праўда. – 12 мая. – С. 2.; Дзякуй вам, гаспадары!: казка // Сельская праўда. – 5 вер. – С. 3.; Аўтографы // ЛіМ. – 26 кастр. – С. 1.; У Доўгае,да Крашэўскага // Сельская праўда. – 28 ліст. – С. 3.

2013. У Ялту, да Багдановіча; Пайшла ў завею; Пінская Мадонна; “Як човен выплывае з чаратоў…”; Ноччу снег пасыпаў…: [Вершы] // ЛіМ. –    18 студз. – С. 6.; Віктар: абразок // Сельская праўда. – 27 лют. – С. 3.; Зай і “Мерседэс”: казка // Сельская праўда. – 3 крас.; Шторм нараджаецца ў моры: апавяданне // ЛіМ. – 7 чэрв. – С. 7.; Яе радаслоўнае дрэва // Сельская праўда. – 12 чэрв. – С. 3.; Заслужыў памяць людскую // Сельская праўда. – 24 ліп. – С. 8.; Той самы Дзімка: апавяданне // Сельская праўда. – 21 жн. – С. 4.; Свята трох пяцёрак // Сельская праўда. – 4 вер. – С. 8.; Верасень; Птушыны рытуал; Журавы; Трыялет: [Вершы] // ЛіМ. – 6 вер. – С. 6.; Гаспадар зямлі, дзіця         прыроды // ЛіМ. – 13 вер. – С. 5.; Тайвань: [Верш] // Сельская праўда. – 16 кастр. – С. 3.; “Каруначкам” – 30! // Сельская праўда. – 11 снеж. –   С. 2.; Завіруха; Вячоркі; Калядная вячэра; Наташцы: [Вершы] // ЛіМ. – 13 снеж. – С. 4.

2014.“Сказаць хачу” // ЛіМ. – 3 студз. – С. 14.; Непаседлівае галчаня; “Ды палёт той з паднябесся…”; “Мела Галя ў роднай хаце…”: [Вершы] // Сельская праўда. – 26 лют. – С. 8.; Памяць роднай зямлі: Мікалаю Елянеўскаму; Пайшла ў завею: памяці Ніны Мацяш; На чорнай Рэчцы; Правінцыйныя паэты: [Вершы] // Народная трыбуна. – 28 лют. – С. 11.; Бабуліна калыханка; Бацьку; Актавы; Табе; Сталі маладыя на ручнік : [Вершы] // ЛіМ. – 28 лют. – С. 4.

Спіс літаратуры аб жыцці і творчасці пісьменніка

Кнігі:

1. Борсук, Н.М. Наталіцца святым і адвечным: традыцыі М. Багдановіча ў сучаснай берасцейскай паэзіі: [аб творчасці Р. Бензерука] / Борсук Н.М. – Брэст: Выдавец Лаўроў С.Б. – С. 151, 152, 155, 159, 171, 172, 178.

2. Расціслаў Бензярук / Г.М. Снітко // Літаратурная Берасцейшчына: краязнаўчыя нарысы, партрэты, артыкулы / В.Я. Ляшук, Г.М. Снітко. – Мінск: Литература и Искусство, 2008. – С.254-255.

3. Расціслаў Бензярук // Літаратурная карта Берасцейшчыны / Галоўнае ўправленне ідеалагічнай работы Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта, Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі; [укл. Анатоль Крэйзіч]. – Брэст: Брэсцкая друкарня, 2008. – С. 211-214.

Публікацыі ў перыядычных выданнях:

1. Задарожны, С. “Птушка шчасця”: кнігі нашых землякоў / С. Задарожны // Сельская праўда. – 1991. – 20 ліп.

2. Сахарчук, В. Някідкі плённы талент: Расціславу Бензеруку – пяцьдзесят // Сельская праўда. – 1994. – 26 лют.

3. Казак, Т. З правам на давер: кнігі нашых землякоў / Таццяна Казак // Сельская праўда. – 1998. – 28 студз.

4. 3-я прэмія – Расціславу Бензеруку: лаўрэаты конкурсу 2000 года // Звязда. – 2001. – 13 студз.

5. Каско, А. “Дзякуй Богу за тое, што маю…”: пісьменніку і журналісту Расціславу Бензеруку – 60 / Алесь Каско // Заря. – 2004. – 28 февр.

6. Каско, А. Расціслаў Бензярук: “Я і цяпер хвалююся, перажываю…”: пісьменніку і журналісту – 60 / Алесь Каско // Сельская праўда. – 2004. –  25 лют. – С. 4.

7. Чарняўскі, М. “Жыву на зямлі недарма”: [да 60-годдзя Р. Бензярука] / Мікола Чарняўскі // Сельская праўда. – 2004. – 25 лют. – С. 4.

8. Чарняўскі, М. Ключык да дзіцячых сэрцаў [пра творчасць Р. Бензерука] / Мікола Чарняўскі // ЛіМ. – 2004. – 30 красав.

9. Міршчына, М. Два аўтары – адна тэма: [пра кнігу “Жыў на свеце дзед Васіль”] / М. Міршчына // ЛіМ. – 2007. – 6 крас. – С. 6.

10. Кухарчук, В. Пад покрывам светлай памяці: уручэнне штогадовай абласной літаратурнай прэміі імя У. Калесніка / Валерый Кухарчук // Народная  трыбуна. – 2008. – 29 ліст. – С. 12.

11. Галубовіч, Л. Памятаць свае імёны: [аб кнізе Р. Бензярука “Аўтографы”] / Леанід Галубовіч // ЛіМ. – 2009. – 13 лют. – С. 6.

12. “Раблю жыцця агледзіны…”: Расціславу Бензеруку – 70 // Сельская праўда. – 2014. – 26 лют. – С. 8.

13. Юбілеі: 70 гадоў Расціславу Бензеруку // Народная трыбуна. – 2014. –   28 лют. – С.11.